RPHA editor —

syntheticum

118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét – Adventi dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: A keresztyénségben igaz vallás a hitben (0017), Mittitur ad Virginem Dei fortitudo (6054).

A szöveg teljes terjedelme 10, 15 strófa.

Metrumképlete:

a13(6,7), a7, a9, a14(7,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 170, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 311, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 316, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 207, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 100, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 35r.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 75v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 84v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 79r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 9, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 79r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 48, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 169, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 22, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 73r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 19, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 5, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 162, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 184, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 162, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 122, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 152, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 162, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 205, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 300, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 162, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 166, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 22, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 162, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 4 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 146, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 302, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 302, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 306, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 306, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 117, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 182, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 160.

A dallam kiadása: RMDT1 #2.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 170
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 311
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 316
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 207
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 100
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 35r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 75v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 84v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 79r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 9
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 79r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 48
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 169
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 22
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 73r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 19
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 5
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 162
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 184
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 162
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 122
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 152
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 162
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 205
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 300
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 162
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 166
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 22
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 162
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 4
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 146
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 302
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 302
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 306
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 306
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 117
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 182
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 160

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Óvári graduál kezdősor: Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, képére ékesíté
cím: Adventre való
terjedelem: 15 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 10 versszak
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0169
terjedelem: 10 versszak
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0073-A
terjedelem: 10 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0022
terjedelem: 10 versszak
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0022
cím: Cantus de adventu Domini. Adventi énekek
terjedelem: 10 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
modern: Nagypéntekre, avagy Krisztus szenvedésére való ének, melyben vagyon a Krisztus kínszenvedésének históriája, deákból fordíttatott
Kecskeméti graduál kezdősor: Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, képére ékesíté
terjedelem: 15 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 2: Nagypéntekre, avagy Krisztus szenvedésére való ének, melyben vagyon a Krisztus kínszenvedésének históriája, deákból fordíttatott
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0122
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0075-B
cím: Ünnepekre való énekek; Adventre
terjedelem: 10 versszak
metrum: a13(6,7), a7, a9(5,4), a14(7,7)
v46: a, a, a, a
v47: 13(6,7), 7, 9(5,4), 14(7,7)
műfaj: vallásos
ünnep: Advent

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, képére ékesíté Óvári graduál
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, képére ékesíté Kecskeméti graduál
cím Adventre való Óvári graduál
Cantus de adventu Domini. Adventi énekek Cantionale catholicum
Ünnepekre való énekek; Adventre Keresztyeni enekek
terjedelem 15 versszak Óvári graduál
10 versszak Zemlény János-énekeskönyv
10 versszak Keresztyéni isteni dicséretek
10 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
10 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
10 versszak Cantionale catholicum
15 versszak Kecskeméti graduál
10 versszak Keresztyeni enekek
metrum a13(6,7), a7, a9(5,4), a14(7,7) Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
ünnep: Advent
Óvári graduál
vallásos
ünnep: Advent
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Advent
modern: Nagypéntekre, avagy Krisztus szenvedésére való ének, melyben vagyon a Krisztus kínszenvedésének históriája, deákból fordíttatott
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 2: Nagypéntekre, avagy Krisztus szenvedésére való ének, melyben vagyon a Krisztus kínszenvedésének históriája, deákból fordíttatott
Kecskeméti graduál
vallásos
ünnep: Advent
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Advent
Keresztyeni enekek