RPHA editor —

syntheticum

291 Drága dolog az Úristent dicsérni – Ps 146=146; Ps 147=147

Irodalomtörténeti adatok

A modern kutatás szerint szerezte ? Skarica MátéA modern kutatás szerint szerezte, ? Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 146=146; Ps 147=147. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1590.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorról (0692), Pásztorom az Úr, aki mindent éltet (5152).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat (39), Csendes szívvel gyakorta gondolkodom (226), Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél (513), Hogy édes hazánkból fogságra jutánk (545), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (668), Jóllehet az istentelen mutatja (688), Kegyelmes Úr, adok nagy hálát neked (718), Meghallgassad az én imádságomat (863), Mikor Dávid vala keserűségben (932), Mindenkoron áldom az én Uramat (983), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (1062), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Sokan vannak most olyatén emberek (1283).

A szöveg teljes terjedelme 11, 20, 21 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Somorjai énekeskönyv, 17. sz. eleje ?, protestáns (S 13), Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 117r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 601, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 201, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 558, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 193, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 204, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 255, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 37r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 805.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 91, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 322, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 73r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 308 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 423, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 119, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 83r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 77v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 314, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 77v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 130v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 296, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 295, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 164, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 488, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 156v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 412, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 246, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 156, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 156, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 117, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 146, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 156, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 197, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 292, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 156, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 159, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 633, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 156, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 242 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 139, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 294, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 294, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 143, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 297, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 297, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 111, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 204, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 175, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 153.

A dallam kiadásai: RMDT1 #95, RMDT2 #299.

analyticum

Somorjai énekeskönyv, 17. sz. eleje ? (S 13)
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 117r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 601
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 201
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 558
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 193
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 204
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 255
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 37r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 805
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 91
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 322
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 73r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 308
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 423
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 119
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 83r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 77v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 314
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 77v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 130v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 296
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 295
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 164
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 488
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 156v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 412
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 246
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 156
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 156
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 117
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 146
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 156
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 197
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 292
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 156
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 159
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 633
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 156
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 242
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 139
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 294
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 294
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 143
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 297
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 297
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 111
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 204
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 175
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 153

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Komjátszegi graduál terjedelem: 21 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 21. versszakot a kéziratbán átsatírozták.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Dicsértetik az Isten, hogy meghozta a számkivetetteket Jeruzsálemnek megújítására (betű szerint), az anyaszentegyház épületire és a nemzetségek gyülekezetire (lelki értelemmel)
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0156-B
terjedelem: 21 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0488
kezdősor: Drága dolog az Istent dicsérni
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0633
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 146 és 147. Laudate Dominum, quoniam et lauda Jerusalem Dominum
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0143
cím: Dicsértetik az Isten, hogy meghozta a számkivetetteket Jeruzsálemnek megújítására (betű szerint), az anyaszentegyház épületire és a nemzetségek gyülekezetire (lelki értelemmel)
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0322
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 147. Nótája Jóllehet nagysokat szóltunk Sándorról
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: S 57: Szentháromság-nap után 7. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig; Szentháromság-nap után 7. vasárnap
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0308
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0119
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 147. zsoltár
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Drága dolog az Istent dicsérni Kereszteni isteni dicsiretek
cím Dicsértetik az Isten, hogy meghozta a számkivetetteket Jeruzsálemnek megújítására (betű szerint), az anyaszentegyház épületire és a nemzetségek gyülekezetire (lelki értelemmel) Szoszna Demeter-énekeskönyv
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Szent Dávid zsoltári; Psalmus 146 és 147. Laudate Dominum, quoniam et lauda Jerusalem Dominum Cantionale catholicum
Dicsértetik az Isten, hogy meghozta a számkivetetteket Jeruzsálemnek megújítására (betű szerint), az anyaszentegyház épületire és a nemzetségek gyülekezetire (lelki értelemmel) Soltari énekek
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 147. Nótája Jóllehet nagysokat szóltunk Sándorról Az kereztieni gievlekezetben
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 147. zsoltár Szent Biblia
megjegyzések A 21. versszakot a kéziratbán átsatírozták. Komjátszegi graduál
S 57: Szentháromság-nap után 7. vasárnap Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 21 versszak Komjátszegi graduál
11 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
21 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
20 versszak Cantionale catholicum
11 versszak Soltari énekek
20 versszak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig; Szentháromság-nap után 7. vasárnap
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia