RPHA editor —

syntheticum

219 Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk – Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Radán Balázs, nem dedikált. Akrosztichonja: BLASIVS RADAN. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1557.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Iuste iudex, Iesu Christe (5098).

A szöveg teljes terjedelme 12 strófa.

Metrumképlete:

a15(4,4,7), a15(4,4,7), a15(4,4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 358, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 594.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. 0v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 23, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 155, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 164, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 22v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 140, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 71r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 202, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 123r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 146v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 136v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 136v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 315, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 349, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 294, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 285, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 285, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 220, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 272, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 285, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 367, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 499, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 285, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 315, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 285, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 258, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 512, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 512, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 587, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 587, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 214, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 333, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 290.

Modern kiadása: RMKT-5-3.

A dallam kiadásai: RMDT1 #71, MZ-1981-192.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 358
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 594
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. 0v
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 23
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 155
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 164
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 22v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 140
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 71r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 202
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 123r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 146v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 136v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 136v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 315
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 349
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 294
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 285
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 285
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 220
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 272
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 285
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 367
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 499
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 285
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 315
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 285
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 258
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 512
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 512
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 587
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 587
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 214
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 333
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 290

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0140
nótajelzés: 5098
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0202
nótajelzés: 5098
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00E2-B
cím: Szentegyházi könyörgések; Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék. A Iuste iudex nótájára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BLASIVS RADAN
nótajelzés: 5098(kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: tiszta Ige
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0023
cím: Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék. A Iuste iudex nótájára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BLASIVS RADAN
műfaj: vallásos
dogmatika: tiszta Ige
tartalom 1: könyörgés
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0155
cím: Prédikáció után való énekek; A Iuste iudex nótára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BLASIVS RADAN
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: tiszta Ige
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0022-B
cím: Prédikáció után való isteni dicséretek; Szentegyházban való isteni dicséretek; Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék. A Iuste iudex nótájára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BLASIVS RADAN
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: tiszta Ige
tartalom 1: könyörgés
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0071-A
cím: Közönséges isteni dicséretek; Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék. A Iuste iudex nótájára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BLASIVS RADAN
megjegyzések: RMNy 541 és RMNy 713 előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
dogmatika: tiszta Ige
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0123-A
cím: Különb-különbféle énekek; Más. A Iuste iudex nótájára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BLASIVS RADAN
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0315
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0220
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0349
cím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Szentegyházi könyörgések; Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék. A Iuste iudex nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék. A Iuste iudex nótájára A keresztyeni gyülekezetben
Prédikáció után való énekek; A Iuste iudex nótára Enekes könyv
Prédikáció után való isteni dicséretek; Szentegyházban való isteni dicséretek; Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék. A Iuste iudex nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Közönséges isteni dicséretek; Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék. A Iuste iudex nótájára Enekec harom rendbe
Különb-különbféle énekek; Más. A Iuste iudex nótájára Keresztyeni enekek
Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja A Keresztyéni Gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
akrosztikon BLASIVS RADAN A Keresztyéni Gyülekezetben
BLASIVS RADAN A keresztyeni gyülekezetben
BLASIVS RADAN Enekes könyv
BLASIVS RADAN A keresztyeni gywlekezetben
BLASIVS RADAN Enekec harom rendbe
BLASIVS RADAN Keresztyeni enekek
megjegyzések RMNy 541 és RMNy 713 előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
dogmatika: tiszta Ige
tartalom 1: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
dogmatika: tiszta Ige
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: tiszta Ige
Enekes könyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: tiszta Ige
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
dogmatika: tiszta Ige
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
dogmatika: penitencia
Kereszteni isteni dicsiretek
nótajelzés 5098 Enekes keoniv
5098
5098(kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben