RPHA editor —

syntheticum

143 Az örök élet mi legyen – Az örök életről

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ioh 17,3; 1Cor 13,12. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1582.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Adj üdvösséges kimúlást (0059), Magasztallak, én Istenem (0850).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

x8, x10, x6, x10

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 65r »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 661, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 95r »MEK, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 252v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 282, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 17v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 405, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 4r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 3v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 4v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 503, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 4v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 8, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 746, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 367r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 655, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 355, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 355, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 291, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 7, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 355, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 6, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 458, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 589, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 365, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 427, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 365, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 12, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 332, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 607, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 20, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 607, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 16, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 165, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 711, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 711, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 274, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 5, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 15.

A dallam kiadásai: RMDT1 #197, RMDT1 #198.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 65r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 661
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 95r
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 252v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 282
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 17v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 405
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 4r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 3v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 4v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 503
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 4v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 8
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 746
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 367r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 655
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 355
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 355
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 291
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 7
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 355
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 6
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 458
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 589
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 365
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 427
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 365
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 12
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 332
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 607
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 20
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 607
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 16
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 165
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 711
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 711
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 274
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 5
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 15

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Thordai-kódex cím: Halott temetésre való énekek
terjedelem: 9 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Kőrispataki István-énekeskönyv terjedelem: 9 versszak
Toroczkai Máté graduálja (perdu) cím: Vita aeterna
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halál (örökélet)
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0017-B
cím: Cantiones funebrales
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
In exequijs defunctorum nyomtatott forrás: 27:0956 P:0006
terjedelem: 9 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0282
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halál (örökélet)
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0252-B
cím: A halálról; Az örök életről
terjedelem: 10 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti (örökélet)
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0405
cím: Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; A halott temetéskor való dicséretek; De vita aeterna
terjedelem: 10 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti (örökélet)
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0165
cím: A négy végső dologról. Prosa az örök életről
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti (örökélet)
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0746
cím: Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0291
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
tartalom 2: halotti (örökélet)
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0008
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
tartalom 2: halotti (örökélet)
Bölöni-kódex cím: Haec est vita aeterna
terjedelem: 8 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti (örökélet)
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0367-A
cím: Következnek rend szerint a halott énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0004-A
főcím: Halott temetéskorra való énekek. Első rész, melyben vannak azok, amelyeket a halottnak fölvétele előtt szoktanak mondani
cím: Más. Szent Jánosnak 17. részéből az örök életről
terjedelem: 10 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
tartalom 2: halotti (örökélet)

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek. Első rész, melyben vannak azok, amelyeket a halottnak fölvétele előtt szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Halott temetésre való énekek Thordai-kódex
Vita aeterna Toroczkai Máté graduálja (perdu)
Cantiones funebrales Énekeskönyv
A halálról; Az örök életről Enekec harom rendbe
Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; A halott temetéskor való dicséretek; De vita aeterna Az kereztieni gievlekezetben
A négy végső dologról. Prosa az örök életről Soltari énekek
Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek Kereszteni isteni dicsiretek
Haec est vita aeterna Bölöni-kódex
Következnek rend szerint a halott énekek Keresztyen imadsagok egy-nehany
Más. Szent Jánosnak 17. részéből az örök életről Keresztyeni enekek
terjedelem 9 versszak Thordai-kódex
9 versszak Kőrispataki István-énekeskönyv
9 versszak In exequijs defunctorum
10 versszak Enekec harom rendbe
10 versszak Az kereztieni gievlekezetben
8 versszak Bölöni-kódex
10 versszak Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halál (örökélet)
Toroczkai Máté graduálja (perdu)
vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
In exequijs defunctorum
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halál (örökélet)
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti (örökélet)
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti (örökélet)
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: halotti (örökélet)
Soltari énekek
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
tartalom 2: halotti (örökélet)
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
tartalom 2: halotti (örökélet)
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti (örökélet)
Bölöni-kódex
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 2: halotti
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
tartalom 2: halotti (örökélet)
Keresztyeni enekek