RPHA editor —

syntheticum

185 Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét – MKIK 33

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Balassi Bálint, a címzett neve Balassi Bálint. Akrosztichonja: BALASSI BALINTHE. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Várván Úr kegyelmét fejemre Szentlelkével, Té-tova bujdosván, bűnömön bánkódván, Tusakodván ördöggel; szerző: Éneklém ezeket megkeseredett szívvel. Keletkezési idő 1584.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (1110), Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (0825), Bánja az Úristen a sok nyomorúságot (0160).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A pártosok ellen Dávid így imádkozék (32), Bocsásd Szentlelkedet (186), Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (825), Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (1110), Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (1193), Szent Dávid próféta második énekében (1311).

A szöveg teljes terjedelme 15 strófa.

Metrumképlete:

a13(6,7), a13(6,7), b6, b6, a7

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
vallásos > nem história > alkalmi ének > házasének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 105r »MEK, Lipcsei-kódex, 1615, világi (S 32/1) p. 17v, Kuun-kódex, 1621-1647, világi (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 26, Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651, katolikus (S 55) p. 11r »MEK, Kájoni-kódex, 1634-1671, katolikus (S 56) p. 7v, Balassa-kódex, 1656 után, világi (S 76, [fakszimile kiadás]) p. 55 »MEK, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 51r »MEK, Mátray-kódex, 1677 után, világi (S 104) p. 66v »MEK, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 191, Note manuscrite, 17. sz., evangélikus (H 612), Note manuscrite, 17. sz., világi (H 754).

Nyomtatott kiadásai: Psalterium Ungaricum Herborn, 1607, református (RMNy 962), Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 434, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 139, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 19, Az Jesus szivet szeretö Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1422) p. 191, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 269, Balassa Balintnak istenes Bécs, 1633, katolikus (RMNy 1599, [fakszimile kiadás]) p. 3, Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637, református (RMK I 669) p. 384, Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638, evangélikus (RMK I 681/A) p. 446, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 396, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 196v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 334, A' Jesus szivet-szeretö szívek Pozsony, 1642, katolikus (RMK I 730) p. 233, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 90, Az nehai Tekintetes Kassa, 1665, protestáns (RMK I 1023/B) p. 6, Balassi Bálint és Lőcse, 1670, protestáns (RMK I 1106/A) p. 20, Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül, protestáns (RMK I 1108/A) p. 27, Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671, protestáns (RMK I 1119/A) p. 31, Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676, protestáns (RMK I 1207) p. 35, Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677, protestáns (RMK I 1212/A) p. 18, Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681, protestáns (RMK I 1258) p. 18, Balasi Balintnak és Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1303) p. 27, Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1405) p. 19, Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693, protestáns (RMK I 1439) p. 22, Balassi Bálint és Lőcse, 1695, protestáns (RMK I 1476/A) p. 22, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 191, Balassi Bálint és Lőcse, 1698, protestáns (RMK I 1529/A) p. 22, Balassa Bálintnak istenes Nagyszombat, 1699, katolikus (RMK I 1546/C) p. 3, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 11, Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700, protestáns (RMK I 1562) p. 24, Balássa Bálintnak Istenes Bártfa, 1660 körül, protestáns (RMK I 1573) p. 6, Istenes énekek s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1615/E) p. 57, Balassi Bálint és Kolozsvár, 1701, protestáns (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 19, Balassa Bálintnak és Kolozsvár, 1669-1677, protestáns (HH 3) p. 19.

Modern kiadása: BÖM-1-78.

A dallam kiadásai: RMDT1 #18, RMDT2 #206.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 105r
Lipcsei-kódex, 1615 (S 32/1) p. 17v
Kuun-kódex, 1621-1647 (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 26
Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651 (S 55) p. 11r
Kájoni-kódex, 1634-1671 (S 56) p. 7v
Balassa-kódex, 1656 után (S 76, [fakszimile kiadás]) p. 55
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 51r
Mátray-kódex, 1677 után (S 104) p. 66v
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 191
Note manuscrite, 17. sz. (H 612)
Note manuscrite, 17. sz. (H 754)
Psalterium Ungaricum Herborn, 1607 (RMNy 962)
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 434
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 139
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 19
Az Jesus szivet szeretö Bécs, 1629 (RMNy 1422) p. 191
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 269
Balassa Balintnak istenes Bécs, 1633 (RMNy 1599, [fakszimile kiadás]) p. 3
Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637 (RMK I 669) p. 384
Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638 (RMK I 681/A) p. 446
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 396
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 196v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 334
A' Jesus szivet-szeretö szívek Pozsony, 1642 (RMK I 730) p. 233
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 90
Az nehai Tekintetes Kassa, 1665 (RMK I 1023/B) p. 6
Balassi Bálint és Lőcse, 1670 (RMK I 1106/A) p. 20
Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül (RMK I 1108/A) p. 27
Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671 (RMK I 1119/A) p. 31
Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676 (RMK I 1207) p. 35
Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677 (RMK I 1212/A) p. 18
Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681 (RMK I 1258) p. 18
Balasi Balintnak és Lőcse, 1683 (RMK I 1303) p. 27
Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691 (RMK I 1405) p. 19
Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693 (RMK I 1439) p. 22
Balassi Bálint és Lőcse, 1695 (RMK I 1476/A) p. 22
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 191
Balassi Bálint és Lőcse, 1698 (RMK I 1529/A) p. 22
Balassa Bálintnak istenes Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C) p. 3
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 11
Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700 (RMK I 1562) p. 24
Balássa Bálintnak Istenes Bártfa, 1660 körül (RMK I 1573) p. 6
Istenes énekek s. l., 1700 előtt (RMK I 1615/E) p. 57
Balassi Bálint és Kolozsvár, 1701 (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 19
Balassa Bálintnak és Kolozsvár, 1669-1677 (HH 3) p. 19

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Lipcsei-kódex akrosztikon: BALASSI BALINTHE
Mihál Farkas-kódex kezdősor: Nagy alázatosan, méltó haragodban
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
Az nehai Tekintetes nyomtatott forrás: 27:1023/B P:0006
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Balássa Bálintnak Istenes nyomtatott forrás: 27:1573 P:0006
megjegyzések: Az index alapján felvett előfordulás
Kuun-kódex cím: Cantio optima
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BALASSJ BALINTHÉ
Czerey János-énekeskönyv cím: Szt. Dávidnak 75. zsoltára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BALASSJ BALINTHE
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0434
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
Bölöni-kódex cím: Deploratio delicti
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BALASSJ BALINTHE
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: könyörgés
Az Jesus szivet szeretö nyomtatott forrás: 28:1422 P:0191
cím: Sz. Dávidnak 75. zsoltára
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Tizenket idvösseges elmelkedesec nyomtatott forrás: 27:0669 P:0384
cím: Igen szép ének a bűnnek bocsánatjáért
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
Tizenkét idvösseges elmelkedesek nyomtatott forrás: 27:0681/A P:0446
cím: Igen szép ének a bűnnek bocsánatjáért
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0396
főcím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
cím: Ifjak éneke
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BALASSI BALINTHE
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 2: ifjak éneke
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0196-B
főcím: A penitenciáról
műfaj: vallásos
istentisztelet: Úrvacsora előtt
dogmatika: penitencia
A' Jesus szivet-szeretö szívek nyomtatott forrás: 27:0730 P:0233
cím: Sz. Dávid 75. zsoltárából, Domine ne in furore tuo, etc. Balassa Bálint éneke a penitenciatartásról
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: zsoltár
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0011
élőfej: Ájtatos isteni dicséretek
cím: Ifjak éneke
műfaj: vallásos
tartalom 2: ifjak éneke
Balassa Balintnak istenes nyomtatott forrás: 28:1599 P:0003
élőfej: Balassa Bálintnak Istenes éneki
cím: Más. Melyben bűne bocsánatáért könyörög
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: könyörgés
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0269
cím: Ifjak éneke
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BALASSI BALINTHE
műfaj: vallásos
tartalom 2: ifjak éneke
nyomtatott forrás: 27:1106/A P:0020
cím: Más. Melyben bűne bocsánatáért könyörög
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: könyörgés
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0191
élőfej: Isteni dicséretek
cím: Alia. Ad notam: Láss hozzám, Úristen
nótajelzés: 0825
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0139
főcím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek
cím: Bűnbocsánatért
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BALASSJ BALINTHE
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
Balassa-kódex cím: Kiben bűne bocsánatáért könyörgött akkor, hogy házasodni szándékozott. Balassi Bálint nevére
terjedelem: 1 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: házasének
egykorú műfaj: könyörgés

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Nagy alázatosan, méltó haragodban Mihál Farkas-kódex
főcím Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
A penitenciáról Keresztyen imadsagok egy-nehany
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek Szent Biblia
élőfej Ájtatos isteni dicséretek Imadsagos es enekes
Balassa Bálintnak Istenes éneki Balassa Balintnak istenes
Isteni dicséretek Isteni dicsiretek, imadsagok
cím Cantio optima Kuun-kódex
Szt. Dávidnak 75. zsoltára Czerey János-énekeskönyv
Deploratio delicti Bölöni-kódex
Sz. Dávidnak 75. zsoltára Az Jesus szivet szeretö
Igen szép ének a bűnnek bocsánatjáért Tizenket idvösseges elmelkedesec
Igen szép ének a bűnnek bocsánatjáért Tizenkét idvösseges elmelkedesek
Ifjak éneke Kereszteni isteni dicsiretek
Sz. Dávid 75. zsoltárából, Domine ne in furore tuo, etc. Balassa Bálint éneke a penitenciatartásról A' Jesus szivet-szeretö szívek
Ifjak éneke Imadsagos es enekes
Más. Melyben bűne bocsánatáért könyörög Balassa Balintnak istenes
Ifjak éneke Isteni ditsiretek, imadságos
Más. Melyben bűne bocsánatáért könyörög
Alia. Ad notam: Láss hozzám, Úristen Isteni dicsiretek, imadsagok
Bűnbocsánatért Szent Biblia
Kiben bűne bocsánatáért könyörgött akkor, hogy házasodni szándékozott. Balassi Bálint nevére Balassa-kódex
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Kuun-kódex
A versnek van akrosztichonja Czerey János-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Szent Biblia
akrosztikon BALASSI BALINTHE Lipcsei-kódex
BALASSJ BALINTHÉ Kuun-kódex
BALASSJ BALINTHE Czerey János-énekeskönyv
BALASSJ BALINTHE Bölöni-kódex
BALASSI BALINTHE Kereszteni isteni dicsiretek
BALASSI BALINTHE Isteni ditsiretek, imadságos
BALASSJ BALINTHE Szent Biblia
megjegyzések Az index alapján felvett előfordulás Balássa Bálintnak Istenes
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Mihál Farkas-kódex
töredék - töredék terjedelme Az nehai Tekintetes
töredék - töredék terjedelme Balassa-kódex
terjedelem 11 versszak Mihál Farkas-kódex
1 versszak Balassa-kódex
műfaj vallásos Mihál Farkas-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Czerey János-énekeskönyv
vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: könyörgés
Bölöni-kódex
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az Jesus szivet szeretö
vallásos
dogmatika: penitencia
Tizenket idvösseges elmelkedesec
vallásos
dogmatika: penitencia
Tizenkét idvösseges elmelkedesek
vallásos
dogmatika: penitencia
tartalom 2: ifjak éneke
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
istentisztelet: Úrvacsora előtt
dogmatika: penitencia
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: zsoltár
A' Jesus szivet-szeretö szívek
vallásos
tartalom 2: ifjak éneke
Imadsagos es enekes
vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: könyörgés
Balassa Balintnak istenes
vallásos
tartalom 2: ifjak éneke
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
dogmatika: penitencia
egykorú műfaj: könyörgés
vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
dogmatika: penitencia
Szent Biblia
vallásos
dogmatika: penitencia
alkalom: házasének
egykorú műfaj: könyörgés
Balassa-kódex
nótajelzés 0825 Isteni dicsiretek, imadsagok