RPHA editor —

syntheticum

258 Dicséretes a gyermek – Karácsonyi cantio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Dies est laetitiae in ortu regali. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560. Lásd még: Úr Jézusnak nevében kezdetik szent ének (1419).

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (1040), Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (0990), Dies est laetitiae in ortu regali (5044), Dies laetare (5043).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Istenem, én királyom, tégedet dicsérlek (603), Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (1040).

A szöveg teljes terjedelme 1, 4 strófa.

Metrumképlete:

x7, x6, x7, x6, x7, x7, x6, x7, x7, x6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > cantio
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Gyöngyösi toldalék, 1628-1635, katolikus (S 46) p. 9v, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 22r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 324, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 227, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 128, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 21r »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 12r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 112, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 113, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 151, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 105v, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 13, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 162, Winkler-kódex, 1506, katolikus (H 6, [fakszimile kiadás]) p. 344.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. K6v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 126, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 87, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 183v, Az evangeliomoknac Bécs, 1577, katolikus (RMNy 374) p. 87 »MEK, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 84, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 9r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 131, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 38, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 82v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 45 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 139, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 124, Az gyermetskek credoia Keresztúr, 1615, evangélikus (RMNy 1090) p. 113r »MEK, Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616, katolikus (RMNy 1102) p. 9v »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 92v, Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ?, katolikus (RMNy 1145) p. 9v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 87r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 48v, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1421) p. 273, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 17, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 87r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 54, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 157, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 186, Az evangeliomoknak, mellyeket Bécs, 1638, katolikus (RMK I 675) p. 119, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 33, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 85v, Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642, katolikus (RMK I 725) p. 303, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 27, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 180, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 195, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 180, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 14 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 135, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 169, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 180, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661, katolikus (RMK I 971) p. 265, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662, katolikus (RMK I 984) p. 265 »MEK, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 228, Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669, katolikus (RMK I 1089) p. 376, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 325, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 113 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 180, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 186, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 14, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 36, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 180, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683, katolikus (RMK I 1293) p. 270, Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683, katolikus (RMK I 1312), Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül, katolikus (RMK I 1359/A) p. 273, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 162, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 328, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 328, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 331, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 337, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 337, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 130, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 113, Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700, katolikus (RMK I 1551) p. 270, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 204, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 178.

Modern kiadása: RMKT-1-107.

A dallam kiadásai: RMDT1 #64, RMDT2 #260, RMDT2 #261.

analyticum

Gyöngyösi toldalék, 1628-1635 (S 46) p. 9v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 22r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 324
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 227
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 128
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 21r
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 12r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 112
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 113
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 151
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 105v
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 13
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 162
Winkler-kódex, 1506 (H 6, [fakszimile kiadás]) p. 344
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 126
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 87
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 183v
Az evangeliomoknac Bécs, 1577 (RMNy 374) p. 87
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 84
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 9r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 131
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 38
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 82v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 45
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 139
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 124
Az gyermetskek credoia Keresztúr, 1615 (RMNy 1090) p. 113r
Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616 (RMNy 1102) p. 9v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 92v
Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145) p. 9v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 87r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 48v
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629 (RMNy 1421) p. 273
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 17
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 87r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 54
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 157
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 186
Az evangeliomoknak, mellyeket Bécs, 1638 (RMK I 675) p. 119
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 33
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 85v
Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642 (RMK I 725) p. 303
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 27
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 180
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 195
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 180
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 14
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 135
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 169
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 180
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661 (RMK I 971) p. 265
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662 (RMK I 984) p. 265
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 228
Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669 (RMK I 1089) p. 376
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 325
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 113
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 180
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 186
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 14
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 36
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 180
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683 (RMK I 1293) p. 270
Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683 (RMK I 1312)
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A) p. 273
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 162
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 328
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 328
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 331
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 337
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 337
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 130
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 113
Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700 (RMK I 1551) p. 270
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 204
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 178

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0131
nótajelzés: 0990
Komjátszegi graduál kezdősor: Dicséretes a Krisztus
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0126
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; Más ének azon nótára
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0087
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; Karácsonyra való énekek; Azon nótára
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0038
cím: Krisztus születéséről való szép dicséretek; Alia de nativitate Chri.
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0082-B
cím: Ünnepekre való énekek; Adventre; Más
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
Winkler-kódex kezdősor: Ez dicséretes gyermek e napon születék
terjedelem: 1 versszak
megjegyzések: RPHA 1419. sz. énekének 16. versszaka az RPHA 0258. sz. ének 1. versszakának a variánsa
Az gyermetskek credoia nyomtatott forrás: 28:1090 P:0113-A
terjedelem: 1 versszak
Az evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 28:1421 P:0273
cím: Urunk születéséről való énekek, melyeket prédikáció előtt és prédikáció után énekelhetni
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0157
kezdősor: Dicséretes a Krisztus, ki nekünk születék
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0085-B
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0033
cím: Thenai Lukács
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0014
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0113
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Pálffi Márton-énekeskönyv cím: De nativitate Domini
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Az evangeliomoknak, mellyeket nyomtatott forrás: 27:0675 P:0119
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:0725 P:0303
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00K6-B
cím: A Krisztus születéséről való dicséretek; Más ének azon nótára
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
modern: cantio
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0036
cím: Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi; Prédikáció előtt
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0183-B
cím: A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli és délesti éneklések; Azonról a Dies est laetitiae nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: reggel; délest
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0009-A
cím: Az Úr Krisztus születése ünnepére; Azonról a Dies est laetitiae nótájára
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Karácsony est vagy éjszaka; Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; prédikáció után
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap
napszakok: este; éjszaka
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomoknac nyomtatott forrás: 28:0374 P:0087
cím: Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni; Első
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0124
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Nagykarácsonyra vagy Krisztus születésének ünnepére való énekek
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Dicséretes a Krisztus Komjátszegi graduál
Ez dicséretes gyermek e napon születék Winkler-kódex
Dicséretes a Krisztus, ki nekünk születék Isteni ditsiretek, imadságos
cím A Krisztus születéséről való dicséretek; Más ének azon nótára A keresztyeni gyülekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek; Karácsonyra való énekek; Azon nótára Enekes könyv
Krisztus születéséről való szép dicséretek; Alia de nativitate Chri. Az kereztieni gievlekezetben
Ünnepekre való énekek; Adventre; Más Keresztyeni enekek
Urunk születéséről való énekek, melyeket prédikáció előtt és prédikáció után énekelhetni Az evangeliomok es epistolak
Thenai Lukács Kereszteni isteni dicsiretek
De nativitate Domini Pálffi Márton-énekeskönyv
A Krisztus születéséről való dicséretek; Más ének azon nótára A Keresztyéni Gyülekezetben
Cantus de nativitate Domini nostri Jesu Christi; Prédikáció előtt Cantionale catholicum
A mi Urunk Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén ...; Reggeli és délesti éneklések; Azonról a Dies est laetitiae nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Krisztus születése ünnepére; Azonról a Dies est laetitiae nótájára Enekec harom rendbe
Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni; Első Az evangeliomoknac
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek; Nagykarácsonyra vagy Krisztus születésének ünnepére való énekek Szent Biblia
megjegyzések RPHA 1419. sz. énekének 16. versszaka az RPHA 0258. sz. ének 1. versszakának a variánsa Winkler-kódex
RMNy 541: Karácsony est vagy éjszaka; Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap; prédikáció után Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az evangeliomoknac
terjedelem 4 versszak A keresztyeni gyülekezetben
4 versszak Enekes könyv
4 versszak Az kereztieni gievlekezetben
4 versszak Keresztyeni enekek
1 versszak Winkler-kódex
1 versszak Az gyermetskek credoia
4 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
4 versszak Cantionale catholicum
4 versszak Enekec harom rendbe
4 versszak Az evangeliomoknac
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Karácsony
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Advent
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Karácsony
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Karácsony
Pálffi Márton-énekeskönyv
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomoknak, mellyeket
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
modern: cantio
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: reggel; délest
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony; Karácsony után 2. nap; Karácsony után 3. nap; Karácsony és Kiskarácsony között vasárnap
napszakok: este; éjszaka
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomoknac
vallásos
ünnep: Karácsony
Szent Biblia
nótajelzés 0990