RPHA editor —

syntheticum

104 Atya Isten, tarts meg minket – Szentháromság-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ein Kinderlied: Martin Luther. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1542-1560. Lásd még: Adj békességet, Úristen (58).

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Úristen, szent törvényedből (1442).

A szöveg teljes terjedelme 6, 7 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Szent Háromság-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 416, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 746, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 656, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 428, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 445, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 489, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 82r, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 52, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 76.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. A8r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 1, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 142, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 151, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 109v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 132, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 40r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 190, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 71, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 435 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 433, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 131, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 169r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 158r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 404, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 158r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 122, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 616, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 182, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 370, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 634, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 179r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 547, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 67, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 331, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 331, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 253, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 316, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 331, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 427, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 555, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 331, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 368, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 331, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 71 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 300, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 570, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 570, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 647, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 647, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 248, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 446, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 399, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 347.

A dallam kiadásai: RMDT1 #117, RMDT2 #88.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 416
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 746
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 656
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 428
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 445
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 489
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 82r
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 52
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 76
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 1
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 142
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 151
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 109v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 132
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 40r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 190
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 71
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 435
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 433
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 131
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 169r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 158r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 404
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 158r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 122
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 616
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 182
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 370
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 634
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 179r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 547
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 67
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 331
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 331
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 253
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 316
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 331
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 427
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 555
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 331
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 368
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 331
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 71
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 300
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 570
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 570
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 647
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 647
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 248
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 446
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 399
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 347

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0109-B
nótajelzés: (kotta)
Thordai-kódex cím: Precatio pia
terjedelem: 6 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
Komjátszegi graduál terjedelem: 6 versszak
Csonka antifonálé terjedelem: 6 versszak
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0001
cím: A prédikáció után való könyörgések; Az anyaszentegyháznak ellenségi ellen
terjedelem: 7 versszak
megjegyzések: Az ún. konklúzió folyamatosan szedve, 7. versszakként
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: Szentháromság-ének
tartalom 1: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00A8-A
cím: Prédikáció után való könyörgések. Az anyaszentegyháznak ellenségi ellen
megjegyzések: Az ún. konklúzió: Adj békességet , Úristen (RPHA 58) kisebb betűkkel szedve elkülönül, de tkp. a 7. versszakként is felfogható
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: Szentháromság-ének
tartalom 1: könyörgés
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0142
cím: A prédikáció után való énekek. Ugyanazonról [Vasárnapi prédikáció után való hálaadás]
terjedelem: 7 versszak
megjegyzések: Az ún. konklúzióval (RPHA 58) együtt
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: Szentháromság-ének
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0040-A
cím: Mégis más könyörgés a Szentháromságnak, Luther Mártoné. Az anyaszentegyháznak ellenségi ellen
terjedelem: 7 versszak
megjegyzések: "Conclusio" felirattal csatlakozik hozzá RPHA 58
műfaj: vallásos
dogmatika: Szentháromság-ének
tartalom 1: könyörgés

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Precatio pia Thordai-kódex
A prédikáció után való könyörgések; Az anyaszentegyháznak ellenségi ellen A keresztyeni gyülekezetben
Prédikáció után való könyörgések. Az anyaszentegyháznak ellenségi ellen A Keresztyéni Gyülekezetben
A prédikáció után való énekek. Ugyanazonról [Vasárnapi prédikáció után való hálaadás] Enekes könyv
Mégis más könyörgés a Szentháromságnak, Luther Mártoné. Az anyaszentegyháznak ellenségi ellen Enekec harom rendbe
megjegyzések Az ún. konklúzió folyamatosan szedve, 7. versszakként A keresztyeni gyülekezetben
Az ún. konklúzió: Adj békességet , Úristen (RPHA 58) kisebb betűkkel szedve elkülönül, de tkp. a 7. versszakként is felfogható A Keresztyéni Gyülekezetben
Az ún. konklúzióval (RPHA 58) együtt Enekes könyv
"Conclusio" felirattal csatlakozik hozzá RPHA 58 Enekec harom rendbe
terjedelem 6 versszak Thordai-kódex
6 versszak Komjátszegi graduál
6 versszak Csonka antifonálé
7 versszak A keresztyeni gyülekezetben
7 versszak Enekes könyv
7 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: könyörgés
Thordai-kódex
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: Szentháromság-ének
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: Szentháromság-ének
tartalom 1: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
dogmatika: Szentháromság-ének
Enekes könyv
vallásos
dogmatika: Szentháromság-ének
tartalom 1: könyörgés
Enekec harom rendbe
nótajelzés (kotta) A keresztyeni gywlekezetben