RPHA editor —

syntheticum

207 Boldogok azok, kik Istent félik – Ps 127=128

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 127=128. Lásd: Minden hív keresztyének, meghalljátok (960). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560. Lásd még: Jámbor házasok, meghallgassátok (626).

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Mikoron Dávid nagy búsultában (0944), Salve benigne Rex Ladislae (5167).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Felséges Isten, kegyelmes Isten, én könyörgésem vegyed elődben (410), Istenem, tudod minden dolgomat (606), Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (859), Mikoron Dávid nagy búsultában (944).

A szöveg teljes terjedelme 7 strófa.

Metrumképlete:

a10(5,5), a10(5,5), a10(5,5), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 354r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 585, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 187, Kádár-énekeskönyv, 17. sz. közepe, világi (S 74) p. 46r, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 536, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 181, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 190, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 81.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Y7r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 98, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 66, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 75, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 84v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 64, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 124v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 74, Aspasia aszszony dolga Kolozsvár, 1591, világi (RMNy 662) p. B4r »MEK, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 75, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 65v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 466 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 392, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 74r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 69r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 437, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 69r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 267, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 148, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 660, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 263v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 573, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 139, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 139, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 106, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 130, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 139, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 176, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 269, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 139, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 143, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 139, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 124, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 271, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 271, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 135, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 274, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 274, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 100, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 190, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 156, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 137.

A dallam kiadásai: RMDT1 #75, RMDT1 #124, MZ-1981-203.

analyticum

Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 354r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 585
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 187
Kádár-énekeskönyv, 17. sz. közepe (S 74) p. 46r
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 536
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 181
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 190
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 81
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 98
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 66
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 75
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 84v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 64
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 124v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 74
Aspasia aszszony dolga Kolozsvár, 1591 (RMNy 662) p. NaNr
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 75
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 65v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 466
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 392
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 74r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 69r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 437
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 69r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 267
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 148
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 660
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 263v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 573
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 139
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 139
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 106
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 130
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 139
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 176
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 269
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 139
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 143
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 139
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 124
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 271
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 271
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 135
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 274
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 274
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 100
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 190
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 156
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 137

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Y7-A
nótajelzés: 5167(kotta)
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0084-B
nótajelzés: 5167
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0098
nótajelzés: 5167
Kecskeméti graduál cím: Szép isteni dicséret
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kádár-énekeskönyv cím: Cantio optima
Aspasia aszszony dolga nyomtatott forrás: 28:0662 P:00B4-A
cím: 128. psalmus. Az istenfélőkről
műfaj: vallásos
alkalom: házasének
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0263-B
műfaj: vallásos
alkalom: házasének
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0660
cím: A keresztyéni jámbor életről
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0135
cím: Az istenfélőknek minden boldogság ígértetik
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Eperjesi graduál cím: Psal. 128. Beati qui timent
megjegyzések: S 57: Vízkereszt után 2. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után 2. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0124-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; Azon psalmus [128.] a Salve benigne Rex Ladislae nótájára
megjegyzések: RMNy 541: Vízkereszt után 2. vasárnap; prédikáció előtt
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után 2. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv metrum: a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6)
v46: a, a, a, a
v47: 11(5,6), 11(5,6), 11(5,6), 11(5,6)
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0066
metrum: a10(5,5), a10(5,5), a11(5,6), a11(5,6)
v46: a, a, a, a
v47: 10(5,5), 10(5,5), 11(5,6), 11(5,6)
megjegyzések: Metrumhoz: a 3. sor 4x11(5,6) szótagos, 3x10(5,5) szótagos.
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0075
cím: A házasságról való dicséretek; Azon psalmus 112.
metrum: a10(5,5), a10(5,5), a11(5,6), a11(5,6)
v46: a, a, a, a
v47: 10(5,5), 10(5,5), 11(5,6), 11(5,6)
megjegyzések: A javasolt metrum az 1. sorban négyszer, a 2. sorban ötször, a 3. sorban négyszer, a 4. sorban hétszer fordul elő.
műfaj: vallásos
alkalom: házasének
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Szép isteni dicséret Kecskeméti graduál
Cantio optima Kádár-énekeskönyv
128. psalmus. Az istenfélőkről Aspasia aszszony dolga
A keresztyéni jámbor életről Kereszteni isteni dicsiretek
Az istenfélőknek minden boldogság ígértetik Soltari énekek
Psal. 128. Beati qui timent Eperjesi graduál
A psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; Azon psalmus [128.] a Salve benigne Rex Ladislae nótájára Enekec harom rendbe
A házasságról való dicséretek; Azon psalmus 112. Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések S 57: Vízkereszt után 2. vasárnap Eperjesi graduál
RMNy 541: Vízkereszt után 2. vasárnap; prédikáció előtt Enekec harom rendbe
Metrumhoz: a 3. sor 4x11(5,6) szótagos, 3x10(5,5) szótagos. Enekes könyv
A javasolt metrum az 1. sorban négyszer, a 2. sorban ötször, a 3. sorban négyszer, a 4. sorban hétszer fordul elő. Az kereztieni gievlekezetben
metrum a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6) Szoszna Demeter-énekeskönyv
a10(5,5), a10(5,5), a11(5,6), a11(5,6) Enekes könyv
a10(5,5), a10(5,5), a11(5,6), a11(5,6) Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
alkalom: házasének
tartalom 1: zsoltár
Aspasia aszszony dolga
vallásos
alkalom: házasének
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Vízkereszt után 2. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
Eperjesi graduál
vallásos
ünnep: Vízkereszt után 2. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: házasének
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés 5167(kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben
5167 A keresztyeni gywlekezetben
5167 A keresztyeni gyülekezetben