RPHA editor —

syntheticum

152 Az Úristen nekem édes táplálóm – Ps 22=23

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 22=23. Lásd: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (1309). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,4,3), a14(4,4,6), a14(4,4,6), a12(4,4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 121v, Lipcsei-kódex, 1615, világi (S 32/1) p. 1r, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 365r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 504, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 84, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 383, Note manuscrite, 16. sz. ?, világi (H 620) p. C4r.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 41r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 87v, Hasznos és fölötte szükséges könyv Németujvár, 1582-1585, evangélikus (RMNy 532) p. »MEK, Hasznos es fölötte Mogyorókerék, 1588, evangélikus (RMNy 617) p. 116v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 312, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 345 »MEK, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 344, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 33, Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637, református (RMK I 669) p. 174, Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638, evangélikus (RMK I 681/A) p. 205, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 517, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 333r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 438, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 34, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 109, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 34, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 177 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 25, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 31, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 34, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 40, Kisded gyermekeknek való Kassa, 1662, református (RMK I 992) p. C4r, Balassi Bálint és Lőcse, 1670, protestáns (RMK I 1106/A) p. 355, Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül, protestáns (RMK I 1108/A) p. 451, Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671, protestáns (RMK I 1119/A) p. 521, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 132, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 34, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 34, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 168, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 586, Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676, protestáns (RMK I 1207) p. 616, Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677, protestáns (RMK I 1212/A) p. 278, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 34, Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681, protestáns (RMK I 1258) p. 278, Balasi Balintnak és Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1303) p. 387, Kisded gyermekeknek való Debrecen, 1690, református (RMK I 1382) p. C4r, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 30, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 133, Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1405) p. 279, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 133, Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693, protestáns (RMK I 1439) p. 368, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 35, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 135, Balassi Bálint és Lőcse, 1695, protestáns (RMK I 1476/A) p. 368, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 135, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 24, Balassi Bálint és Lőcse, 1698, protestáns (RMK I 1529/A) p. 369, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 38, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 33, Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700, protestáns (RMK I 1562) p. 411, Balassi Bálint és Kolozsvár, 1701, protestáns (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 301.

Modern kiadása: ItK-1893-252.

A dallam kiadása: RMDT1 #186.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 121v
Lipcsei-kódex, 1615 (S 32/1) p. 1r
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 365r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 504
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 84
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 383
Note manuscrite, 16. sz. ? (H 620) p. NaNr
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 41r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 87v
Hasznos és fölötte szükséges könyv Németujvár, 1582-1585 (RMNy 532)
Hasznos es fölötte Mogyorókerék, 1588 (RMNy 617) p. 116v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 312
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 345
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 344
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 33
Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637 (RMK I 669) p. 174
Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638 (RMK I 681/A) p. 205
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 517
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 333r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 438
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 34
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 109
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 34
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 177
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 25
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 31
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 34
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 40
Kisded gyermekeknek való Kassa, 1662 (RMK I 992) p. NaNr
Balassi Bálint és Lőcse, 1670 (RMK I 1106/A) p. 355
Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül (RMK I 1108/A) p. 451
Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671 (RMK I 1119/A) p. 521
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 132
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 34
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 34
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 168
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 586
Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676 (RMK I 1207) p. 616
Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677 (RMK I 1212/A) p. 278
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 34
Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681 (RMK I 1258) p. 278
Balasi Balintnak és Lőcse, 1683 (RMK I 1303) p. 387
Kisded gyermekeknek való Debrecen, 1690 (RMK I 1382) p. NaNr
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 30
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 133
Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691 (RMK I 1405) p. 279
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 133
Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693 (RMK I 1439) p. 368
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 35
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 135
Balassi Bálint és Lőcse, 1695 (RMK I 1476/A) p. 368
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 135
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 24
Balassi Bálint és Lőcse, 1698 (RMK I 1529/A) p. 369
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 38
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 33
Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700 (RMK I 1562) p. 411
Balassi Bálint és Kolozsvár, 1701 (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 301

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Note manuscrite terjedelem: 2
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: Az ItK-ban nem az egész verset, hanem csak a kéziratos bejegyzés 2 versszakát közölték!
Hasznos es fölötte nyomtatott forrás: 28:0617 P:0116-B
terjedelem: 10 versszak
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0517
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0035
cím: Az Istennek gondviselése az övéihez mintegy pásztori versekkel énekeltetik
Balasi Bálintnak, es nyomtatott forrás: 27:1207 P:0616
kezdősor: Azon kérlek, én Istenem, tégedet
terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
nyomtatott forrás: 27:1476/A P:0368
megjegyzések: Az index alapján felvett ének
nyomtatott forrás: 28:0532 P:0000
megjegyzések: RMNy 617 alapján feltételezhető, hogy ebben a gyűjteményben is előfordult ez az ének
Kisded gyermekeknek való nyomtatott forrás: 27:0992 P:00C4-A
cím: Étel után való hálaadás
műfaj: vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
Kisded gyermekeknek való nyomtatott forrás: 27:1382 P:00C4-A
cím: Étel után való hálaadás
műfaj: vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0333-A
cím: Mindennapi táplálásért
műfaj: vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: zsoltár
Eperjesi graduál cím: Alio modo [Psal. 23]
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 6. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0345
cím: Háborúságban külső ellenség miatt való dicséretek
műfaj: vallásos
alkalom: hadban
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Vasady-kódex cím: Cantio pulchra
metrum: a11, a14, a14, a12
v46: a, a, a, a
v47: 11, 14, 14, 12
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0087-B
metrum: a11(4,4,3), a14(4,5,5), a14(4,4,6), a12(4,4,4)
v46: a, a, a, a
v47: 11(4,4,3), 14(4,5,5), 14(4,4,6), 12(4,4,4)
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0312
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 23
metrum: a11(4,4,3), a14, a14, a12(4,4,4)
v46: a, a, a, a
v47: 11(4,4,3), 14, 14, 12(4,4,4)
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Azon kérlek, én Istenem, tégedet Balasi Bálintnak, es
cím Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Az Istennek gondviselése az övéihez mintegy pásztori versekkel énekeltetik Soltari énekek
Étel után való hálaadás Kisded gyermekeknek való
Étel után való hálaadás Kisded gyermekeknek való
Mindennapi táplálásért Keresztyen imadsagok egy-nehany
Alio modo [Psal. 23] Eperjesi graduál
Háborúságban külső ellenség miatt való dicséretek Ditseretekel s egyéb
Cantio pulchra Vasady-kódex
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 23 Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések Az ItK-ban nem az egész verset, hanem csak a kéziratos bejegyzés 2 versszakát közölték! Note manuscrite
Az index alapján felvett ének
RMNy 617 alapján feltételezhető, hogy ebben a gyűjteményben is előfordult ez az ének
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Note manuscrite
töredék - töredék terjedelme Balasi Bálintnak, es
terjedelem 2 Note manuscrite
10 versszak Hasznos es fölötte
3 versszak Balasi Bálintnak, es
metrum a11, a14, a14, a12 Vasady-kódex
a11(4,4,3), a14(4,5,5), a14(4,4,6), a12(4,4,4) Enekec harom rendbe
a11(4,4,3), a14, a14, a12(4,4,4) Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
Kisded gyermekeknek való
vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
Kisded gyermekeknek való
vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 6. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
Eperjesi graduál
vallásos
alkalom: hadban
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben