RPHA editor —

syntheticum

153 Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte N K T, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 9 strófa.

Metrumképlete:

a9(5,4), a9(5,4), a9(5,4), a7, a12, a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 95v »MEK, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 5r »MEK.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 6r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 5v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 6r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 6r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 11, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 750, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 368v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 660, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 294, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 4, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 7, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 586, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 432, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 3, Kisded gyermekeknek való Debrecen, 1690, református (RMK I 1382) p. C4r, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 604, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 4, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 604, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 4, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 708, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 708, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 7, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 3.

A dallam kiadása: RMDT1 #224.

analyticum

Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 95v
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 5r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 6r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 5v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 6r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 6r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 11
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 750
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 368v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 660
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 294
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 4
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 7
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 586
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 432
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 3
Kisded gyermekeknek való Debrecen, 1690 (RMK I 1382) p. NaNr
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 604
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 4
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 604
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 4
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 708
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 708
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 7
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 3

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kőrispataki István-énekeskönyv cím: Halott énekek
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Halotti énekek cím: Temetésekre való énekek; Halotti énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0750
cím: Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0011
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0294
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0368-B
cím: Következnek rend szerint a halott énekek
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0006-A
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Első rész, melyben vannak azok, amelyeket a halottnak fölvétele előtt szoktanak mondani
cím: Más. A halálra menő ember szól először, azután a mellette vigyázók, kik annak boldog kimúlását kívánják
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Első rész, melyben vannak azok, amelyeket a halottnak fölvétele előtt szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Halott énekek Kőrispataki István-énekeskönyv
Temetésekre való énekek; Halotti énekek Halotti énekek
Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek Kereszteni isteni dicsiretek
Következnek rend szerint a halott énekek Keresztyen imadsagok egy-nehany
Más. A halálra menő ember szól először, azután a mellette vigyázók, kik annak boldog kimúlását kívánják Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
tartalom 2: halotti
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Halotti énekek
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
Keresztyeni enekek