RPHA editor —

syntheticum

101 Árpád vala fő a kapitányságban – Mátyás király viselt dolgairól szóló história

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Görcsöni Ambrus, a címzett neve Homonnai Drugeth Gáspár. Idegen minta: Chronica Hungarorum: János Thuróczy. Akrosztichonja: AMBROSIVS LITERATVS DE GERCIEN INDICIT CRONICAM A FONDAMENTO ET ORIGINE IOHANNIS WAIIVODE DE HWNIIAD ET FILIORVM EIVSDEM LADISLAI COMITIS AC MATHIE REGIS HVNGARORVM PRIME PARTIS FINIS // DE OBSIDIONE NANDOR ALBENSIS PER CESAREM TVRCARVM DOMINVS VAIIVODA NAVALI CERTAMINE VICTORI // IAM LONGAS PER FINES MVNDI VOLAT MORS IOANNIS DE HVNIIAD ET TVRCORVM CESARIS FVGITIVA REGEM ANIMATVM AC SIC REDIIT HWNGARIAM LVSTRANS ALBENSEM ET CASTRA CESARIS RAELICTAM // NATVS IOANNIS NECATVR ET VINCTVS FERTVR MATIAS ET CORONATWR AMBROSIVS DE GHERCHIIEN MAGNIFICO DOMINO SVO GASPARO DRVGETH DE HOMONNA IN HVVNGVAR CONDEBAT IAM POLONICAS ET CASIMIRI TENTAVIT RES ET VICTOR REDIIT IAM STRENNVAS ARCIS SABACH DEBELLAT MVNICIONES HIINC WENECIAM VERGENS ARGWIT IAM NORICIAM REFRENAT ET VIENNAM. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1568. Lásd még: Mikor Bécset Mátyás király megvevé (930).

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Mindenkoron áldom az én Uramat (0983).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Bizodalmunk a hatalmas Istenben (178), Egészségben, békességben megnőve (314), Emlékezzünk mi nagy veszedelmünkről (375), Históriák immár nagy sokak voltak (538), Isten, az Úr, az én uramnak mondá (595), Magát bízta csak az Isten kezében (explicit) (681), Mikor Bécset Mátyás király megvevé (930), Mindenkoron áldom az én Uramat (983), Mostan emlékezem régi dolgokról (1014), Szép históriákat most elszámlálok (1328), Szükség mostan fejenként hálát adnunk (1350), Voltak e világban nagy fejedelmek (1493), Tudjad, ember, és jól eszedben vegyed (3006).

A szöveg teljes terjedelme 645, 647, 651, 656 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

világi > história > elbeszélő > nem fiktív > történelmi
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Fanchali Jób-kódex, 1595-1608, világi (S 4) p. 25, Pompéry-kódex, 17. sz., világi (H 603) p. 77v.

Nyomtatott kiadásai: Mátyás király históriája Debrecen, 1570-1573, világi (RMNy 297), Cancionale Kolozsvár, 1574, világi (RMNy 351, [fakszimile kiadás]) p. 314 »MEK, Historiás enek az Kolozsvár, 1577, világi (RMNy 387), Szép ieles historias Kolozsvár, 1581, világi (RMNy 490), Az felséges Matyas Lőcse, 1683, világi (RMK I 1307).

Modern kiadása: RMKT-9-219.

A dallam kiadása: RMDT1 #82.

analyticum

Fanchali Jób-kódex, 1595-1608 (S 4) p. 25
Pompéry-kódex, 17. sz. (H 603) p. 77v
Mátyás király históriája Debrecen, 1570-1573 (RMNy 297)
Cancionale Kolozsvár, 1574 (RMNy 351, [fakszimile kiadás]) p. 314
Historiás enek az Kolozsvár, 1577 (RMNy 387)
Szép ieles historias Kolozsvár, 1581 (RMNy 490)
Az felséges Matyas Lőcse, 1683 (RMK I 1307)

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Fanchali Jób-kódex terjedelem: 647 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: AMBROSIVS LITERATVS DE GERCIAN DJDICIT CRONICAM A FONDAMENTO EV ORIGINE JLHANNIS VOII DE HVNIIAD ET FILJORVM EIVSDEM LADIZLAI COMITIS AC MATHIN REGJS HVNGARORVM PRJME PARTIS FINIS // DE OBSIDIONE NANDOR ALBENSIS PER CESAREM TVRCORVM DOMINVS VAJJVODA NAVALI CERTAMISE VICTORI // JAM LONGAS PER FINES MVNDI VOLAT MORS IODNNIS DE HVNJJAD ET TARKORVM CESARIS FGITIVA REGEM ANNMATVM A SIC RETJJT HVNGARJAM LÖSTRANS ALBENSEM ET CASTRA CESARIS RALICTAM // NATVS IOACNIS NECATVR ET VINCTVS FERVT R MATIAS ET CERONTAVR AMBROSIVS DE GHORCHIIEN MAGNIFICO DOMINO SVO GASPARO DRVGITH DE HOMONNA JN HVVNGVAR CKNDEBAT IAM POLONICES ET KASIMIRI TENTATVI RES ET VJCTOR EEDIIT IAM STREENVAS ARCIS SABACH DEBELLAT MVNICIONES HJJNC VENECJAM VERGENS ARGVJT JAM NORICINM RETRENAH AT VJENNAM
nyomtatott forrás: 28:0297 P:0000
terjedelem: 647 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: AMBROSIVS LITERATVS DE GERCAN DICIT CRONICAM A FONDAMENTO EV ORIGINE ILHANNIS VOII DE HVNIIAD ET FILIORVM EIVSDEM LADISLAI COMITIS AC MATHIN REGIS HVNGARORVM PRIME PARTIS FINIS // DE OBSIDIONE NANDOR ALBENSIS PER CESAREM TVRCORVM DOMINVS VAIIVODA NAVALI CERTAMISE VICTORI // IAM LONGAS PER FINES MVNDI VOLAT MORS IODNNIS DE HVNIIAD ET TARKORVM CESARIS FGITIVA REGEM ANNMATVM A SIC RETIIT HVNGARIAM LOSTRNAS ALBENSEM ET CASTRA CESARIS RALICTAM // NATVS IOACNIS NECATVR ET VINCTVS FERVTR MATIAS ET CERONTAVR AMBROSIVS DE GHORCHIIEN MAGNIFICO DOMINO SVO GASPARO DRVGITH DE HOMONNA IN HVVNGVAR CKNDEBAT IAM POLONICES ET KASIMIRI TENTATVI RES ET VICTOR EEDIIT IAM STREENVAS ATCIS SABACH DEBELLAT MVNICIONES HIINC VENECIAM VERGENS ARGVIT IAM NORICINM REFRENAH AT VIENNAM
Historiás enek az nyomtatott forrás: 28:0387 P:0000
cím: Históriás ének, a felséges Mátyás királynak, a nagyságos Hunyadi János fiának jeles viselt dolgairól, életiről, vitézségiről, végre az ő ez világból való kimúlásáról
terjedelem: 645 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: AMBROSIVS LITERATVS DE GERCIAN DICIT CRONICAM A FONDAMENTO ET ORIGINE ILHANNIS WOII DE HWNIIAD ET FILIORVM EIVSDEM LADISLAI COMITIS AC MATHIN REGIS HVNGARORVM PRIME PARTIS FINIS // DE OBSIDIONE NANDOR ALBENSIS PER CESAREM TVRCORVM DOMINVS VAIIVODA NAVALI CERTAMISE VICTORI // IAM LONGAS PER FINES MVNDI VOLAT MORS IODNNIS DE HVNIIAD ET TARKORWM CESARIS FGITIVA REGEM ANNMATVM A SIC RETIIT HWNGARIAM LOeSTRNAS ALBENSEM ET CASTRA CESARIS RALICTAM // NATV[S IOAN]NIS NECATWR ET [V]INCTVS FERVTR MATIAS ET CERONTAWR AMBROSIVS DE GHOeRCHIIEN MAGNIFICO DOMINO SVO GASPARO DRVGITH DE HOMONNA IN HVVNGVAR CKNDEBAT VAM POLONICES ET KASIMIRI TENTATVI RES ET VICTOR EEDIIT IAM STREENVAS ARCIS SABACH DEELLAT MVNICIONES HAINC WENECIAM VERGENS ARGWIT IAM NORICINM REFRENAH AT VIENNAM
műfaj: világi
Cancionale nyomtatott forrás: 28:0351 P:0314
kezdősor: Íme, csodám ezen nagy vagyon
cím: Históriás ének, a felséges nagy fejedelemről, a Mátyás királyról, ennek eredetiről, életiről, jeles cselekedetiről és vitézségiről, végre az ő ez világból való kimúlásáról
terjedelem: 417 versszak
műfaj: vallásos
Szép ieles historias nyomtatott forrás: 28:0490 P:0000
cím: Szép, jeles históriás ének, a felséges Mátyás királynak, a nagyságos Hunyadi János fiának históriája, jeles viselt dolgairól, életiről, vitézségéről mind bécsi megvételéiglen. Az minémű igékön és versökön minden részeknek és parsoknak versfejei folyjanak és járjanak, azok szép módon, újonnan rendeltetvén vannak, és hol mi vétkes volt, mind versekkel, mind ritmusokkal megépíttetött és megkorrigáltatott
terjedelem: 656 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: AMBROSIVS LITERATVS DE GERCIEN INDICIT CRONICAM A FONDAMENTO ET ORIGINE IOHANNIS WAIIVODE DE HWNIIAD ET FILIORVM EIVSDEM LADISLAI COMITIS AC MATHIE REGIS HVNGARORVM PRIME PARTIS FINIS // DE OBSIDIONE NANDOR ALBENSIS PER CESAREM TVRCARVM DOMINVS VAIIVODA NAVALI CERTAMINE VICTORI // IAM LONGAS PER FINES MVNDI VOLAT MORS IOANNIS DE HVNIIAD ET TVRCORVM CESARIS FVGITIVA REGEM ANIMATVM AC SIC REDIIT HWNGARIAM LVSTRANS ALBENSEM ET CASTRA CESARIS RAELICTAM // NATVS IOANNIS NECATVR ET VINCTVS FERTVR MATIAS ET CORONATWR AMBROSIVS DE GHERCHIIEN MAGNIFICO DOMINO SVO GASPARO DRVGETH DE HOMONNA IN HVVNGVAR CONDEBAT IAM POLONICAS ET CASIMIRI TENTAVIT RES ET VICTOR REDIIT IAM STRENNVAS ARCIS SABACH DEBELLAT MVNICIONES HIINC WENECIAM VERGENS ARGWIT IAM NORICIAM REFRENAT ET VIENNAM
Az felséges Matyas nyomtatott forrás: 27:1307 P:0000
cím: A felséges Mátyás királynak, a nagyságos Hunyadi János fiának jelesül viselt dolgairól, életéről és haláláról való szép história

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Íme, csodám ezen nagy vagyon Cancionale
cím Históriás ének, a felséges Mátyás királynak, a nagyságos Hunyadi János fiának jeles viselt dolgairól, életiről, vitézségiről, végre az ő ez világból való kimúlásáról Historiás enek az
Históriás ének, a felséges nagy fejedelemről, a Mátyás királyról, ennek eredetiről, életiről, jeles cselekedetiről és vitézségiről, végre az ő ez világból való kimúlásáról Cancionale
Szép, jeles históriás ének, a felséges Mátyás királynak, a nagyságos Hunyadi János fiának históriája, jeles viselt dolgairól, életiről, vitézségéről mind bécsi megvételéiglen. Az minémű igékön és versökön minden részeknek és parsoknak versfejei folyjanak és járjanak, azok szép módon, újonnan rendeltetvén vannak, és hol mi vétkes volt, mind versekkel, mind ritmusokkal megépíttetött és megkorrigáltatott Szép ieles historias
A felséges Mátyás királynak, a nagyságos Hunyadi János fiának jelesül viselt dolgairól, életéről és haláláról való szép história Az felséges Matyas
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Fanchali Jób-kódex
A versnek van akrosztichonja
A versnek van akrosztichonja Historiás enek az
A versnek van akrosztichonja Szép ieles historias
akrosztikon AMBROSIVS LITERATVS DE GERCIAN DJDICIT CRONICAM A FONDAMENTO EV ORIGINE JLHANNIS VOII DE HVNIIAD ET FILJORVM EIVSDEM LADIZLAI COMITIS AC MATHIN REGJS HVNGARORVM PRJME PARTIS FINIS // DE OBSIDIONE NANDOR ALBENSIS PER CESAREM TVRCORVM DOMINVS VAJJVODA NAVALI CERTAMISE VICTORI // JAM LONGAS PER FINES MVNDI VOLAT MORS IODNNIS DE HVNJJAD ET TARKORVM CESARIS FGITIVA REGEM ANNMATVM A SIC RETJJT HVNGARJAM LÖSTRANS ALBENSEM ET CASTRA CESARIS RALICTAM // NATVS IOACNIS NECATVR ET VINCTVS FERVT R MATIAS ET CERONTAVR AMBROSIVS DE GHORCHIIEN MAGNIFICO DOMINO SVO GASPARO DRVGITH DE HOMONNA JN HVVNGVAR CKNDEBAT IAM POLONICES ET KASIMIRI TENTATVI RES ET VJCTOR EEDIIT IAM STREENVAS ARCIS SABACH DEBELLAT MVNICIONES HJJNC VENECJAM VERGENS ARGVJT JAM NORICINM RETRENAH AT VJENNAM Fanchali Jób-kódex
AMBROSIVS LITERATVS DE GERCAN DICIT CRONICAM A FONDAMENTO EV ORIGINE ILHANNIS VOII DE HVNIIAD ET FILIORVM EIVSDEM LADISLAI COMITIS AC MATHIN REGIS HVNGARORVM PRIME PARTIS FINIS // DE OBSIDIONE NANDOR ALBENSIS PER CESAREM TVRCORVM DOMINVS VAIIVODA NAVALI CERTAMISE VICTORI // IAM LONGAS PER FINES MVNDI VOLAT MORS IODNNIS DE HVNIIAD ET TARKORVM CESARIS FGITIVA REGEM ANNMATVM A SIC RETIIT HVNGARIAM LOSTRNAS ALBENSEM ET CASTRA CESARIS RALICTAM // NATVS IOACNIS NECATVR ET VINCTVS FERVTR MATIAS ET CERONTAVR AMBROSIVS DE GHORCHIIEN MAGNIFICO DOMINO SVO GASPARO DRVGITH DE HOMONNA IN HVVNGVAR CKNDEBAT IAM POLONICES ET KASIMIRI TENTATVI RES ET VICTOR EEDIIT IAM STREENVAS ATCIS SABACH DEBELLAT MVNICIONES HIINC VENECIAM VERGENS ARGVIT IAM NORICINM REFRENAH AT VIENNAM
AMBROSIVS LITERATVS DE GERCIAN DICIT CRONICAM A FONDAMENTO ET ORIGINE ILHANNIS WOII DE HWNIIAD ET FILIORVM EIVSDEM LADISLAI COMITIS AC MATHIN REGIS HVNGARORVM PRIME PARTIS FINIS // DE OBSIDIONE NANDOR ALBENSIS PER CESAREM TVRCORVM DOMINVS VAIIVODA NAVALI CERTAMISE VICTORI // IAM LONGAS PER FINES MVNDI VOLAT MORS IODNNIS DE HVNIIAD ET TARKORWM CESARIS FGITIVA REGEM ANNMATVM A SIC RETIIT HWNGARIAM LOeSTRNAS ALBENSEM ET CASTRA CESARIS RALICTAM // NATV[S IOAN]NIS NECATWR ET [V]INCTVS FERVTR MATIAS ET CERONTAWR AMBROSIVS DE GHOeRCHIIEN MAGNIFICO DOMINO SVO GASPARO DRVGITH DE HOMONNA IN HVVNGVAR CKNDEBAT VAM POLONICES ET KASIMIRI TENTATVI RES ET VICTOR EEDIIT IAM STREENVAS ARCIS SABACH DEELLAT MVNICIONES HAINC WENECIAM VERGENS ARGWIT IAM NORICINM REFRENAH AT VIENNAM Historiás enek az
AMBROSIVS LITERATVS DE GERCIEN INDICIT CRONICAM A FONDAMENTO ET ORIGINE IOHANNIS WAIIVODE DE HWNIIAD ET FILIORVM EIVSDEM LADISLAI COMITIS AC MATHIE REGIS HVNGARORVM PRIME PARTIS FINIS // DE OBSIDIONE NANDOR ALBENSIS PER CESAREM TVRCARVM DOMINVS VAIIVODA NAVALI CERTAMINE VICTORI // IAM LONGAS PER FINES MVNDI VOLAT MORS IOANNIS DE HVNIIAD ET TVRCORVM CESARIS FVGITIVA REGEM ANIMATVM AC SIC REDIIT HWNGARIAM LVSTRANS ALBENSEM ET CASTRA CESARIS RAELICTAM // NATVS IOANNIS NECATVR ET VINCTVS FERTVR MATIAS ET CORONATWR AMBROSIVS DE GHERCHIIEN MAGNIFICO DOMINO SVO GASPARO DRVGETH DE HOMONNA IN HVVNGVAR CONDEBAT IAM POLONICAS ET CASIMIRI TENTAVIT RES ET VICTOR REDIIT IAM STRENNVAS ARCIS SABACH DEBELLAT MVNICIONES HIINC WENECIAM VERGENS ARGWIT IAM NORICIAM REFRENAT ET VIENNAM Szép ieles historias
terjedelem 647 versszak Fanchali Jób-kódex
647 versszak
645 versszak Historiás enek az
417 versszak Cancionale
656 versszak Szép ieles historias
műfaj világi Historiás enek az
vallásos Cancionale