RPHA editor —

syntheticum

139 Az Istennek jóvoltáról – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Isa 26,19-21. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Jer, temessük el a testet (0659).

A szöveg teljes terjedelme 14 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 58v »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 727, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 94r »MEK.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. I6r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 167, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 187, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 126v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 162, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 162r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 286, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 9r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 402, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 8r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 530 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 7r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 7v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 530, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 7v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 15, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 756, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 666, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 297, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 12, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 3, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 436, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 30, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 35, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 3, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 34.

A dallam kiadásai: RMDT1 #78, RMDT1 #80.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 58v
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 727
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 94r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 167
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 187
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 126v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 162
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 162r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 286
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 9r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 402
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 8r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 530
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 7r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 7v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 530
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 7v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 15
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 756
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 666
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 297
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 12
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 3
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 436
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 30
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 35
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 3
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 34

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00I6-A
cím: Halott temetéskor való éneklés; Szentegyházi könyörgések. Más
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0167
cím: Cantio funebris cum cadaver reconditur
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0187
cím: Halott temetésről való énekek; Szentegyházbeli dicséretek; Más
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0126-B
cím: Halott temetéskor való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; Más
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0162-A
cím: Halott temetéskor való isteni dicséret; Közönséges isteni dicséretek; Más
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
alkalom: temetés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0402
cím: Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; A halott temetéskor való dicséretek; Ugyanazonról
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Kőrispataki István-énekeskönyv műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0162
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0286
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv nyomtatott forrás: 28:0648 P:0009-A
cím: Cantiones funebrales
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/4 P:0015
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0297
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0008-A
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Második rész, melyben vannak azok, melyeket szoktanak mondani halott kivitelkor
cím: Második rész, melyben vannak azok, melyeket szoktanak mondani halott kivitelkor; Más. Ézsaiás 26. részének utolsó három verséből, hogy az Istennek a megholtakra nagy gondja vagyon
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Második rész, melyben vannak azok, melyeket szoktanak mondani halott kivitelkor Keresztyeni enekek
cím Halott temetéskor való éneklés; Szentegyházi könyörgések. Más A Keresztyéni Gyülekezetben
Cantio funebris cum cadaver reconditur A keresztyeni gyülekezetben
Halott temetésről való énekek; Szentegyházbeli dicséretek; Más Enekes könyv
Halott temetéskor való isteni dicséretek; A szentegyházban való isteni dicséretek; Más A keresztyeni gywlekezetben
Halott temetéskor való isteni dicséret; Közönséges isteni dicséretek; Más Enekec harom rendbe
Halott temetéskor való dicséretek és éneklések következnek; A halott temetéskor való dicséretek; Ugyanazonról Az kereztieni gievlekezetben
Cantiones funebrales Énekeskönyv
Második rész, melyben vannak azok, melyeket szoktanak mondani halott kivitelkor; Más. Ézsaiás 26. részének utolsó három verséből, hogy az Istennek a megholtakra nagy gondja vagyon Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
alkalom: temetés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
alkalom: temetés: a sírnál
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Enekes könyv
vallásos
alkalom: temetés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
alkalom: temetés
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex
vallásos
alkalom: temetés
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
Enekes keoniv
vallásos
alkalom: temetés
vallásos
alkalom: temetés
Énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
Keresztyeni enekek