RPHA editor —

syntheticum

171 Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam – Ps 30=31

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Thordai Benedek, nem dedikált. Idegen minta: Ps 30=31. Lásd: Én Istenem, benned bíztam (379), Tebenned bízom, én Istenem (1360). Akrosztichonja: BeNEDICTVS THORDENSIS VERTI. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (1150), Omni die dic Mariae (6017), Iuste iudex, Iesu Christe (5098).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal (197), Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (1150), Szóljunk a Szent Ágostonnal mostan a mennyországról (1338).

A szöveg teljes terjedelme 19, 24 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a15(8,7), a15(8,7), X15(8,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 514, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 92, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 394, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 84.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. R3v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 56, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 21, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 43v, Énekeskönyv Debrecen, 1572-1579, református (RMNy 357) p. 21 »MEK, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 20, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 89v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 23, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 169, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 18v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 241 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 20v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 19v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 267, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 19v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 41, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 433, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 366, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 42, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 42, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 31, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 39, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 42, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 51, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 143, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 42, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 41, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 42, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 37, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 144, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 144, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 49, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 146, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 146, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 30, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 47, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 41.

Modern kiadása: RMKT-2-246.

A dallam kiadásai: RMDT1 #71, RMDT1 #72, RMDT2 #45.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 514
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 92
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 394
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 84
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 56
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 21
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 43v
Énekeskönyv Debrecen, 1572-1579 (RMNy 357) p. 21
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 20
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 89v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 23
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 169
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 18v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 241
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 20v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 19v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 267
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 19v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 41
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 433
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 366
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 42
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 42
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 31
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 39
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 42
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 51
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 143
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 42
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 41
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 42
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 37
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 144
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 144
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 49
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 146
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 146
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 30
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 47
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 41

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0043-B
nótajelzés: 5098
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0056
nótajelzés: 5098
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0020
nótajelzés: 5098
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0023
nótajelzés: 5098
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 19 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0169
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 30.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BeNEDICTWS THORDENSIS VERTI
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Kecskeméti graduál cím: Szép isteni dicséret
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: BeNEDICTUS THORDENSIS VERTI
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0049
kezdősor: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne szégyenüljek
cím: Istenben bízván, sok szorongatásokból kiszabadulását megismeri Dávid (betű szerint), az igaz (lelki értelemmel)
terjedelem: 19 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: BNAKAESVETMNEEAMASI
megjegyzések: Tudatosan elrontott akrosztichon
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
nyomtatott forrás: 28:0357 P:0021
kezdősor: Erősségre ördög ellen
terjedelem: 21 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0021
metrum: a15(4,4,7), a15(4,4,7), X15(4,4,7)
v46: a, a, X
v47: 15(4,4,7), 15(4,4,7), 15(4,4,7)
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0089-B
metrum: a15(4,4,7), a15(4,4,7), X15(4,4,7)
v46: a, a, X
v47: 15(4,4,7), 15(4,4,7), 15(4,4,7)
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00R3-B
metrum: a15(4,4,7), a15(4,4,7), X15(4,4,7)
v46: a, a, X
v47: 15(4,4,7), 15(4,4,7), 15(4,4,7)
v163: ----R1
megjegyzések: Refrén: A páratlan versszakokban a refrén: Éjjel-nappal én könyörgök, halld meg én kérésemet. A páros versszakokban a refrén: Hajtsd én hozzám füleidet, siess, tarts meg engemet. A váltakozó refrénsorok egymással rímelnek! Megoldani ennek jelölését!!
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0433
főcím: Istenes igaz hitbeli bizodalomról
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hit-bizalom

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Benned bíztam, Uram Isten, soha ne szégyenüljek Soltari énekek
Erősségre ördög ellen
főcím Istenes igaz hitbeli bizodalomról Kereszteni isteni dicsiretek
cím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 30. Az kereztieni gievlekezetben
Szép isteni dicséret Kecskeméti graduál
Istenben bízván, sok szorongatásokból kiszabadulását megismeri Dávid (betű szerint), az igaz (lelki értelemmel) Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon BeNEDICTWS THORDENSIS VERTI Az kereztieni gievlekezetben
BeNEDICTUS THORDENSIS VERTI Kecskeméti graduál
BNAKAESVETMNEEAMASI Soltari énekek
megjegyzések Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Az kereztieni gievlekezetben
Tudatosan elrontott akrosztichon Soltari énekek
RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak Enekec harom rendbe
Refrén: A páratlan versszakokban a refrén: Éjjel-nappal én könyörgök, halld meg én kérésemet. A páros versszakokban a refrén: Hajtsd én hozzám füleidet, siess, tarts meg engemet. A váltakozó refrénsorok egymással rímelnek! Megoldani ennek jelölését!! A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 19 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
19 versszak Soltari énekek
21 versszak
metrum a15(4,4,7), a15(4,4,7), X15(4,4,7) Enekes könyv
a15(4,4,7), a15(4,4,7), X15(4,4,7) Enekec harom rendbe
a15(4,4,7), a15(4,4,7), X15(4,4,7) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hit-bizalom
Kereszteni isteni dicsiretek
nótajelzés 5098 A keresztyeni gywlekezetben
5098 A keresztyeni gyülekezetben
5098 Enekes keoniv
5098