RPHA editor —

syntheticum

203 Boldog az olyan ember az Istenben – Ps 1=1

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 1=1. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az ilyen ember ő lelkében (0202), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Számkivetésre Dávid megyen vala (1298).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Boldog a férfiú, ki féli az Istent (195), Boldog az ilyen ember e világon (199), Boldog az ilyen ember ő lelkében (202), Boldogok azok, kik Istent félik (207), Ki Szentlelkét nekünk adta, tagjainak (explicit) (284), Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (549), Innét Istenről bizonyt minden higgyen (586), Isten akit választ, vagy ország teszen (594), Keresztyének, kik e Földön lakoztok (729), Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (859), Meghallgassad az én imádságomat (863), Megnyomorult szegény keresztyén ember (869), Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (877), Mely igen jó az Úristent dicsérni (878), Mikor Dávid vala keserűségben (932), Minden embernek illik ezt megtudni (957), Mindenkoron áldom az én Uramat (983), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (1295), Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (1307), Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (1310), Vétkezék az első ember Isten ellen (1481), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 163v »MEK, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 357v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 479, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 54, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 335, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 430, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 447, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 490, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 32v, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 67.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. O7v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 40, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 1, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 32v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 1, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 79v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 1, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 100, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 1r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 459 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 194, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 112, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 1r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 1r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 429, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 1r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 98, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 255, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 242, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 1, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 311, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 243r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 263, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 182, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 1, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 1, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 1, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 1, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 1, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 1, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 1, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 89, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 1, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 1, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 571, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 1, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 186 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 1, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 90, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 90, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 1, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 92, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 92, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 1, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 447, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 1, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 10, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 1.

A dallam kiadásai: RMDT1 #123, MZ-1981-195.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 163v
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 357v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 479
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 54
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 335
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 430
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 447
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 490
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 32v
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 67
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 40
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 1
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 32v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 1
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 79v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 1
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 100
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 1r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 459
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 194
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 112
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 1r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 1r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 429
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 1r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 98
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 255
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 242
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 1
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 311
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 243r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 263
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 182
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 1
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 1
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 1
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 1
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 1
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 1
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 1
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 89
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 1
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 1
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 571
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 1
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 186
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 1
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 90
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 90
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 1
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 92
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 92
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 1
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 447
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 1
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 10
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 1

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00O7-B
nótajelzés: (kotta)
Kecskeméti graduál cím: Szép isteni dicséret
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál kezdősor: Boldog az ilyen ember az Istenben
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Csonka antifonálé kezdősor: Boldog az ilyen ember az Istenben
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0255
kezdősor: Boldog az ilyen ember az Istenben
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0243-A
cím: Keresztyéni igaz örömért
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény öröm
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0001
cím: Az igaznak gonosszal ellenbe vetése
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0571
kezdősor: Boldog az olyan ember a világban
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 1. Beatus vir, qui non abiit in consilio etc. Nóta: Nagy bánatban etc.
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0100
kezdősor: Boldog az olyan ember az Istenben
cím: Vízkereszt után való dicséretek; Psalmus 1.
megjegyzések: Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat;Az incipit-variáns is az előszóban található
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0311
cím: Tempore ingressus
műfaj: vallásos
istentisztelet: istentisztelet előtt (tempore ingressus)
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0079-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; Első psalmus. Beatus vir qui non abiit etc.
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Szentháromság-nap után 1, 2, 4, 18, 22. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap;Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap;
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Eperjesi graduál cím: Psal. 1. Beatus vir qui non
megjegyzések: S 57: Szentháromság-nap után 5. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 5. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0112
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Első psalmus. Beatus vir qui non abiit etc.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Boldog az ilyen ember az Istenben Komjátszegi graduál
Boldog az ilyen ember az Istenben Csonka antifonálé
Boldog az ilyen ember az Istenben Isteni ditsiretek, imadságos
Boldog az olyan ember a világban Cantionale catholicum
Boldog az olyan ember az Istenben Az kereztieni gievlekezetben
cím Szép isteni dicséret Kecskeméti graduál
Keresztyéni igaz örömért Keresztyen imadsagok egy-nehany
Az igaznak gonosszal ellenbe vetése Soltari énekek
Szent Dávid zsoltári; Psalmus 1. Beatus vir, qui non abiit in consilio etc. Nóta: Nagy bánatban etc. Cantionale catholicum
Vízkereszt után való dicséretek; Psalmus 1. Az kereztieni gievlekezetben
Tempore ingressus Kereszteni isteni dicsiretek
A psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; Első psalmus. Beatus vir qui non abiit etc. Enekec harom rendbe
Psal. 1. Beatus vir qui non Eperjesi graduál
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Első psalmus. Beatus vir qui non abiit etc. Szent Biblia
megjegyzések Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat;Az incipit-variáns is az előszóban található Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Szentháromság-nap után 1, 2, 4, 18, 22. vasárnap Enekec harom rendbe
S 57: Szentháromság-nap után 5. vasárnap Eperjesi graduál
teljes-e? A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
terjedelem 7 versszak Cantionale catholicum
7 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Csonka antifonálé
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény öröm
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
istentisztelet: istentisztelet előtt (tempore ingressus)
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 2. vasárnap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap;Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap;
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 5. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
Eperjesi graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben