RPHA editor —

syntheticum

262 Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek – Könyörgés Isten oltalmáért

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: DILECTO SL. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (1215).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (1215).

A szöveg teljes terjedelme 9 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 97r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 192, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 202, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 253, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 36r, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 444, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 293, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 202.

Modern kiadása: RMKT17-4-59.

A dallam kiadása: RMDT1 #15.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 97r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 192
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 202
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 253
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 36r
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 444
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 293
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 202

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: Ígéretét Isten megadta
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: DIAECTO SA
Komjátszegi graduál akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: DILETTO SL
Csonka antifonálé akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: DILECTO SL
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0293
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: DILETTO SL
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: könyörgés
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0444
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0202
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: DJLETTO SL
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Ígéretét Isten megadta Bölöni-kódex
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
akrosztikon DIAECTO SA Bölöni-kódex
DILETTO SL Komjátszegi graduál
DILECTO SL Csonka antifonálé
DILETTO SL Isteni ditsiretek, imadságos
DJLETTO SL Isteni dicsiretek, imadsagok
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: könyörgés
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni dicsiretek, imadsagok