RPHA editor —

syntheticum

142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben – Ps 123=124

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 123=124. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (0062).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (62).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a14(7,7), a15(7,8), a15(8,7), a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 582, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 184, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 748, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 532, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 171, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 180, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 233, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 26v, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/2) p. 1, Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 23v.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 82v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 122v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 102, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 304, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 64r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 426 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 387, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 72r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 67v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 401, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 67v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 249, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 144, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 630, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 543, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 136, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 136, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 103, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 127, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 136, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 172, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 265, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 136, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 139, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 136, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 121, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 267, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 267, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 131, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 270, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 270, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 97, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 180, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 152, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 133.

A dallam kiadása: RMDT1 #85.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 582
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 184
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 748
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 532
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 171
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 180
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 233
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 26v
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/2) p. 1
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 23v
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 82v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 122v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 102
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 304
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 64r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 426
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 387
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 72r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 67v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 401
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 67v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 249
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 144
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 630
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 543
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 136
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 136
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 103
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 127
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 136
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 172
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 265
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 136
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 139
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 136
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 121
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 267
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 267
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 131
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 270
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 270
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 97
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 180
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 152
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 133

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0082-B
nótajelzés: 0062
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0102
nótajelzés: 0062
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0304
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 123
megjegyzések: Előszó: Világi képmutatók ellen
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 2: világ háborgatásakor
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0131
cím: Víg hálaadása megszabadulásért Egyiptomból, lelki értelemmel bűntől és ördögtől
terjedelem: 9 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0426
cím: Az anyaszentegyházról ...
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0122-B
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.S 57: Cantate, Szentháromság-nap után 18. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Cantate; Szentjáromság-nap után 18. vasárnap
tartalom 2: világ háborgatásakor
Kassai István énekgyűjteménye kezdősor: Az Izraelnek népe régenten ó törvényében
cím: Más
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Az Izraelnek népe régenten ó törvényében Kassai István énekgyűjteménye
cím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 123 Az kereztieni gievlekezetben
Víg hálaadása megszabadulásért Egyiptomból, lelki értelemmel bűntől és ördögtől Soltari énekek
Az anyaszentegyházról ... Ditseretekel s egyéb
Más Kassai István énekgyűjteménye
megjegyzések Előszó: Világi képmutatók ellen Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.S 57: Cantate, Szentháromság-nap után 18. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
terjedelem 9 versszak Soltari énekek
10 versszak Kassai István énekgyűjteménye
műfaj vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Soltari énekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyházért
Ditseretekel s egyéb
vallásos
ünnep: Cantate; Szentjáromság-nap után 18. vasárnap
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
nótajelzés 0062 A keresztyeni gywlekezetben
0062