RPHA editor —

syntheticum

182 Bizonytalan voltát világ állapotjának – A világ bizonytalanságáról való dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte György deák, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Szamos vize folytában; idő: Az ezerötszázban és kilencvemháromban; szerző: György deák. Keletkezési idő 1593.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Imádlak tégedet láthatatlan istenség (6018).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (1110), Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (1193), Szent Dávid próféta második énekében (1311).

A szöveg teljes terjedelme 6, 15, 18, 19 strófa.

Metrumképlete:

a13(6,7), a13(6,7), a12(6,6), a7

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének >
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > a világ hiábavalóságáról szóló ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 70r »MEK, Lipcsei-kódex, 1615, világi (S 32/1) p. 11v, Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele, protestáns (S 72) p. 1r, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 72r »MEK, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 97r »MEK, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 6v »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 555, Bocskor-kódex, 1716-1739, világi (S 180) p. 147r, Note manuscrite, 17. sz., evangélikus (H 501) p. 2r.

Nyomtatott kiadásai: Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 84, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 10, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 702, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 349, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 266, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 53, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 287, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 9.

Modern kiadása: ItK-1916-317.

A dallam kiadása: RMDT2 #206.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 70r
Lipcsei-kódex, 1615 (S 32/1) p. 11v
Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele (S 72) p. 1r
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 72r
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 97r
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 6v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 555
Bocskor-kódex, 1716-1739 (S 180) p. 147r
Note manuscrite, 17. sz. (H 501) p. 2r
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 84
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 10
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 702
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 349
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 266
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 53
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 287
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 9

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Lipcsei-kódex terjedelem: 18 versszak
Mihál Farkas-kódex terjedelem: 6 versszak
Kőrispataki István-énekeskönyv cím: Halott énekek
terjedelem: 18 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Halotti énekek cím: Temetésekre való énekek; Halotti énekek
terjedelem: 15 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0702
cím: Temetéskor és halottaknál való énekek; Más régi ének
terjedelem: 19 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Bölöni-kódex cím: Omnia transybunt
metrum: a13(6,7), a13(6,7), a20(6,7,7)
v46: a, a, a
v47: 13(6,7), 13(6,7), 20(6,7,7)
műfaj: vallásos
tartalom 2: vanitatum vanitas
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 18 versszak
metrum: a13(6,7), a13(6,7), a12(6,6), a7
v46: a, a, a, a
v47: 13(6,7), 13(6,7), 12(6,6), 7

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Halott énekek Kőrispataki István-énekeskönyv
Temetésekre való énekek; Halotti énekek Halotti énekek
Temetéskor és halottaknál való énekek; Más régi ének Cantionale catholicum
Omnia transybunt Bölöni-kódex
terjedelem 18 versszak Lipcsei-kódex
6 versszak Mihál Farkas-kódex
18 versszak Kőrispataki István-énekeskönyv
15 versszak Halotti énekek
19 versszak Cantionale catholicum
18 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
metrum a13(6,7), a13(6,7), a20(6,7,7) Bölöni-kódex
a13(6,7), a13(6,7), a12(6,6), a7 Szoszna Demeter-énekeskönyv
műfaj vallásos
tartalom 2: halotti
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Halotti énekek
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 2: vanitatum vanitas
Bölöni-kódex