RPHA editor —

syntheticum

242 Dávid prófétának imádkozásáról – Ps 29=30

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, a címzett neve Deszka. Idegen minta: Ps 29=30. Akrosztichonja: DESzKAE ESz ENEK. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (0940), Hálaadásunkban rólad emlékezünk (0478), Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (0550), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (0590), Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (1219), Sok bölcsek írtanak a meglett dolgokról (1243).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Ki Szentlelkét nekünk adta, tagjainak (explicit) (284), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (590), Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék (723), Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra (1091), Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek (1432), Vétkezék az első ember Isten ellen (1481).

A szöveg teljes terjedelme 9, 12 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621, világi (S 29) p. 76r »MEK, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 79v »MEK, Kuun-kódex, 1621-1647, világi (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 101, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 510, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 90, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 392, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 188, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 198, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 250, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 35r, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/2) p. 5, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 94, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. R1v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 55, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 165, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 19, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 42v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 19, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 89r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 21, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 180, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 18r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 276 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 229, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 19v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 18v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 283, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 18v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 283, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 39, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 458, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 139r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 387, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 41, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 41, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 30, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 38, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 41, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 49, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 141, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 41, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 40, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 590, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 41, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 36, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 142, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 142, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 46, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 144, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 144, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 29, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 198, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 45, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 39.

Modern kiadása: RMKT-6-222.

A dallam kiadásai: RMDT1 #23, MZ-1981-197.

analyticum

Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621 (S 29) p. 76r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 79v
Kuun-kódex, 1621-1647 (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 101
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 510
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 90
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 392
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 188
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 198
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 250
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 35r
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/2) p. 5
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 94
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 55
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 165
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 19
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 42v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 19
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 89r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 21
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 180
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 18r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 276
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 229
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 19v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 18v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 283
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 18v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 283
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 39
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 458
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 139r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 387
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 41
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 41
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 30
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 38
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 41
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 49
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 141
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 41
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 40
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 590
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 41
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 36
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 142
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 142
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 46
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 144
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 144
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 29
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 198
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 45
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 39

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00R1-B
nótajelzés: (kotta)
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0165
nótajelzés: 1243
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0019
nótajelzés: 1243
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0021
nótajelzés: 1243
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0180
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 29. G. Z. A Iason énekének nótájára
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0276
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0089-A
megjegyzések: S 57: Vízkereszt után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6, 11. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0139-A
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0458
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0046
cím: Hálaadás, hogy a haláltól megszabadult, a testitől Dávid, a lelkitől az igaz
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: DEMPMMAAN
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0590
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 29. Exaltabo te Domine, quoniam suscepisti me etc. Nóta Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem etc.
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: DESzKA MENN
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0019
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Psalmus 29. G. SZ. Ad notam Iasonis
terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: DESzKAE ESz ENEK
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek Enekes könyv
cím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 29. G. Z. A Iason énekének nótájára Az kereztieni gievlekezetben
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Hálaadás, hogy a haláltól megszabadult, a testitől Dávid, a lelkitől az igaz Soltari énekek
Szent Dávid zsoltári; Psalmus 29. Exaltabo te Domine, quoniam suscepisti me etc. Nóta Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem etc. Cantionale catholicum
Psalmus 29. G. SZ. Ad notam Iasonis Enekes könyv
akrosztikon? A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
A versnek nincs akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
akrosztikon DEMPMMAAN Soltari énekek
DESzKA MENN Cantionale catholicum
DESzKAE ESz ENEK Enekes könyv
megjegyzések S 57: Vízkereszt után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6, 11. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Enekes könyv
terjedelem 9 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
12 versszak Az kereztieni gievlekezetben
9 versszak Soltari énekek
9 versszak Cantionale catholicum
12 versszak Enekes könyv
műfaj vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Vízkereszt után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben
1243 A keresztyeni gyülekezetben
1243 Enekes keoniv
1243