RPHA editor —

syntheticum

110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk – Könyörgés háborúság idején

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1566.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Felséges Isten, Mennynek, Földnek Ura (7015), Áldjad, én lelkem, mindenkor az Urat (5009), Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (1469).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Mikor Absolon atyjára támada (927), Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem (1081).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8, 10 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 7v, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 80r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 363, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 747, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 600, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 427, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 444, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 485, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 81v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 255.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 175, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 222, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 258, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 167, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 127r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 181 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 431, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 149r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 139r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 139r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 614, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 320, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 509, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 57r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 432, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 289, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 289, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 223, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 276, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 289, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 373, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 505, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 289, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 319, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 289, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 262, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 518, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 518, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 593, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 593, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 217, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 444, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 338, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 294.

Modern kiadása: RMKT-8-16.

A dallam kiadása: RMDT1 747.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 7v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 80r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 363
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 747
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 600
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 427
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 444
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 485
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 81v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 255
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 175
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 222
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 258
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 167
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 127r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 181
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 431
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 149r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 139r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 139r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 614
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 320
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 509
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 57r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 432
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 289
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 289
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 223
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 276
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 289
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 373
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 505
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 289
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 319
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 289
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 262
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 518
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 518
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 593
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 593
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 217
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 444
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 338
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 294

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0258
nótajelzés: 7015
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0175
cím: Szép dicséret
terjedelem: 8 versszak
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0167
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Más
terjedelem: 8 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0127-A
cím: Különb-különbféle énekek; Más
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 7 versszak
Komjátszegi graduál terjedelem: 7 versszak
Csonka antifonálé terjedelem: 7 versszak
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 10 versszak
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0057-A
cím: Az Atya Istenhez
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0614
terjedelem: 7 versszak
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0431
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0726 P:0432
műfaj: vallásos
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0509
cím: Hálaadó dicséret
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0320
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0223
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Szép dicséret A keresztyeni gyülekezetben
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Más Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek; Más Keresztyeni enekek
Az Atya Istenhez Keresztyen imadsagok egy-nehany
Hálaadó dicséret Kereszteni isteni dicsiretek
terjedelem 8 versszak A keresztyeni gyülekezetben
8 versszak Az kereztieni gievlekezetben
7 versszak Petri András-énekeskönyv
7 versszak Komjátszegi graduál
7 versszak Csonka antifonálé
10 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
7 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
műfaj vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
vallásos Keresztyeni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
nótajelzés 7015