RPHA editor —

syntheticum

289 Drága dolgot beszélek, kérlek, meghallgassátok – Dávid és Uriás históriája

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Decsi Gáspár, nem dedikált. Idegen minta: 2Sam 11-12. Akrosztichonja: DECSI GASPAR. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Az Servator hegyének csaknem szintén tövében, Az jó Duna mentének az Tolna városában; idő: Ezerötszázhetvenben és kilenc esztendőben. Keletkezési idő 1579.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Mostan való időben, ezerötszázötvenhatban (1020).

A szöveg teljes terjedelme 90, 91 strófa.

Metrumképlete:

a14(7,7), a14(7,7), a14(7,7), a7, a14(7,7), a7

Műfaji besorolása:

vallásos > história > elbeszélő > bibliai
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Lugossy-kódex, 1629-1635, világi (S 47) p. 182v, Mihály deák kódexe, 1679, világi (S 106) p. 146r »MEK.

Nyomtatott kiadásai: Historia az David Kolozsvár, 1579 körül, református (RMNy 436), Historia a Dávid királynak Sicz, 1592, református (RMNy 700), Az David kiralynak Debrecen, 1596-1619, református (RMNy 953) p. »MEK.

A dallam kiadása: RMDT1 750.

analyticum

Lugossy-kódex, 1629-1635 (S 47) p. 182v
Mihály deák kódexe, 1679 (S 106) p. 146r
Historia az David Kolozsvár, 1579 körül (RMNy 436)
Historia a Dávid királynak Sicz, 1592 (RMNy 700)
Az David kiralynak Debrecen, 1596-1619 (RMNy 953)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Lugossy-kódex cím: A Dávid király bűneiről és penitenciatartásáról való igen szép história
kolofon?: A versnek van kolofonja
kolofon: hely: Servator hegyének csaknem szintén tövében, A jó Duna mentében, egy nyomorult városban
Historia a Dávid királynak nyomtatott forrás: 28:0700 P:0000
megjegyzések: Feltételezett kiadás.
Az David kiralynak nyomtatott forrás: 28:0953 P:0000
cím: A Dávid királynak Bethsabéval való vétkéről, és az Uriásnak Dávid által a hadban lett haláláról való história
Mihály deák kódexe kezdősor: Drága dolgot mondanék, hogyha meghallgatnátok
cím: A Dávid királynak históriája, Uriásnak feleségével való vétkéről, miképpen Dávid Uriást a hadba Ioab által Rába városának vívásakor megölettette, azután Bethsabét feleségül elvette. Nathan prófétának megfeddéséről, emellett szép intésekkel mostanában szerezték. Ad nota: Mostan való időben, vel Ad Cranmerum Thomam hist.
terjedelem: 90 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
kolofon: idő: 1579, hely: Servator hegyének csaknem szintén tövében, A jó Duna mentének Tolna városában
Historia az David nyomtatott forrás: 28:0436 P:0000
cím: História a Dávid királynak Uriásnak feleségével való vétkéről, miképpen Dávid Uriást a hadba Ioab által Raba városának vívásakor megöleté, azután Bethsabét feleségül magának elvette. Nathan prófétának megfeddéséről, emellett szép intésekkel mostan újonnan versekben szereztetett
kolofon?: A versnek van kolofonja
megjegyzések: Kritikai kiadás:RMKT16-11-45.

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Drága dolgot mondanék, hogyha meghallgatnátok Mihály deák kódexe
cím A Dávid király bűneiről és penitenciatartásáról való igen szép história Lugossy-kódex
A Dávid királynak Bethsabéval való vétkéről, és az Uriásnak Dávid által a hadban lett haláláról való história Az David kiralynak
A Dávid királynak históriája, Uriásnak feleségével való vétkéről, miképpen Dávid Uriást a hadba Ioab által Rába városának vívásakor megölettette, azután Bethsabét feleségül elvette. Nathan prófétának megfeddéséről, emellett szép intésekkel mostanában szerezték. Ad nota: Mostan való időben, vel Ad Cranmerum Thomam hist. Mihály deák kódexe
História a Dávid királynak Uriásnak feleségével való vétkéről, miképpen Dávid Uriást a hadba Ioab által Raba városának vívásakor megöleté, azután Bethsabét feleségül magának elvette. Nathan prófétának megfeddéséről, emellett szép intésekkel mostan újonnan versekben szereztetett Historia az David
kolofon? A versnek van kolofonja Lugossy-kódex
A versnek van kolofonja Mihály deák kódexe
A versnek van kolofonja Historia az David
kolofon hely: Servator hegyének csaknem szintén tövében, A jó Duna mentében, egy nyomorult városban Lugossy-kódex
idő: 1579, hely: Servator hegyének csaknem szintén tövében, A jó Duna mentének Tolna városában Mihály deák kódexe
megjegyzések Feltételezett kiadás. Historia a Dávid királynak
Kritikai kiadás:RMKT16-11-45. Historia az David
teljes-e? A vers szövege teljes Mihály deák kódexe
terjedelem 90 versszak Mihály deák kódexe