RPHA editor —

syntheticum

154 Az Úristent magasztalom – Ps 76=77

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Németi Ferenc, nem dedikált. Idegen minta: Ps 76=77. Akrosztichonja: ASz NEMETI FERENC ENEKE ANMHA. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1565.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Aki akar üdvözülni (0065), Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (0074), Magasztallak, én Istenem (0850), Adjunk hálát Istenünknek, velünk jól tett Teremtőnknek (6013), E szín alatt a kívánt jó vagyon (6014), Dicsőítsük magas égben az Istent, örök felségben (6015), Úr Jézus Krisztus meghagyta, mikor vacsoráját adta (6016), Üdvözítőnk Anyja, Szent Szűz (6004), Dicsőség mennyben Istennek (6005), Mennyországnak királynéja (6052).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (74), Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben (1163).

A szöveg teljes terjedelme 18, 20, 24 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 240, Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621, világi (S 29) p. 72v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 151, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 487, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 772.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 80, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 49, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 50, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 68v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 45, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 111r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 55, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 156, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 46v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 281 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 54r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 50v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 287, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 50v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 110, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 462, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 390, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 102, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 103, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 79, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 95, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 103, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 128, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 221, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 435 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 102, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 108, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 618, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 102, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 91, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 222, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 222, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 103, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 225, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 225, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 73, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 114, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 100.

Modern kiadása: RMKT-7-159.

A dallam kiadásai: RMDT1 #25, RMDT1 #59, RMDT1 #106, RMDT2 #21, RMDT2 #72, RMDT2 #75, RMDT2 #83, RMDT2 #84, RMDT2 #89, RMDT2 #90.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 240
Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621 (S 29) p. 72v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 151
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 487
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 772
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 80
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 49
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 50
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 68v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 45
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 111r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 55
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 156
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 46v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 281
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 54r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 50v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 287
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 50v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 110
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 462
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 390
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 102
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 103
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 79
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 95
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 103
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 128
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 221
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 435
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 102
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 108
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 618
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 102
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 91
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 222
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 222
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 103
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 225
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 225
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 73
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 114
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 100

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0068-B
nótajelzés: 7010
Óvári graduál terjedelem: 24 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz NEMETI FERENC ENEKE ANMHA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Háborúságában az Istenhez folyamodik, és magát az Isten jótéteményinek, de kiváltképpen az Egyiptusból való kiszabadításnak emlékezetivel bizodalomra ébreszti
terjedelem: 18 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0080
terjedelem: 24 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz NEMETI FERENC ENEKE ANMHA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0156
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 77
terjedelem: 24 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz NEMETI FERENC ENEKE ANMHA
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0618
cím: Szent Dávid zsoltári; Psalmus 76. Voce mea ad Dominum clamavi etc.
terjedelem: 20 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ASz NEMETI EREN ENE ANMHSz
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0435
terjedelem: 20 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ASz NEETI FETs EHEKE ANMHA
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0103
terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: A NEMEVI RMNAVTCsINHSz
megjegyzések: Tudatosan eltorzított akrosztichon
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0281
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0111-A
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak; S 57: Szentháromság-nap után 1. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 1. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0046-B
metrum: 1. sor nyolcszor: a9(5,4)
metrum: 2. sor hétszer: a9(5,4)
metrum: 3. sor nyolcszor: a9(5,4)
metrum: 4. sor: a7
metrum: 5. sor ötször : a12
metrum: 6. sor nyolcszor : a12(6,6)
v46: a, a, a, a, a, a
v47: 9(5,4), 9(5,4), 9(5,4), 7, 12, 12(6,6)

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Háborúságában az Istenhez folyamodik, és magát az Isten jótéteményinek, de kiváltképpen az Egyiptusból való kiszabadításnak emlékezetivel bizodalomra ébreszti Szoszna Demeter-énekeskönyv
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 77 Az kereztieni gievlekezetben
Szent Dávid zsoltári; Psalmus 76. Voce mea ad Dominum clamavi etc. Cantionale catholicum
Hálaadó dicséretek Ditseretekel s egyéb
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Óvári graduál
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek nincs akrosztichonja Cantvs catholici
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon ASz NEMETI FERENC ENEKE ANMHA Óvári graduál
ASz NEMETI FERENC ENEKE ANMHA A keresztyeni gyülekezetben
ASz NEMETI FERENC ENEKE ANMHA Az kereztieni gievlekezetben
ASz NEMETI EREN ENE ANMHSz Cantionale catholicum
ASz NEETI FETs EHEKE ANMHA Cantvs catholici
A NEMEVI RMNAVTCsINHSz Soltari énekek
megjegyzések Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Az kereztieni gievlekezetben
Tudatosan eltorzított akrosztichon Soltari énekek
RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak; S 57: Szentháromság-nap után 1. vasárnap Enekec harom rendbe
terjedelem 24 versszak Óvári graduál
18 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
24 versszak A keresztyeni gyülekezetben
24 versszak Az kereztieni gievlekezetben
20 versszak Cantionale catholicum
20 versszak Cantvs catholici
18 versszak Soltari énekek
metrum 1. sor nyolcszor: a9(5,4) 2. sor hétszer: a9(5,4) 3. sor nyolcszor: a9(5,4) 4. sor: a7 5. sor ötször : a12 6. sor nyolcszor : a12(6,6) Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Óvári graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Cantvs catholici
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 1. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
nótajelzés 7010 A keresztyeni gywlekezetben