RPHA editor —

syntheticum

150 Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben – Ps 81=82

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 81=82. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (0280), Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (0470), Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (1052), Ó, mely félelem és rettegéssel lesz a nagy ítélet (6012).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet (605).

A szöveg teljes terjedelme 11, 13 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 157, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 495, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 155, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 111.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 49r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 57r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 53r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 53r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 115, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 108, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 108, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 83, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 100, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 108, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 135, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 228, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 108, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 113, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 621, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 108, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 96, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 229, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 229, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 108, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 232, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 232, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 77, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 120, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 106.

A dallam kiadása: RMDT1 #196.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 157
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 495
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 155
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 111
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 49r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 57r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 53r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 53r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 115
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 108
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 108
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 83
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 100
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 108
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 135
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 228
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 108
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 113
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 621
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 108
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 96
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 229
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 229
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 108
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 232
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 232
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 77
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 120
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 106

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: A hamis bírákat inti Isten az ő hivatalukról, és őket veszedelmekkel fenyegeti
terjedelem: 11 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0108
cím: A hamis bírákat inti Isten az ő hivatalukról, és őket veszedelmekkel fenyegeti
terjedelem: 11 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím A hamis bírákat inti Isten az ő hivatalukról, és őket veszedelmekkel fenyegeti Szoszna Demeter-énekeskönyv
A hamis bírákat inti Isten az ő hivatalukról, és őket veszedelmekkel fenyegeti Soltari énekek
terjedelem 11 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
11 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Soltari énekek