RPHA editor —

syntheticum

114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság – Nagypénteki hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Horae de Passione Domini: Aegidius Romanus. AH,30,32, CH,14725, CH,14726. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1506.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Patris sapientia, veritas divina (5151).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Az Úr Jézus Krisztusnak kínját és ő szent halálát (147), Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (979).

A szöveg teljes terjedelme 8 strófa.

Metrumképlete:

a13(7,6), a13(7,6), a13(7,6), a13(7,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 202, Gyöngyösi toldalék, 1628-1635, katolikus (S 46) p. 14r, Gyöngyösi toldalék, 1628-1635, katolikus (S 46) p. 17r, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 39r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 360, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 250, Újhelyi graduale romanum, 17. sz. első fele, katolikus (S 73/1) p. 47r, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 179, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 73r »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 30r »MEK, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 191, Winkler-kódex, 1506, katolikus (H 6, [fakszimile kiadás]) p. 118.

Nyomtatott kiadásai: Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 112, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 88r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 64 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 101r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 96v, Szép és aytatos Bártfa, 1624, református (RMNy 1295) p. 93, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 61r, Az Jesus szivet szeretö Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1422) p. 171, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 81, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 96v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 67, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 122, A keresztyéni tökelletes Bécs, 1634, katolikus (RMNy 1574) p. 22 »MEK, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 209, Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637, református (RMK I 669) p. 343, Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638, evangélikus (RMK I 681/A) p. 400, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 112, Szép és aytatos Lőcse, 1640, református (RMK I 703) p. 133, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 101v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 94, A' Jesus szivet-szeretö szívek Pozsony, 1642, katolikus (RMK I 730) p. 211, Officium B. M. Virg. Pozsony, 1643, katolikus (RMK I 745) p. 316, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 27, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 200, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 230, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 200, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 48 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 152, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 189, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 200, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 254, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 355, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 271 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 200, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 212, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 83, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 172, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 200, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 33 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 181, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 358, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 358, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 340, Lelki utiköltség Lőcse, 1693, katolikus (RMK I 1444) p. 73, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 380, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 380, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 150, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 226, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 198, Myrhából szedett lépes méz Nagyszombat, 1700, katolikus (RMK I 1569) p. 1.

Modern kiadása: RMKT-1-98.

A dallam kiadása: RMDT1 #61.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 202
Gyöngyösi toldalék, 1628-1635 (S 46) p. 14r
Gyöngyösi toldalék, 1628-1635 (S 46) p. 17r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 39r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 360
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 250
Újhelyi graduale romanum, 17. sz. első fele (S 73/1) p. 47r
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 179
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 73r
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 30r
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 191
Winkler-kódex, 1506 (H 6, [fakszimile kiadás]) p. 118
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 112
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 88r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 64
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 101r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 96v
Szép és aytatos Bártfa, 1624 (RMNy 1295) p. 93
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 61r
Az Jesus szivet szeretö Bécs, 1629 (RMNy 1422) p. 171
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 81
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 96v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 67
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 122
A keresztyéni tökelletes Bécs, 1634 (RMNy 1574) p. 22
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 209
Tizenket idvösseges elmelkedesec Leiden, 1637 (RMK I 669) p. 343
Tizenkét idvösseges elmelkedesek Lőcse, 1638 (RMK I 681/A) p. 400
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 112
Szép és aytatos Lőcse, 1640 (RMK I 703) p. 133
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 101v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 94
A' Jesus szivet-szeretö szívek Pozsony, 1642 (RMK I 730) p. 211
Officium B. M. Virg. Pozsony, 1643 (RMK I 745) p. 316
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 27
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 200
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 230
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 200
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 48
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 152
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 189
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 200
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 254
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 355
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 271
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 200
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 212
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 83
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 172
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 200
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 33
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 181
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 358
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 358
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 340
Lelki utiköltség Lőcse, 1693 (RMK I 1444) p. 73
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 380
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 380
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 150
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 226
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 198
Myrhából szedett lépes méz Nagyszombat, 1700 (RMK I 1569) p. 1

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Balogi cancionale kezdősor: Atyának bölcsessége, bizony istensége
Mihál Farkas-kódex kezdősor: Atyának bölcsessége, bizony istensége
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0048
kezdősor: Atyának bölcsessége, bizony istensége
cím: Cantus Quadragesimales. Nagyböjtre való énekek; A Krisztus kínszenvedéséről
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt; Nagypéntek
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0172
kezdősor: Atyának bölcsessége, bizony istensége
cím: Cantus Quadragesimales. Nagyböjtre való énekek
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0112
kezdősor: Atyának bölcsessége, isteni bizonysága
cím: Cantiones de passione Iesu Christi
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Szép imadsagos könyvecske nyomtatott forrás: 28:1552 P:0122
cím: Szép és ájtatos isteni dicséretek
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0101-B
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Officium B. M. Virg. nyomtatott forrás: 27:0745 P:0316
kezdősor: Atyának bölcsessége, isteni igazsága
Gyöngyösi toldalék kezdősor: Atyának bölcsessége, bizony istensége
Pálffi Márton-énekeskönyv kezdősor: Atyának bölcsessége, bizony istensége
A keresztyéni tökelletes nyomtatott forrás: 28:1574 P:0022
kezdősor: Atyának bölcsessége, isteni igazsága
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0271
kezdősor: Atyának bölcsessége és bizony istensége
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:1433 P:0340
kezdősor: Atyának bölcsessége, s bizony istensége
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyböjt
istentisztelet: prédikáció előtt
Myrhából szedett lépes méz nyomtatott forrás: 27:1569 P:0001
kezdősor: Atyának bölcsessége, Isten igazsága
megjegyzések: Szent Kereszt zsolozsmája
Lelki utiköltség nyomtatott forrás: 27:1444 P:0073
kezdősor: Atyának bölcsessége, Isten igazsága
megjegyzések: Szent Kereszt zsolozsmája
A' Jesus szivet-szeretö szívek nyomtatott forrás: 27:0730 P:0211
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
tartalom 1: hymnus
Tizenket idvösseges elmelkedesec nyomtatott forrás: 27:0669 P:0343
cím: Igen szép dicséret a Krisztusnak szenvedéséről
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Szép és aytatos nyomtatott forrás: 28:1295 P:0093
műfaj: vallásos
tartalom 1: hymnus
Tizenkét idvösseges elmelkedesek nyomtatott forrás: 27:0681/A P:0400
cím: Igen szép dicséret a Krisztusnak szenvedéséről
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Az Jesus szivet szeretö nyomtatott forrás: 28:1422 P:0171
kezdősor: Atyának bölcsessége, bizony istensége
megjegyzések: A katolikus változatok szövege erősen eltér a protestánsokéitől!
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0088-A
kezdősor: Atyának bölcsessége, bizony istensége
cím: Ünnepekre való énekek; Nagypéntekre, avagy Krisztus szenvedésére való ének, melyben vagyon a Krisztus kínszenvedésének históriája, deákból fordíttatott
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
tartalom 1: história
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0209
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0152
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Óvári graduál kezdősor: Atyának bölcsessége és bizony istensége
metrum: x8, x8, x8, x8, x8, x8, x8, x8
v46: x, x, x, x, x, x, x, x
v47: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
megjegyzések: Sok a rím, de esetleges. Szerk. megjegyzés: gyanús ez az x8-as metrum.

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Atyának bölcsessége, bizony istensége Balogi cancionale
Atyának bölcsessége, bizony istensége Mihál Farkas-kódex
Atyának bölcsessége, bizony istensége Cantvs catholici
Atyának bölcsessége, bizony istensége Cantionale catholicum
Atyának bölcsessége, isteni bizonysága Az kereztieni gievlekezetben
Atyának bölcsessége, isteni igazsága Officium B. M. Virg.
Atyának bölcsessége, bizony istensége Gyöngyösi toldalék
Atyának bölcsessége, bizony istensége Pálffi Márton-énekeskönyv
Atyának bölcsessége, isteni igazsága A keresztyéni tökelletes
Atyának bölcsessége és bizony istensége Cantvs catholici
Atyának bölcsessége, s bizony istensége Evangeliomok es epistolak
Atyának bölcsessége, Isten igazsága Myrhából szedett lépes méz
Atyának bölcsessége, Isten igazsága Lelki utiköltség
Atyának bölcsessége, bizony istensége Az Jesus szivet szeretö
Atyának bölcsessége, bizony istensége Keresztyeni enekek
Atyának bölcsessége és bizony istensége Óvári graduál
cím Cantus Quadragesimales. Nagyböjtre való énekek; A Krisztus kínszenvedéséről Cantvs catholici
Cantus Quadragesimales. Nagyböjtre való énekek Cantionale catholicum
Cantiones de passione Iesu Christi Az kereztieni gievlekezetben
Szép és ájtatos isteni dicséretek Szép imadsagos könyvecske
Igen szép dicséret a Krisztusnak szenvedéséről Tizenket idvösseges elmelkedesec
Igen szép dicséret a Krisztusnak szenvedéséről Tizenkét idvösseges elmelkedesek
Ünnepekre való énekek; Nagypéntekre, avagy Krisztus szenvedésére való ének, melyben vagyon a Krisztus kínszenvedésének históriája, deákból fordíttatott Keresztyeni enekek
megjegyzések Szent Kereszt zsolozsmája Myrhából szedett lépes méz
Szent Kereszt zsolozsmája Lelki utiköltség
A katolikus változatok szövege erősen eltér a protestánsokéitől! Az Jesus szivet szeretö
Sok a rím, de esetleges. Szerk. megjegyzés: gyanús ez az x8-as metrum. Óvári graduál
metrum x8, x8, x8, x8, x8, x8, x8, x8 Óvári graduál
műfaj vallásos
ünnep: Nagyböjt; Nagypéntek
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Nagyböjt
tartalom 1: hymnus
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Cantvs catholici
vallásos
ünnep: Nagyböjt
istentisztelet: prédikáció előtt
Evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Nagypéntek
tartalom 1: hymnus
A' Jesus szivet-szeretö szívek
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Tizenket idvösseges elmelkedesec
vallásos
tartalom 1: hymnus
Szép és aytatos
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Tizenkét idvösseges elmelkedesek
vallásos
ünnep: Nagypéntek
tartalom 1: história
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Keresztyeni isteni ditsiretek