RPHA editor —

syntheticum

295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja – Karácsonyi hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Dies iam laetitiae salutis. AH,1,104. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dies iam laetitiae (5045), Dies est laetitiae (7032), Dies laetitiae (7027).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá (2002).

A szöveg teljes terjedelme 6 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a17(9,8), a9(5,4), a13, a10(5,5), B11(6,5), B9(4,5), B11(6,5), B9(5,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 195, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 22v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 345, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 227, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 133, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 215, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 40r, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 14D »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 102, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 102, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 147, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 102r, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 18, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 166, Manuscrit de poème, 16. sz., protestáns (H 204).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. L5v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 132, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 93, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 184v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 89, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 9v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 136, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 46, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 83r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 47 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 128, Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616, katolikus (RMNy 1102) p. 12r »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 93r, Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ?, katolikus (RMNy 1145) p. 12r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 87v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 49r, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1421) p. 278, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 51, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 87v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 54, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 145, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 187, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 63, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 86v, Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642, katolikus (RMK I 725) p. 308, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 52, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 14, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 181, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 198, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 181, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 21 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 136, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 170, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 181, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 229, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 326, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 98 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 181, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 187, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 21, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 41, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 181, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 16 »MEK, Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683, katolikus (RMK I 1312), Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül, katolikus (RMK I 1359/A) p. 278, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 163, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 329, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 329, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 333, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 338, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 338, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 130, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 102, Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700, katolikus (RMK I 1551) p. 274, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 204, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 179.

A dallam kiadása: RMDT1 #122.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 195
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 22v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 345
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 227
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 133
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 215
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 40r
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 14
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 102
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 102
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 147
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 102r
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 18
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 166
Manuscrit de poème, 16. sz. (H 204)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 132
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 93
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 184v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 89
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 9v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 136
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 46
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 83r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 47
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 128
Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616 (RMNy 1102) p. 12r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 93r
Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145) p. 12r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 87v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 49r
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629 (RMNy 1421) p. 278
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 51
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 87v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 54
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 145
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 187
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 63
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 86v
Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642 (RMK I 725) p. 308
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 52
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 14
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 181
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 198
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 181
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 21
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 136
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 170
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 181
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 229
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 326
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 98
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 181
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 187
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 21
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 41
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 181
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 16
Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683 (RMK I 1312)
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A) p. 278
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 163
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 329
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 329
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 333
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 338
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 338
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 130
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 102
Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700 (RMK I 1551) p. 274
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 204
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 179

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0089
nótajelzés: 5043
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0136
nótajelzés: 7032
Óvári graduál cím: In noctem nativ. Christi
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Komjátszegi graduál cím: Hsitoria nativitatis Christi
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0132
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; A Dies est laetitiae nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0093
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; Karácsonyra való énekek; A Dies Laetitiae nóta.
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0046
cím: Krisztus születéséről való szép dicséretek; Nóta Dies est laetitiae
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Az evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 28:1421 P:0278
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0098
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:1433 P:0333
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:0725 P:0308
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:1359/A P:0278
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0041
cím: Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi; Más régi ének
megjegyzések: S 98: 100A: E nap nekünk dicséretes nap - nem vettük fel az előfordulások közé, mivel önálló fordítás, nem variáns
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0184-B
cím: A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli és délesti éneklések; Más azonról a Dies iam laetitiae nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: reggel; délest
Dersi András zsoltároskönyve műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0009-B
cím: Az Úr Krisztus születése ünnepére; Más azonról, a Dies iam laetitiae nótájára
megjegyzések: RMNy 541: Karácsony este vagy éjszaka; Karácsony; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap
hét napjai: vasárnap
napszakok: este; éjszaka
istentisztelet: prédikáció után
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0083-A
cím: Ünnepekre való énekek; Adventre; Más
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0145
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0021
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0086-B
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Kecskeméti graduál műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció után
Evangeliumok es epistolák nyomtatott forrás: 27:1551 P:0274
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0187
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0136
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0102
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00L5-B
főcím: A Krisztus születéséről való dicséretek
élőfej: A Krisztus születéséről
cím: A Dies iam laetitiae nótájára
metrum: a17(9,8), a9(5,4), a13, a10(5,5), B11(6,5), B9(4,5), B11(6,5), B9(5,4)
v46: a, a, a, a, B, B, B, B
v47: 17(9,8), 9(5,4), 13, 10(5,5), 11(6,5), 9(4,5), 11(6,5), 9(5,4)
v163: --------R0R0R0R0
megjegyzések: A refrén: Áronnak vesszője megvirágozék, / Tiszta Szűztől gyermek születék, / Mennyei királytól nekünk adaték, / Krisztus Jézusnak nevezteték.
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A Krisztus születéséről való dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej A Krisztus születéséről A Keresztyéni Gyülekezetben
cím In noctem nativ. Christi Óvári graduál
Hsitoria nativitatis Christi Komjátszegi graduál
A Krisztus születéséről való dicséretek; A Dies est laetitiae nótájára A keresztyeni gyülekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek; Karácsonyra való énekek; A Dies Laetitiae nóta. Enekes könyv
Krisztus születéséről való szép dicséretek; Nóta Dies est laetitiae Az kereztieni gievlekezetben
Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi; Más régi ének Cantionale catholicum
A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli és délesti éneklések; Más azonról a Dies iam laetitiae nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Krisztus születése ünnepére; Más azonról, a Dies iam laetitiae nótájára Enekec harom rendbe
Ünnepekre való énekek; Adventre; Más Keresztyeni enekek
A Dies iam laetitiae nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések S 98: 100A: E nap nekünk dicséretes nap - nem vettük fel az előfordulások közé, mivel önálló fordítás, nem variáns Cantionale catholicum
RMNy 541: Karácsony este vagy éjszaka; Karácsony; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap Enekec harom rendbe
A refrén: Áronnak vesszője megvirágozék, / Tiszta Szűztől gyermek születék, / Mennyei királytól nekünk adaték, / Krisztus Jézusnak nevezteték. A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum a17(9,8), a9(5,4), a13, a10(5,5), B11(6,5), B9(4,5), B11(6,5), B9(5,4) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
tartalom 1: história
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt
Evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: reggel; délest
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Dersi András zsoltároskönyve
vallásos
ünnep: Karácsony; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap
hét napjai: vasárnap
napszakok: este; éjszaka
istentisztelet: prédikáció után
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció után
Kecskeméti graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Evangeliumok es epistolák
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Karácsony
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Karácsony
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés 5043 Enekes keoniv
7032