RPHA editor —

syntheticum

263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek – Nagypénteki hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Pascha. AH,51,76, CH,8266. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1593.

Metrum és műfaj

Bizonytalan verselésű, szótagszámláló, izostofikus, énekvers.

Nótajelzései: Laus tibi Christe qui pateris (7035), Hymnum dicamus Domino (7036).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x14(8,6), x12(5,7), A7, A7, B6, B6, A8(5,3)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 12v, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 13v »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 121, Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 203, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 39r, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 90v, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 38v »MEK, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 111r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 361, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 172, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 251, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 185, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 126v »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 29r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 129, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 132, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 175, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 108v.

Nyomtatott kiadásai: Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 114, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 66 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 149, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 84, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 186, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 210, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 220, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/2) p. 222 »MEK, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 115, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 102v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 96, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 30, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 201, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 201, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 153, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 190, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 201, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 255, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 357, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 201, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 213, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 164, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 201, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 36 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 182, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 360, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 360, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 381, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 381, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 151, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 132, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 227, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 199.

A dallam kiadásai: RMDT1 #215, RMDT2 #267.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 12v
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 13v
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 121
Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 203
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 39r
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 90v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 38v
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 111r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 361
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 172
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 251
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 185
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 126v
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 29r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 129
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 132
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 175
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 108v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 114
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 66
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 149
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 84
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 186
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 210
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 220
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/2) p. 222
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 115
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 102v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 96
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 30
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 201
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 201
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 153
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 190
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 201
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 255
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 357
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 201
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 213
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 164
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 201
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 36
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 182
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 360
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 360
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 381
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 381
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 151
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 132
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 227
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 199

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/2 P:0222
kezdősor: Dicséretet mondjunk, jer, az Úrnak
Óvári graduál cím: In noctem nativ. Christi
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Unitárius graduál terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0102-B
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0220
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0153
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyhét
Eperjesi graduál cím: Sequuntur cantiones de passione. Laus tibi Christe, qui
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Komjátszegi graduál kezdősor: Dicséretet mondjunk Úristennek
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0114
cím: Cantiones de passione Iesu Christi; Más a Laus tibi Christe, qui patris nótájára
terjedelem: 9 versszak
metrum: x14(8,6), x12(5,7), A7, A7, B6, B6, A8(5,3)
v46: x, x, A, A, B, B, A
v47: 14(8,6), 12(5,7), 7, 7, 6, 6, 8(5,3)
v163: ----R0R0R0R0R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrénes sorok minden versszakban: Jézus, irgalmazz nekünk, / Kegyelmes légy minekünk, / Adjad Szentlelkedet, / Tanítson meg minket, / Hogy csak tebenned bízhassunk.
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Dicséretet mondjunk, jer, az Úrnak Az keresztyeni üdvözitö
Dicséretet mondjunk Úristennek Komjátszegi graduál
cím In noctem nativ. Christi Óvári graduál
Sequuntur cantiones de passione. Laus tibi Christe, qui Eperjesi graduál
Cantiones de passione Iesu Christi; Más a Laus tibi Christe, qui patris nótájára Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések A refrénes sorok minden versszakban: Jézus, irgalmazz nekünk, / Kegyelmes légy minekünk, / Adjad Szentlelkedet, / Tanítson meg minket, / Hogy csak tebenned bízhassunk. Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Unitárius graduál
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 10 versszak Unitárius graduál
9 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
9 versszak Eperjesi graduál
10 versszak Komjátszegi graduál
9 versszak Az kereztieni gievlekezetben
metrum x14(8,6), x12(5,7), A7, A7, B6, B6, A8(5,3) Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Csonka antifonálé
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Nagyhét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Eperjesi graduál
vallásos Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Az kereztieni gievlekezetben