RPHA editor —

syntheticum

239 Dávid Doeg gonoszságát hogy látá – Ps 51=52

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Skarica Máté, nem dedikált. Idegen minta: Ps 51=52. Lásd: Mikor a szent Dávid látná életeket (925). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1591.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Számkivetésre Dávid megyen vala (1298), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496).

A szöveg teljes terjedelme 9, 12 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 127, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 452.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 36v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 42r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 39v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 39v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 87, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 570, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 488, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 81, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 81, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 63, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 75, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 81, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 100, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 192, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 81, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 86, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 81, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 72, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 193, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 193, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 84, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 195, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 195, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 58, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 90, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 79.

A dallam kiadása: RMDT1 750.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 127
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 452
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 36v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 42r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 39v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 39v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 87
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 570
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 488
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 81
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 81
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 63
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 75
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 81
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 100
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 192
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 81
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 86
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 81
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 72
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 193
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 193
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 84
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 195
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 195
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 58
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 90
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 79

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0084
cím: Az idumaeai Doegben, Dávid árulójában és Abimélek pap gyilkosában eleve megmondatik az Istennek büntetése affélék ellen, áldása pedig az igazakhoz
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0036-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 52. psalmus. Nóta Számkivetésre etc.
terjedelem: 12 versszak
akrosztikon?: Nem tudjuk
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: DOG...
megjegyzések: Kritikai kiadás:RMKT16-11-225.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0087
cím: Scaricza Mathe

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Az idumaeai Doegben, Dávid árulójában és Abimélek pap gyilkosában eleve megmondatik az Istennek büntetése affélék ellen, áldása pedig az igazakhoz Soltari énekek
A psalmusokból való isteni dicséretek; 52. psalmus. Nóta Számkivetésre etc. Keresztyeni enekek
Scaricza Mathe Keresztyéni isteni dicséretek
akrosztikon? Nem tudjuk Keresztyeni enekek
akrosztikon DOG... Keresztyeni enekek
megjegyzések Kritikai kiadás:RMKT16-11-225. Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 9 versszak Soltari énekek
12 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek