RPHA editor —

syntheticum

306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye – Húsvéti hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: In festo Resurrectionis. AH,12,47, CH,10850. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Vexilla regis prodeunt (5199), Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (1117), Ó, mennyei mi szent Atyánk (1122), Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (0418), O ter beatum nuntium (6019), Kyrie eleison, eleison, Uram, irgalmazz minekünk (6020), Puer natus in Bethlehem unde gaudet Jerusalem (6021), Mennyországnak dicső városa (6027).

A szöveg teljes terjedelme 7 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 71, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 34v »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 60, Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 235, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 78, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 48v, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 106, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 76, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 190v »MEK, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 23v, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 99, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 26, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 42, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 4r.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 26, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 90 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 35, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 35, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 41, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 22, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 35, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 33, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 38, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 36, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 346 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 35, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 41, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 562, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 34, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 26, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 36, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 36, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 38, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 38, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 21, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 30, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 25.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-160.

A dallam kiadásai: RMDT2 #65, RMDT2 #84.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 71
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 34v
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 60
Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 235
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 78
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 48v
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 106
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 76
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 190v
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 23v
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 99
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 26
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 42
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 4r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 26
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 90
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 35
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 35
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 41
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 22
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 35
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 33
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 38
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 36
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 346
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 35
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 41
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 562
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 34
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 26
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 36
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 36
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 38
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 38
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 21
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 30
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 25

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Batthyány-kódex cím: Hymni resurrectionis. Alius. Nóta Ó, kegyelmes Jézus Krisztus
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Óvári graduál cím: In festo Resurrectionis Domini hymnus
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: Hymni resurrectionis. Alius. Nóta Ó, kegyelmes Jézus Krisztus
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál cím: Hymnus ad vesperas Paschae
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
napszakok: vespera
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál cím: Hymnus Paschalis
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál kezdősor: A világnak fényessége, Krisztus Jézus és reménye
cím: Sequuntur concentus pii de resurrectione Domini nostri Jesu Christi; Hymni; Alius. Ad eandem notam
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál cím: In festo Resurrectionis Domini hymnus
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál cím: In festo Resurrectionis Domini hymnus
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/3 P:0026
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0346
kezdősor: Krisztus, világ fényessége, szentek igaz üdvössége
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0090
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/1 P:0041
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0562
kezdősor: E világnak fényessége, és szenteknek üdvössége
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta Mennyországnak dicső etc.
műfaj: vallásos
tartalom 2: különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor A világnak fényessége, Krisztus Jézus és reménye Eperjesi graduál
Krisztus, világ fényessége, szentek igaz üdvössége Cantvs catholici
E világnak fényessége, és szenteknek üdvössége Cantionale catholicum
cím Hymni resurrectionis. Alius. Nóta Ó, kegyelmes Jézus Krisztus Batthyány-kódex
In festo Resurrectionis Domini hymnus Óvári graduál
Hymni resurrectionis. Alius. Nóta Ó, kegyelmes Jézus Krisztus Rádai graduál
Hymnus ad vesperas Paschae Spáczai graduál
Hymnus Paschalis Kálmáncsai graduál
Sequuntur concentus pii de resurrectione Domini nostri Jesu Christi; Hymni; Alius. Ad eandem notam Eperjesi graduál
In festo Resurrectionis Domini hymnus Csurgai graduál
In festo Resurrectionis Domini hymnus Béllyei graduál
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta Mennyországnak dicső etc. Cantionale catholicum
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
napszakok: vespera
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál
vallásos
ünnep: Húsvét
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum