RPHA editor —

syntheticum

213 Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte ? Bereki István, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: BEREKINVS PLORAT. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Véletlen embernek utolsó órája (1478).

A szöveg teljes terjedelme 16, 18, 19 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), A12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 2r, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 5v, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 99r »MEK, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 8v »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 614.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 533, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 41, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 792, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 379v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 694, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 317, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 42, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 14, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 470, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 680, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 132, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 186, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 121, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 12, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 182.

A dallam kiadásai: RMDT2 #129, RMDT2 #302.

analyticum

Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 2r
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 5v
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 99r
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 8v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 614
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 533
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 41
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 792
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 379v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 694
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 317
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 42
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 14
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 470
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 680
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 132
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 186
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 121
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 12
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 182

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kőrispataki István-énekeskönyv cím: Halott énekek
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Halotti énekek kezdősor: Bűnnekl az ő zsoldja örök halál, tudjuk
terjedelem: 16 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BAREVENPDLBALAJH
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Mégis ugyan a kisdedekről, melyet a jó életű ifjak temetésén is mondhatni
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BEREKIVS PLORAT ESJK
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0041
terjedelem: 19 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BEREKINVS PLORAT LSIH
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0317
terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BAROVINS PLORAT LSJH
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0121
cím: Mégis ugyan a kisdedekről, melyet a jó életű ifjak temetésén is mondhatni
terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BAROVINS PLORAM LAJH
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni enekek nyomtatott forrás: 28:1438 P:0533
cím: Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek
megjegyzések: A vers előfordul RMK I. 1187/B (A nádnak dicséretére írott ének) alternatív nótajelzéseként
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0792
cím: Halott temetéskor
terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BEREKINVS PORAT LSJH
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0379-B
cím: Következnek rend szerint a halott énekek
terjedelem: 19 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BEREKINVS PLORAT LSIH
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Pozsonyi toldalék cím: Tempore deductionis dicenda; Cantio funebris
terjedelem: 19 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BEREKINVS PLORAT LSIH
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0680
főcím: Temetéskor és halottaknál való énekek
cím: Más régi ének
terjedelem: 18 versszak
metrum: a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), A12(6,6)
v46: a, a, a, A
v47: 12(6,6), 12(6,6), 12(6,6), 12(6,6)
v163: ------R2
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BEREKIVS PLORAT LSIH
megjegyzések: A refrén a 3-16. versszak 4. sorában található: Az Úr adta volt ezt, s ő vette el tőlünk.
műfaj: vallásos
alkalom: temetés

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Bűnnekl az ő zsoldja örök halál, tudjuk Halotti énekek
főcím Temetéskor és halottaknál való énekek Cantionale catholicum
cím Halott énekek Kőrispataki István-énekeskönyv
Mégis ugyan a kisdedekről, melyet a jó életű ifjak temetésén is mondhatni Szoszna Demeter-énekeskönyv
Mégis ugyan a kisdedekről, melyet a jó életű ifjak temetésén is mondhatni Soltari énekek
Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek Keresztyéni enekek
Halott temetéskor Kereszteni isteni dicsiretek
Következnek rend szerint a halott énekek Keresztyen imadsagok egy-nehany
Tempore deductionis dicenda; Cantio funebris Pozsonyi toldalék
Más régi ének Cantionale catholicum
akrosztikon? A versnek nincs akrosztichonja Halotti énekek
A versnek van akrosztichonja Zemlény János-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Keresztyéni isteni dicséretek
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni isteni ditsiretek
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Keresztyen imadsagok egy-nehany
A versnek van akrosztichonja Pozsonyi toldalék
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
akrosztikon BAREVENPDLBALAJH Halotti énekek
BEREKIVS PLORAT ESJK Zemlény János-énekeskönyv
BEREKINVS PLORAT LSIH Keresztyéni isteni dicséretek
BAROVINS PLORAT LSJH Keresztyeni isteni ditsiretek
BAROVINS PLORAM LAJH Soltari énekek
BEREKINVS PORAT LSJH Kereszteni isteni dicsiretek
BEREKINVS PLORAT LSIH Keresztyen imadsagok egy-nehany
BEREKINVS PLORAT LSIH Pozsonyi toldalék
BEREKIVS PLORAT LSIH Cantionale catholicum
megjegyzések A vers előfordul RMK I. 1187/B (A nádnak dicséretére írott ének) alternatív nótajelzéseként Keresztyéni enekek
A refrén a 3-16. versszak 4. sorában található: Az Úr adta volt ezt, s ő vette el tőlünk. Cantionale catholicum
teljes-e? A vers szövege teljes Kőrispataki István-énekeskönyv
A vers szövege teljes Halotti énekek
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Zemlény János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Keresztyéni isteni dicséretek
A vers szövege teljes Keresztyeni isteni ditsiretek
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Pozsonyi toldalék
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 18 versszak Kőrispataki István-énekeskönyv
16 versszak Halotti énekek
18 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
18 versszak Zemlény János-énekeskönyv
19 versszak Keresztyéni isteni dicséretek
18 versszak Keresztyeni isteni ditsiretek
18 versszak Soltari énekek
18 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
19 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
19 versszak Pozsonyi toldalék
18 versszak Cantionale catholicum
metrum a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), A12(6,6) Cantionale catholicum
műfaj vallásos
tartalom 2: halotti
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Halotti énekek
vallásos
alkalom: temetés
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
alkalom: temetés
Soltari énekek
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
alkalom: temetés
Pozsonyi toldalék
vallásos
alkalom: temetés
Cantionale catholicum