RPHA editor —

syntheticum

99 Angyaloknak nagyságos asszonya – Cantilena a Boldogságos Szűz Máriáról

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Vásárhelyi András, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: ANDREAS DE SASARHEL. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Pestnek városában, Szent Péter utcájában; idő: Ezerötszáz és nyolc esztendőben. Keletkezési idő 1508.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Salve Mater Maria (6009).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Imádunk mi téged, Szentháromság (577), Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (639).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10, 16, 17 strófa.

Metrumképlete:

a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6), a10(4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kuun-kódex, 1621-1647, világi (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 122, Gyöngyösi toldalék, 1628-1635, katolikus (S 46) p. 2v, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 89v »MEK, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 11r »MEK, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 15r »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 7v »MEK, Thewrewk-kódex, 1531, katolikus (H 10) p. 77, Peer-kódex, 1526 körül, katolikus (H 16) p. 330 »MEK, Pozsonyi-kódex, 1520, katolikus (H 24) p. 47.

Nyomtatott kiadásai: Az Jesus szivet szeretö Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1422) p. 196, A' Jesus szivet-szeretö szívek Pozsony, 1642, katolikus (RMK I 730) p. 237, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 106 »MEK, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 199, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 350.

Modern kiadása: RMKT-1-236.

A dallam kiadásai: RMDT1 #44, RMDT2 #101, RMDT2 #103.

analyticum

Kuun-kódex, 1621-1647 (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 122
Gyöngyösi toldalék, 1628-1635 (S 46) p. 2v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 89v
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 11r
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 15r
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 7v
Thewrewk-kódex, 1531 (H 10) p. 77
Peer-kódex, 1526 körül (H 16) p. 330
Pozsonyi-kódex, 1520 (H 24) p. 47
Az Jesus szivet szeretö Bécs, 1629 (RMNy 1422) p. 196
A' Jesus szivet-szeretö szívek Pozsony, 1642 (RMK I 730) p. 237
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 106
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 199
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 350

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Peer-kódex cím: Cantilena
terjedelem: 17 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANDREAS DE SASARHEL
kolofon: idő: 1508, hely: Pest, Szent Péter utca
műfaj: vallásos
tartalom 1: Mária-ének
tartalom 2: cantilena
Thewrewk-kódex terjedelem: 16 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANDREAS DE SASARHL
műfaj: vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Pozsonyi-kódex terjedelem: 7 sor
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Mihál Farkas-kódex cím: Nagyboldogasszony napjára
terjedelem: 10 és 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ARNADATERD; ARNAGyAERD
műfaj: vallásos
ünnep: Nagyboldogasszony napja
tartalom 1: Mária-ének
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ARNADATERD
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0106
cím: Cantus de beata virgine Maria; Régi ének. A boldogságos Szűz Máriáról
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ARNAGyAERD
műfaj: vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0350
cím: Cantus de beata virgine Maria. A boldogságos Szűz Máriáról; Régi szép ének
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ARNAGyAERD
műfaj: vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Cantus catholici nyomtatott forrás: 27:1183/A P:0199
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ARNAGyAERD
Az Jesus szivet szeretö nyomtatott forrás: 28:1422 P:0196
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ARNAGyAERD
A' Jesus szivet-szeretö szívek nyomtatott forrás: 27:0730 P:0237
cím: A boldogságos Szűz Máriáról ének
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ARNAGyAERD
műfaj: vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Gyöngyösi toldalék cím: De sancta Maria
terjedelem: 10 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ARNADATERD
műfaj: vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Pálffi Márton-énekeskönyv cím: Alius de Beata Virgine
terjedelem: 9 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ARNAGyAERD
műfaj: vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Kuun-kódex cím: [Cantio de beata Maria Virgine] De eadem
terjedelem: 10 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: ARNADÁTERD
műfaj: vallásos
tartalom 1: Mária-ének

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Cantilena Peer-kódex
Nagyboldogasszony napjára Mihál Farkas-kódex
Cantus de beata virgine Maria; Régi ének. A boldogságos Szűz Máriáról Cantvs catholici
Cantus de beata virgine Maria. A boldogságos Szűz Máriáról; Régi szép ének Cantionale catholicum
A boldogságos Szűz Máriáról ének A' Jesus szivet-szeretö szívek
De sancta Maria Gyöngyösi toldalék
Alius de Beata Virgine Pálffi Márton-énekeskönyv
[Cantio de beata Maria Virgine] De eadem Kuun-kódex
kolofon? A versnek van kolofonja Peer-kódex
A versnek nincs kolofonja Thewrewk-kódex
A versnek nincs kolofonja Kuun-kódex
kolofon idő: 1508, hely: Pest, Szent Péter utca Peer-kódex
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Peer-kódex
A versnek van akrosztichonja Thewrewk-kódex
A versnek nincs akrosztichonja Mihál Farkas-kódex
A versnek nincs akrosztichonja Petri András-énekeskönyv
A versnek nincs akrosztichonja Cantvs catholici
A versnek nincs akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek nincs akrosztichonja Cantus catholici
A versnek nincs akrosztichonja Az Jesus szivet szeretö
A versnek nincs akrosztichonja A' Jesus szivet-szeretö szívek
A versnek nincs akrosztichonja Gyöngyösi toldalék
A versnek nincs akrosztichonja Pálffi Márton-énekeskönyv
A versnek nincs akrosztichonja Kuun-kódex
akrosztikon ANDREAS DE SASARHEL Peer-kódex
ANDREAS DE SASARHL Thewrewk-kódex
ARNADATERD; ARNAGyAERD Mihál Farkas-kódex
ARNADATERD Petri András-énekeskönyv
ARNAGyAERD Cantvs catholici
ARNAGyAERD Cantionale catholicum
ARNAGyAERD Cantus catholici
ARNAGyAERD Az Jesus szivet szeretö
ARNAGyAERD A' Jesus szivet-szeretö szívek
ARNADATERD Gyöngyösi toldalék
ARNAGyAERD Pálffi Márton-énekeskönyv
ARNADÁTERD Kuun-kódex
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Pozsonyi-kódex
terjedelem 17 versszak Peer-kódex
16 versszak Thewrewk-kódex
7 sor Pozsonyi-kódex
10 és 9 versszak Mihál Farkas-kódex
10 versszak Petri András-énekeskönyv
9 versszak Cantvs catholici
9 versszak Cantionale catholicum
9 versszak Cantus catholici
9 versszak Az Jesus szivet szeretö
9 versszak A' Jesus szivet-szeretö szívek
10 versszak Gyöngyösi toldalék
9 versszak Pálffi Márton-énekeskönyv
10 versszak Kuun-kódex
műfaj vallásos
tartalom 1: Mária-ének
tartalom 2: cantilena
Peer-kódex
vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Thewrewk-kódex
vallásos
ünnep: Nagyboldogasszony napja
tartalom 1: Mária-ének
Mihál Farkas-kódex
vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Cantvs catholici
vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Cantionale catholicum
vallásos
tartalom 1: Mária-ének
A' Jesus szivet-szeretö szívek
vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Gyöngyösi toldalék
vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Pálffi Márton-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: Mária-ének
Kuun-kódex