RPHA editor —

syntheticum

301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője – Keddre való hymnus a teremtésről

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Feria tertia hymnus ad Vesperas. AH,51,36, CH,20268. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (0914), Ut queant laxis (5194).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 106, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 74, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 109, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 61r, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 37v, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 200, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 93, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 268r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 31, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 31v, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 36, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 59, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 10, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 13, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 28.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 64r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 39, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 16, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 50, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 175 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 50, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 50, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 60, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 33, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 50, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 48, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 53, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 51, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 50, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 60, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 49, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 39, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 51, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 51, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 53, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 53, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 30, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 13, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 42, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 36.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-177.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 106
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 74
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 109
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 61r
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 37v
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 200
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 93
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 268r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 31
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 31v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 36
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 59
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 10
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 13
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 28
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 64r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 39
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 16
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 50
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 175
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 50
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 50
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 60
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 33
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 50
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 48
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 53
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 51
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 50
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 60
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 49
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 39
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 51
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 51
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 53
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 53
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 30
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 13
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 42
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 36

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0175
kezdősor: A széles Földnek nagy bölcs teremtője
műfaj: vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Hymnus tertii diei
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex cím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Hymn. tertii diei
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A doxológia-szerű 9. versszakból csak egy szó: Add. Ugyanis mind a 7 teremtés-hymnusban ugyanaz az utolsó versszak, amely az 1. napi hymnusban szerepel, a másoló nem ismétli meg, csak utal rá.
műfaj: vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál műfaj: vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál cím: Hymni operationis
műfaj: vallásos
tartalom 1: hymnus
Balogi cancionale kezdősor: A széles Földnek nagy bölcs teremtője
Komjátszegi graduál kezdősor: E széles Földnek nagy egy teremtője
cím: Hymnus tertii diei. Die Martis canendus
műfaj: vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál kezdősor: A széles Földnek nagy bölcs teremtője
cím: Hymni de operibus sex dierum; Tertii diei. Telluris ingens Conditor
terjedelem: 9
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 9. versszak utalásszerűen: Add meg ezeket etc. Úgy legyen.
műfaj: vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0064-A
cím: Egész hetedszaka az Istennek teremtéséről minden napra magán-magán való hymnusok, melyekben az Istennek csodálatos dolgait hirdetjük, mindenik napon mit teremtett, Genesis 1.; Reggeli éneklések; Kedden való hymnus az Istennek harmadik napon való teremtéséről, azon nótára. Harmadik napon a tengert és a szép termő földet teremté az Isten. Telluris ingens Conditor
műfaj: vallásos
hét napjai: kedd
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0016
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Sárospataki-Patay graduál teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: Csak a címe van meg a kéziratban.

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor A széles Földnek nagy bölcs teremtője Az keresztyeni üdvözitö
A széles Földnek nagy bölcs teremtője Balogi cancionale
E széles Földnek nagy egy teremtője Komjátszegi graduál
A széles Földnek nagy bölcs teremtője Eperjesi graduál
cím Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Hymnus tertii diei Rádai graduál
Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Hymn. tertii diei Batthyány-kódex
Hymni operationis Csurgai graduál
Hymnus tertii diei. Die Martis canendus Komjátszegi graduál
Hymni de operibus sex dierum; Tertii diei. Telluris ingens Conditor Eperjesi graduál
Egész hetedszaka az Istennek teremtéséről minden napra magán-magán való hymnusok, melyekben az Istennek csodálatos dolgait hirdetjük, mindenik napon mit teremtett, Genesis 1.; Reggeli éneklések; Kedden való hymnus az Istennek harmadik napon való teremtéséről, azon nótára. Harmadik napon a tengert és a szép termő földet teremté az Isten. Telluris ingens Conditor A keresztyeni gywlekezetben
megjegyzések A doxológia-szerű 9. versszakból csak egy szó: Add. Ugyanis mind a 7 teremtés-hymnusban ugyanaz az utolsó versszak, amely az 1. napi hymnusban szerepel, a másoló nem ismétli meg, csak utal rá. Batthyány-kódex
A 9. versszak utalásszerűen: Add meg ezeket etc. Úgy legyen. Eperjesi graduál
Csak a címe van meg a kéziratban. Sárospataki-Patay graduál
teljes-e? A vers szövege teljes Rádai graduál
A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
töredék - töredék terjedelme Sárospataki-Patay graduál
terjedelem 9 versszak Rádai graduál
9 versszak Batthyány-kódex
9 Eperjesi graduál
9 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
műfaj vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö
vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Komjátszegi graduál
vallásos
hét napjai: kedd
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
hét napjai: kedd
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben