RPHA editor —

syntheticum

251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem – Ps 145=146

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 145=146. Lásd: Dicsérem az Istent az én életemben (253), Dicsérjed, áldjad, én lelkem (266). Akrosztichonja: D MEA MEVS. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1579.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Szívem, vesém, szám, minden erőm s lelkem (5216).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Látod, mely rövid, mulandó e világ (830).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a9(5,4), a10(5,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 111r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 9v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 598, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 199, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 554, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 439, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 456, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 498, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 85r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 803.

Nyomtatott kiadásai: Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 71, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 253r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 88, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 190r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 177, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 72v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 306 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 421, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 119, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 82v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 77r, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 36, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 312, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 77r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 625, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 293, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 163, Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637, református (RMK I 669) p. 37, Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638, evangélikus (RMK I 681/A) p. 45, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 486, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 411, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 244, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 154, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 154, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 116, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 144, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 154, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 195, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 289, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 154, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 157, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 154, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 240 »MEK, Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685, protestáns (RMK I 1334) p. 201, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 137, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 291, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 291, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 141, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 294, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 294, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 110, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 456, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 172, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 20, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 151.

A dallam kiadása: RMDT1 #192.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 111r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 9v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 598
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 199
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 554
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 439
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 456
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 498
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 85r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 803
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 71
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 253r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 88
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 190r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 177
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 72v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 306
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 421
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 119
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 82v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 77r
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 36
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 312
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 77r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 625
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 293
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 163
Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637 (RMK I 669) p. 37
Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638 (RMK I 681/A) p. 45
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 486
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 411
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 244
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 154
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 154
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 116
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 144
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 154
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 195
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 289
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 154
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 157
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 154
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 240
Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685 (RMK I 1334) p. 201
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 137
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 291
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 291
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 141
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 294
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 294
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 110
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 456
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 172
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 20
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 151

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Vasady-kódex terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: D MEA MEUS
megjegyzések: A címben tévesen 136. zsoltár szerepel!
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: D MEA MEUS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál cím: Szép isteni dicséret
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: D MEA MEUS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Csonka antifonálé terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Nem kell bíznunk a hívságos, elmulandó emberek fiaiban, hanem az egy hív, hatalmas és halhatatlan Istenben
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0190-A
cím: Cantiones ex psalmis
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: D MEA MEVS
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0486
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0141
cím: Nem kell bíznunk a hívságos, elmulandó emberek fiaiban, hanem az egy hív, hatalmas és halhatatlan Istenben
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0306
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0456
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0253-A
cím: A halálról; Más könyörgés
terjedelem: 8 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: D MEA MEWS
megjegyzések: S 57: Quadragesima; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Quadragesima; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0119
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 146. zsoltár
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Szép isteni dicséret Kecskeméti graduál
Nem kell bíznunk a hívságos, elmulandó emberek fiaiban, hanem az egy hív, hatalmas és halhatatlan Istenben Szoszna Demeter-énekeskönyv
Cantiones ex psalmis Énekeskönyv
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Nem kell bíznunk a hívságos, elmulandó emberek fiaiban, hanem az egy hív, hatalmas és halhatatlan Istenben Soltari énekek
A halálról; Más könyörgés Enekec harom rendbe
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 146. zsoltár Szent Biblia
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Vasady-kódex
A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja Énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
akrosztikon D MEA MEUS Vasady-kódex
D MEA MEUS Bölöni-kódex
D MEA MEUS Kecskeméti graduál
D MEA MEVS Énekeskönyv
D MEA MEWS Enekec harom rendbe
megjegyzések A címben tévesen 136. zsoltár szerepel! Vasady-kódex
S 57: Quadragesima; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Vasady-kódex
A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Énekeskönyv
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
terjedelem 8 versszak Vasady-kódex
8 versszak Bölöni-kódex
8 versszak Kecskeméti graduál
7 versszak Komjátszegi graduál
7 versszak Csonka antifonálé
7 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
8 versszak Énekeskönyv
7 versszak Soltari énekek
7 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
8 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Vasady-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Csonka antifonálé
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Quadragesima; Szentháromság-nap után 9. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: halotti
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia