RPHA editor —

syntheticum

235 Csodálatos nagy bölcsesség – Nagypénteki és húsvéti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Melius Juhász Péter, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: A Pünkösdnek jeles napján (7033), Surrexit Christus hodie (7001), Surrexit Christus pridie (5181).

A szöveg teljes terjedelme 20, 37, 38 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, X6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 204, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 362, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 266, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 181.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 137, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 98, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 107, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 269r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 94, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 16r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 145, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 120, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 88v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 79 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 101v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 97v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 96, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 97v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 222, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 123, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 105, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 207, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 207, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 157, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 195, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 207, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 263, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 364, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 207, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 220, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 144, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 207, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 188, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 368, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 368, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 389, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 389, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 155, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 235, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 206.

Modern kiadása: RMKT-7-111.

A dallam kiadása: RMDT1 749.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 204
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 362
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 266
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 181
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 137
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 98
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 107
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 269r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 94
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 16r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 145
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 120
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 88v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 79
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 101v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 97v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 96
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 97v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 222
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 123
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 105
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 207
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 207
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 157
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 195
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 207
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 263
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 364
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 207
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 220
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 144
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 207
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 188
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 368
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 368
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 389
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 389
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 155
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 235
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 206

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0094
nótajelzés: 5181
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0145
nótajelzés: 7001
Óvári graduál cím: In noctem nativ. Christi; Más
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Kecskeméti graduál terjedelem: 37 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0269-A
cím: A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; Első, a Surrexit Christus pridie nótájára, Petrus Meliusé
terjedelem: 38 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek; Húsvét
napszakok: reggel; délest
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0120
cím: Cantiones de passione Iesu Christi; A Krisztus kínszenvedéséről való dicséretek; De triumphali resurrectione Christi. Ad notam Surrexit
terjedelem: 38 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek; Húsvét
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0144
cím: Cantus Quadragesimales. Nagyböjtre való énekek; Más. Nóta A Pünkösdnek jeles napján etc.
terjedelem: 20 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0016-A
cím: A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; Első, Melius Péteré, a Surrexit Christus pridie nótájára
terjedelem: 38 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Húsvét; prédikáció előtt
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek; Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0222
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0157
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyhét
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0137
cím: Cantio de passione et resurrectione Christi. Ad notam Surrexit Christus
terjedelem: 38 versszak
metrum: a8, a8, a8, X6
v46: a, a, a, X
v47: 8, 8, 8, 6
v163: ------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén: 1-27. versszakban: Dicséret Istennek; viszont a 28-37. versszakban: alleluja = 4 szótag!
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek; Húsvét
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0098
cím: Cantio de passione et resurrectione Christi. Ad notam Surrexit Christus
terjedelem: 38 versszak
metrum: a8, a8, a8, X6
v46: a, a, a, X
v47: 8, 8, 8, 6
v163: ------R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén az 1-37. versszakban: Dicséret Istennek. 38. versszak 4. sora: Egy bizony Istennek.
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek; Húsvét

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím In noctem nativ. Christi; Más Óvári graduál
A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Reggeli és délesti éneklések; Első, a Surrexit Christus pridie nótájára, Petrus Meliusé A keresztyeni gywlekezetben
Cantiones de passione Iesu Christi; A Krisztus kínszenvedéséről való dicséretek; De triumphali resurrectione Christi. Ad notam Surrexit Az kereztieni gievlekezetben
Cantus Quadragesimales. Nagyböjtre való énekek; Más. Nóta A Pünkösdnek jeles napján etc. Cantionale catholicum
A Krisztusnak kínszenvedéséről és feltámadásáról való isteni dicséretek; Az Úr Krisztus feltámadása ünnepére; Első, Melius Péteré, a Surrexit Christus pridie nótájára Enekec harom rendbe
Cantio de passione et resurrectione Christi. Ad notam Surrexit Christus A keresztyeni gyülekezetben
Cantio de passione et resurrectione Christi. Ad notam Surrexit Christus Enekes könyv
megjegyzések RMNy 541: Húsvét; prédikáció előtt Enekec harom rendbe
A refrén: 1-27. versszakban: Dicséret Istennek; viszont a 28-37. versszakban: alleluja = 4 szótag! A keresztyeni gyülekezetben
A refrén az 1-37. versszakban: Dicséret Istennek. 38. versszak 4. sora: Egy bizony Istennek. Enekes könyv
teljes-e? A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
terjedelem 37 versszak Kecskeméti graduál
38 versszak A keresztyeni gywlekezetben
38 versszak Az kereztieni gievlekezetben
20 versszak Cantionale catholicum
38 versszak Enekec harom rendbe
38 versszak A keresztyeni gyülekezetben
38 versszak Enekes könyv
metrum a8, a8, a8, X6 A keresztyeni gyülekezetben
a8, a8, a8, X6 Enekes könyv
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Nagypéntek; Húsvét
napszakok: reggel; délest
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Nagypéntek; Húsvét
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Nagyböjt
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Nagypéntek; Húsvét
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Nagyhét
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Nagypéntek; Húsvét
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Nagypéntek; Húsvét
Enekes könyv
nótajelzés 5181 Enekes keoniv
7001