RPHA editor —

syntheticum

106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója – Reggeli hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: De Nativitate Domini. Hymnus ad Matutinum: Ambrosius. CH,2956. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Üdvözítőnk Anyja, Szent Szűz (6004), Dicsőség mennyben Istennek (6005), Nagy Istennek Szent Angyala (6006), Gyermek Szent Szűztől születék (6007), O magnum Sacramentum (6008), Quem terra (7014).

A szöveg teljes terjedelme 8, 10, 11 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 130, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 50r »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 89, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 150, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 71r, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 43v, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 179, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 120, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 271v »MEK, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 38r, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 165, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 45, Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 28v, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 73, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 56.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 38, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 186 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 62, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 62, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 70, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 42, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 62, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 60, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 67, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 63, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 206 »MEK, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 62, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 70, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 559, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 62, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 48, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 63, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 63, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 65, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 65, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 37, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 53, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 45.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-192.

A dallam kiadásai: RMDT1 #163, RMDT2 #75, RMDT2 #76, RMDT2 #84, RMDT2 #85, RMDT2 #90, NZ-3-149.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 130
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 50r
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 89
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 150
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 71r
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 43v
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 179
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 120
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 271v
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 38r
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 165
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 45
Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 28v
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 73
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 56
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 38
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 186
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 62
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 62
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 70
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 42
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 62
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 60
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 67
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 63
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 206
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 62
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 70
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 559
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 62
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 48
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 63
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 63
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 65
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 65
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 37
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 53
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 45

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kálmáncsai graduál cím: Hymnus quotidianus
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál cím: Hymni sequuntur quotidiani ac usuales. Alius
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál cím: Hymnus
terjedelem: 10 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: hymnus
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0206
terjedelem: 8 versszak
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/3 P:0038
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces; Undecimus hymnus
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál terjedelem: 11 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0186
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/1 P:0070
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0559
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: O magnum sacramentum etc.
terjedelem: 8 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: hymnus
tartalom 2: különb-különbféle
Pozsonyi toldalék cím: Hymni quotidiani ad preces matutinas
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces; 11. hymnus
terjedelem: 11 versszak
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex cím: Hymni quotidiani ad matutinas preces; 11. hymnus
terjedelem: 11 versszak
megjegyzések: A szótagszám osztása 5+3 és 4+4 között váltakozik.
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Szoszna Demeter-énekeskönyv terjedelem: 8 versszak
metrum: a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)
v46: a, a, a, a
v47: 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4)
műfaj: vallásos

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Hymnus quotidianus Kálmáncsai graduál
Hymni sequuntur quotidiani ac usuales. Alius Csurgai graduál
Hymnus Béllyei graduál
Hymni quotidiani ad matutinas preces; Undecimus hymnus Spáczai graduál
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek; Más. Nóta: O magnum sacramentum etc. Cantionale catholicum
Hymni quotidiani ad preces matutinas Pozsonyi toldalék
Hymni quotidiani ad matutinas preces; 11. hymnus Rádai graduál
Hymni quotidiani ad matutinas preces; 11. hymnus Batthyány-kódex
megjegyzések A szótagszám osztása 5+3 és 4+4 között váltakozik. Batthyány-kódex
terjedelem 10 versszak Béllyei graduál
8 versszak Cantvs catholici
11 versszak Eperjesi graduál
8 versszak Cantionale catholicum
11 versszak Rádai graduál
11 versszak Batthyány-kódex
8 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
metrum a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4) Szoszna Demeter-énekeskönyv
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Kálmáncsai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
tartalom 1: hymnus
Béllyei graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál
vallásos
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 1: hymnus
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos Szoszna Demeter-énekeskönyv