RPHA editor —

syntheticum

232 Csodaszép példákról már bölcsek írtak – Titus és Gisippus históriája

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Veres Gáspár, nem dedikált. Idegen minta: Historia Gisippi et Titi: Filippo Beroaldo il Vecchio. Akrosztichonja: CASPAR VERES SzEGEDI. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Désen, az nagy Szamos vize mentében; idő: Ezerötszázhetvenhét esztendőben. Keletkezési idő 1577.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Abigail asszony históriáját (0056).

A szöveg teljes terjedelme 155, 156 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3)

Műfaji besorolása:

világi > história > elbeszélő > kitalált történetmondás
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrása: Kolozsvári toldalék, 1580, evangélikus (H 753).

Nyomtatott kiadásai: Szep roevid historia Kolozsvár, 1578, világi (RMNy 415), Szép rövid história Bártfa, 1582 körül, világi (RMNy 500/B), Szép rövid história Lőcse, 1629, világi (RMNy 1445), Szep rövid historia Lőcse, 1676, világi (RMK I 1204).

Modern kiadása: RMKT-8-306.

A dallam kiadásai: RMDT1 749, RMDT1 759.

analyticum

Kolozsvári toldalék, 1580 (H 753)
Szep roevid historia Kolozsvár, 1578 (RMNy 415)
Szép rövid história Bártfa, 1582 körül (RMNy 500/B)
Szép rövid história Lőcse, 1629 (RMNy 1445)
Szep rövid historia Lőcse, 1676 (RMK I 1204)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kolozsvári toldalék terjedelem: 156 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Szövege erősen eltér RMNy 415 szövegétől
Szep roevid historia nyomtatott forrás: 28:0415 P:0000
cím: Szép rövid história két nemes ifjaknak igaz barátságokról
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: CASPAR VERES SzEGEDI
nyomtatott forrás: 28:1445 P:0000
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: Címlap nélküli, töredékes nyomtatvány
Szep rövid historia nyomtatott forrás: 27:1204 P:0000
cím: Szép rövid história két nemes ifjaknak igaz barátságokról. Ad notam: Abigail asszony históriáját etc.
terjedelem: 155 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Szép rövid história két nemes ifjaknak igaz barátságokról Szep roevid historia
Szép rövid história két nemes ifjaknak igaz barátságokról. Ad notam: Abigail asszony históriáját etc. Szep rövid historia
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Szep roevid historia
akrosztikon CASPAR VERES SzEGEDI Szep roevid historia
megjegyzések Szövege erősen eltér RMNy 415 szövegétől Kolozsvári toldalék
Címlap nélküli, töredékes nyomtatvány
teljes-e? A vers szövege teljes Kolozsvári toldalék
töredék - töredék terjedelme
A vers szövege teljes Szep rövid historia
terjedelem 156 versszak Kolozsvári toldalék
155 versszak Szep rövid historia