RPHA editor —

syntheticum

224 Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk – Könyörgés oltalomért

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Emlékezzél, Úristen, híveidről (0368).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Emlékezzél, Úristen, híveidről (368), Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád (422), Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem (964).

A szöveg teljes terjedelme 10 strófa.

Metrumképlete:

a11, a11, a11, a11

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 5v, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 435, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 453, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 494, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 83r, Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 24v.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 438, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 620, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 453.

A dallam kiadása: RMDT1 #113.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 5v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 435
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 453
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 494
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 83r
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 24v
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 438
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 620
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 453

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0438
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0620
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0453
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Komjátszegi graduál terjedelem: 1 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Kassai István énekgyűjteménye cím: Más
terjedelem: 1 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Más Kassai István énekgyűjteménye
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Komjátszegi graduál
töredék - töredék terjedelme Kassai István énekgyűjteménye
terjedelem 1 versszak Komjátszegi graduál
1 versszak Kassai István énekgyűjteménye
műfaj vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni dicsiretek, imadsagok