RPHA editor —

syntheticum

222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk – Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dicsőséges Szent Pálnak emlékezetéről (4037), Boldog és áldott vagy, aki az Úristentől félsz (7031), Küldeték Szűz Szent leányhoz Isten erőssége (6040).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Csak tereád, Úristen, kell magunkat bíznunk (225), Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede (320), Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (1017), Rettenetes e világnak mostan minden dolga (1204).

A szöveg teljes terjedelme 5 strófa.

Metrumképlete:

a14(4,4,6), a14(4,4,6), a14(4,4,6), a14(4,4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 419, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 661, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 438, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 455, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 496, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 82v, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/2) p. 4, Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 20r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. B3v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 5, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 146, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 155, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 347r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 134, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 52v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 149, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 193, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 171, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 145r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 455 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 440, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 170v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 159v, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 33, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 423, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 159v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 623, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 377, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 655, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 301v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 568, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 335, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 335, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 257, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 320, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 335, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 432, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 561, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 335, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 373, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 525, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 335, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 304, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 575, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 575, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 654, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 654, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 251, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 455, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 404, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 19, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 351.

A dallam kiadásai: RMDT1 #20, RMDT2 #145.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 419
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 661
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 438
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 455
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 496
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 82v
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/2) p. 4
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 20r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 5
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 146
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 155
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 347r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 134
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 52v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 149
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 193
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 171
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 145r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 455
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 440
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 170v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 159v
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 33
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 423
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 159v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 623
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 377
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 655
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 301v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 568
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 335
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 335
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 257
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 320
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 335
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 432
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 561
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 335
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 373
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 525
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 335
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 304
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 575
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 575
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 654
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 654
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 251
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 455
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 404
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 19
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 351

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0005
cím: Prédikáció után való könyörgések; Más könyörgés a kegyetlenek ellen
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00B3-B
cím: Prédikáció után való könyörgések; Más könyörgés a kegyetlenek ellen
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0146
cím: Prédikáció után való könyörgések; Más könyörgés a kegyetlenek ellen
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0171
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; A kegyetlenek ellen
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0347-A
cím: Prédikáció után való isteni dicséretek; Délesti éneklések; A pogányoknak és egyéb bálványozóknak ellene. Nótája Dicsőséges Szent Pálnak emlékezetiről etc.
műfaj: vallásos
napszakok: délest
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0052-B
cím: Prédikáció után való isteni dicséretek; A pogányoknak és egyéb bálványozóknak ellene. Nótája Dicsőséges Szent Pálnak emlékezetiről etc.
megjegyzések: RMNy 541: Szentháromság-nap után 23. vasárnap; prédikáció után;S 57: Szentháromság-nap után 8, 23. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0455
cím: Az anyaszentegyházról
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0655
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0440
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0377
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: Különb-különbféle
tartalom 2: külső háborúságban
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0257
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0455
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0525
kezdősor: Csa tebenned, Úristen, vagyon bizodalmunk
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más. Nóta Küldeték Szűz szent etc.
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Kassai István énekgyűjteménye cím: Más
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0301-B
főcím: Hamis tanítók, az eklézsiának és abban levő igaz keresztyéni hit vallóinak kegyetlen ellenségi ellen
műfaj: vallásos
dogmatika: bálványimádás
tartalom 2: anyaszentegyház

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Csa tebenned, Úristen, vagyon bizodalmunk Cantionale catholicum
főcím Hamis tanítók, az eklézsiának és abban levő igaz keresztyéni hit vallóinak kegyetlen ellenségi ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
cím Prédikáció után való könyörgések; Más könyörgés a kegyetlenek ellen A keresztyeni gyülekezetben
Prédikáció után való könyörgések; Más könyörgés a kegyetlenek ellen A Keresztyéni Gyülekezetben
Prédikáció után való könyörgések; Más könyörgés a kegyetlenek ellen Enekes könyv
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; A kegyetlenek ellen Az kereztieni gievlekezetben
Prédikáció után való isteni dicséretek; Délesti éneklések; A pogányoknak és egyéb bálványozóknak ellene. Nótája Dicsőséges Szent Pálnak emlékezetiről etc. A keresztyeni gywlekezetben
Prédikáció után való isteni dicséretek; A pogányoknak és egyéb bálványozóknak ellene. Nótája Dicsőséges Szent Pálnak emlékezetiről etc. Enekec harom rendbe
Az anyaszentegyházról Ditseretekel s egyéb
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más. Nóta Küldeték Szűz szent etc. Cantionale catholicum
Más Kassai István énekgyűjteménye
megjegyzések RMNy 541: Szentháromság-nap után 23. vasárnap; prédikáció után;S 57: Szentháromság-nap után 8, 23. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
terjedelem 5 versszak Kassai István énekgyűjteménye
műfaj vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
napszakok: délest
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 8. vasárnap; Szentháromság-nap után 23. vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: bálványozók ellen
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: külső háborúságban
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: anyaszentegyházért
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: Különb-különbféle
tartalom 2: külső háborúságban
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
dogmatika: bálványimádás
tartalom 2: anyaszentegyház
Keresztyen imadsagok egy-nehany