RPHA editor —

syntheticum

195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent – Ps 111=112

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 111=112. Lásd: Boldog az ilyen ember ő lelkében (202). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mit bízik e világ ő álnokságában (1002), Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Krisztushoz készülök, szerelmes szüleim (7028), Cur mundus militat, sub vana gloria (5038).

A szöveg teljes terjedelme 11 strófa.

Metrumképlete:

x12(6,6), x12(6,6), x12(6,6), x12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 55v, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 578, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 175, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 518.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. X7r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 90, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 59, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 61, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 77v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 57, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 118v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 59, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 67, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 181, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 59r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 374, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 67r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 62v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 438, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 62v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 264, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 134, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 667, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 579, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 126, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 126, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 96, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 118, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 126, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 159, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 252, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 126, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 130, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 126, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 113, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 254, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 254, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 257, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 257, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 90, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 141, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 124.

A dallam kiadásai: RMDT1 #188, RMDT1 #189, RMDT1 #190, RMDT1 680, MZ-1981-202.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 55v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 578
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 175
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 518
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 90
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 59
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 61
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 77v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 57
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 118v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 59
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 67
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 181
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 59r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 374
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 67r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 62v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 438
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 62v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 264
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 134
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 667
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 579
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 126
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 126
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 96
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 118
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 126
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 159
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 252
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 126
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 130
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 126
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 113
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 254
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 254
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 257
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 257
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 90
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 141
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 124

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00X7-A
nótajelzés: (kotta)
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0077-B
nótajelzés: 5038
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0667
cím: A keresztyéni jámbor életről
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0118-B
megjegyzések: S 57: Vízkereszt után 2. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után 2. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0181
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 112.
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál cím: Szép isteni dicséret
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím A keresztyéni jámbor életről Kereszteni isteni dicsiretek
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 112. Az kereztieni gievlekezetben
Szép isteni dicséret Kecskeméti graduál
megjegyzések S 57: Vízkereszt után 2. vasárnap Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
ünnep: Vízkereszt után 2. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben
5038 A keresztyeni gywlekezetben