RPHA editor —

syntheticum

199 Boldog az ilyen ember e világon – Ps 31=32

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, nem dedikált. Idegen minta: Ps 31=32. Lásd: Bizodalmunk a hatalmas Istenben (178), Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (1248). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az ilyen ember ő lelkében (0202), Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A pokol nép elsokasult földünkben (34), Boldog az ilyen ember ő lelkében (202), Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél (513), Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (1471).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 157v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 517, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 95, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 399, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 175, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 184, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 240, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 33r, Erdélyi graduál-töredék, 17. sz., unitárius (S 144) p. 4v »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 738, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. R7v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 60, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 24, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 25, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 45v, Énekeskönyv Debrecen, 1572-1579, református (RMNy 357) p. 23 »MEK, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 23, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 91v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. H6r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 26, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 175, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 20v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 218 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 240, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 22v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 21r, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 16, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 251, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 21r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 257, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 44, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 400, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 338, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 45, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 45, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 34, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 41, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 45, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 55, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 146, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 45, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 45, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 45, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 40, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 147, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 147, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 54, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 149, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 149, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 32, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 185, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 50, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 44.

Modern kiadása: RMKT-6-224.

A dallam kiadásai: RMDT1 #53, RMDT1 #123.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 157v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 517
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 95
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 399
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 175
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 184
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 240
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 33r
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (S 144) p. 4v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 738
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 60
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 24
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 25
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 45v
Énekeskönyv Debrecen, 1572-1579 (RMNy 357) p. 23
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 23
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 91v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 26
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 175
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 20v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 218
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 240
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 22v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 21r
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 16
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 251
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 21r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 257
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 44
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 400
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 338
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 45
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 45
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 34
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 41
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 45
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 55
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 146
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 45
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 45
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 45
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 40
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 147
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 147
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 54
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 149
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 149
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 32
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 185
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 50
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 44

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00R7-B
nótajelzés: 0203
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0045-B
nótajelzés: 0203
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0060
nótajelzés: 0203
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0023
nótajelzés: 0203
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0026
nótajelzés: 0203
nyomtatott forrás: 28:0357 P:0023
nótajelzés: 0203
Kecskeméti graduál cím: Szép isteni dicséret
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nyomtatott forrás: 28:0276 P:0025
kezdősor: Ezért Istenhez minden szent könyörgött
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0400
cím: A megigazulásról
műfaj: vallásos
dogmatika: megigazulás
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0054
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:00H6-A
cím: A penitenciáról és hitről; 31. psalmus, Beati quorum remissae sunt iniquitates
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a bűn háborgat; Septuagesima; Szentháromság-nap után 1, 3, 6, 11, 18, 22. vasárnap;S 57: Vízkereszt után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 3, 6, 22. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Septuagesima; Vízkereszt után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap
dogmatika: penitencia és hit
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0175
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 31.
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0024
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Psalmus 31. G. SZ. Az első psalmusnak nótájára
szerző: SzegediGergely
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ezért Istenhez minden szent könyörgött
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek Enekes könyv
cím Szép isteni dicséret Kecskeméti graduál
A megigazulásról Kereszteni isteni dicsiretek
A penitenciáról és hitről; 31. psalmus, Beati quorum remissae sunt iniquitates Enekec harom rendbe
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 31. Az kereztieni gievlekezetben
Psalmus 31. G. SZ. Az első psalmusnak nótájára Enekes könyv
szerző SzegediGergely Enekes könyv
megjegyzések RMNy 541: Mikor a bűn háborgat; Septuagesima; Szentháromság-nap után 1, 3, 6, 11, 18, 22. vasárnap;S 57: Vízkereszt után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 3, 6, 22. vasárnap Enekec harom rendbe
RMNy 541: Mikor a bűn háborgat Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
töredék - töredék terjedelme
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
terjedelem 8 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
7 versszak
9 versszak Soltari énekek
10 versszak Enekec harom rendbe
10 versszak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
vallásos
dogmatika: megigazulás
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Septuagesima; Vízkereszt után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 3. vasárnap; Szentháromság-nap után 6. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap; Szentháromság-nap után 18. vasárnap; Szentháromság-nap után 22. vasárnap
dogmatika: penitencia és hit
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv
nótajelzés 0203 A Keresztyéni Gyülekezetben
0203 A keresztyeni gywlekezetben
0203 A keresztyeni gyülekezetben
0203 Enekes keoniv
0203
0203