RPHA editor —

syntheticum

202 Boldog az ilyen ember ő lelkében – Ps 111=112

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, a címzett neve Pap Benedek. Idegen minta: Ps 111=112. Lásd: Boldog a férfiú, ki féli az Istent (195). Akrosztichonja: BENEDICTVS PAP. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Boldog az ilyen ember ő magában (5026), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Számkivetésre Dávid megyen vala (1298), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Mindenkoron áldom az én Uramat (0983), Boldog az ilyen ember e világon (0199), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (0549).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Boldog az ilyen ember e világon (199), Boldog az olyan ember az Istenben (203).

A szöveg teljes terjedelme 9, 17 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 243, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 160r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 173, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 515, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 177, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 187, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 242, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 34r, Erdélyi graduál-töredék, 17. sz., unitárius (S 144) p. 4r »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 790.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 57, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 59, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 78v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 55, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 119r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 59, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 65, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 178, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 58r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 462 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 370, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 117, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 66r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 61v, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 16, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 431, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 61v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 260, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 244, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 132, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 664, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 244r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 576, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 185, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 125, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 125, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 95, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 116, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 125, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 157, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 250, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 125, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 128, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 125, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 188 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 111, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 251, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 251, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 125, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 254, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 254, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 89, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 187, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 139, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 122.

Modern kiadása: RMKT-6-234.

A dallam kiadásai: RMDT1 #82, RMDT1 #123.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 243
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 160r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 173
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 515
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 177
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 187
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 242
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 34r
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (S 144) p. 4r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 790
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 57
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 59
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 78v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 55
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 119r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 59
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 65
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 178
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 58r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 462
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 370
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 117
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 66r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 61v
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 16
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 431
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 61v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 260
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 244
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 132
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 664
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 244r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 576
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 185
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 125
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 125
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 95
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 116
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 125
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 157
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 250
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 125
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 128
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 125
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 188
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 111
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 251
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 251
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 125
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 254
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 254
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 89
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 187
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 139
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 122

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0065
nótajelzés: 0203
Óvári graduál kezdősor: Boldog az olyan ember ő lelkében
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BENEDICTVS PAP IKIE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BENEDICTVS PAP IKIE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BENEDITTUS HAP IKIE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0078-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Ezen psalmus [112.], az első psalmus nótájára, Szegedi Gergelyé
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BENEDICTVS PAP IKIE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0664
cím: A keresztyéni jámbor életről
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BENEDICTVS PAP IKIE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0244-A
cím: Keresztyéni igaz örömért
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BENEDICTVS PAP IKIE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény öröm
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0125
cím: Az istenfélőknek és jótevőknek boldogsági
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BHAKAKAAE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0187
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BENEDITTVS PAP IKIE
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0178
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 112.
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BENEDICTVS PAP IKIE
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0119-A
cím: Közönséges isteni dicséretek; Ezen psalmus [112.], az első psalmus nótájára, Szegedi Gergelyé
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: BENEDICTVS PAP IKIE
megjegyzések: RMNy 541: Szentháromság-nap után 4, 9. vasárnap;S 57: Szentháromság-nap után 9, 11, 18. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap;Szentháromság-nap után 11. vasárnap;Szentháromság-nap után 18. vasárnap
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0462
cím: A jámbor keresztyéni életről
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0117
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 112. zsoltár. Nótája: Mindenkoron áldom az
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0057
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Azon psalmus 112. G. SZ.
szerző: SzegediGergely
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Boldog az olyan ember ő lelkében Óvári graduál
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek Enekes könyv
cím A psalmusokból való isteni dicséretek; Ezen psalmus [112.], az első psalmus nótájára, Szegedi Gergelyé A keresztyeni gywlekezetben
A keresztyéni jámbor életről Kereszteni isteni dicsiretek
Keresztyéni igaz örömért Keresztyen imadsagok egy-nehany
Az istenfélőknek és jótevőknek boldogsági Soltari énekek
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 112. Az kereztieni gievlekezetben
Közönséges isteni dicséretek; Ezen psalmus [112.], az első psalmus nótájára, Szegedi Gergelyé Enekec harom rendbe
A jámbor keresztyéni életről Ditseretekel s egyéb
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 112. zsoltár. Nótája: Mindenkoron áldom az Szent Biblia
Azon psalmus 112. G. SZ. Enekes könyv
szerző SzegediGergely Enekes könyv
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Óvári graduál
A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Keresztyen imadsagok egy-nehany
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
akrosztikon BENEDICTVS PAP IKIE Óvári graduál
BENEDICTVS PAP IKIE Bölöni-kódex
BENEDITTUS HAP IKIE Komjátszegi graduál
BENEDICTVS PAP IKIE A keresztyeni gywlekezetben
BENEDICTVS PAP IKIE Kereszteni isteni dicsiretek
BENEDICTVS PAP IKIE Keresztyen imadsagok egy-nehany
BHAKAKAAE Soltari énekek
BENEDITTVS PAP IKIE Isteni dicsiretek, imadsagok
BENEDICTVS PAP IKIE Az kereztieni gievlekezetben
BENEDICTVS PAP IKIE Enekec harom rendbe
megjegyzések RMNy 541: Szentháromság-nap után 4, 9. vasárnap;S 57: Szentháromság-nap után 9, 11, 18. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Óvári graduál
A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
terjedelem 17 versszak Óvári graduál
17 versszak Bölöni-kódex
17 versszak Komjátszegi graduál
17 versszak A keresztyeni gywlekezetben
17 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
17 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
9 versszak Soltari énekek
17 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
17 versszak Az kereztieni gievlekezetben
17 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Óvári graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény öröm
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 9. vasárnap;Szentháromság-nap után 11. vasárnap;Szentháromság-nap után 18. vasárnap
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv
nótajelzés 0203