RPHA editor —

syntheticum

94 Amely embernek jó hite vagyon – Az igaz hitnek hasznáról

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szerémi Illés, a címzett neve Bik Márton. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Kolozsvárban,... Bik Márton neve, ki házánál szerzék; idő: Ezerötszázban és hatvanegyben; szerző: Szerémi Illyés. Keletkezési idő 1561.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (0252).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (252), Istent szívéből aki tiszteli (616).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a10(5,5), a10(5,5), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621, világi (S 29) p. 68r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 403, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 637.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 211, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 27r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 75r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 248, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 166, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 136r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 220 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 161r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 150v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 253, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 150v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 349, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 403, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 340, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 317, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 317, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 241, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 302, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 317, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 409, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 537, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 317, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 349, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 523, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 317, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 288, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 551, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 551, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 627, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 627, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 238, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 380, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 331.

Modern kiadása: RMKT-7-94.

A dallam kiadásai: RMDT1 #91, RMDT2 #318.

analyticum

Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621 (S 29) p. 68r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 403
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 637
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 211
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 27r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 75r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 248
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 166
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 136r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 220
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 161r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 150v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 253
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 150v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 349
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 403
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 340
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 317
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 317
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 241
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 302
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 317
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 409
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 537
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 317
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 349
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 523
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 317
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 288
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 551
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 551
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 627
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 627
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 238
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 380
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 331

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Tholnay Ferenc-énekeskönyv terjedelem: 8 versszak
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0166
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Az Istennek szerelme
terjedelem: 10 versszak
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
dogmatika: hit-bizalom
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0136-A
cím: Különb-különbféle énekek; Az Istennek szeretetiről
terjedelem: 9 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
műfaj: vallásos
dogmatika: hit-bizalom
tartalom 1: Különb-különbféle
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0027-A
cím: Szentegyházban való isteni dicséretek; Az igaz hitnek hasznáról
terjedelem: 9 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
műfaj: vallásos
dogmatika: megigazulás
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0211
cím: Közönséges dicséretek; Az Istennek az emberhez való szerelméről
ajánlás: Bik Márton
terjedelem: 10 versszak
kolofon?: A versnek van kolofonja
kolofon: név: Szerémi Illés, idő: 1561, hely: Kolozsvár
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
dogmatika: hit-bizalom
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0523
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más régi ének
terjedelem: 9 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0075-A
cím: Közönséges isteni dicséretek; Az igaz hitnek hasznáról
terjedelem: 9 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
megjegyzések: RMNy 541: Exaudi; Szentháromság-nap után 1. vasárnapS 57: Szentháromság-nap után 1. és 11. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Exaudi; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
dogmatika: megigazulás
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0220
műfaj: vallásos
dogmatika: megigazulás
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0349
műfaj: vallásos
dogmatika: hit-bizalom
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0241
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Az Istennek szerelme Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek; Az Istennek szeretetiről Keresztyeni enekek
Szentegyházban való isteni dicséretek; Az igaz hitnek hasznáról A keresztyeni gywlekezetben
Közönséges dicséretek; Az Istennek az emberhez való szerelméről Enekes könyv
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más régi ének Cantionale catholicum
Közönséges isteni dicséretek; Az igaz hitnek hasznáról Enekec harom rendbe
kolofon? A versnek nincs kolofonja Keresztyeni enekek
A versnek nincs kolofonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van kolofonja Enekes könyv
A versnek nincs kolofonja Cantionale catholicum
A versnek nincs kolofonja Enekec harom rendbe
kolofon név: Szerémi Illés, idő: 1561, hely: Kolozsvár Enekes könyv
ajánlás Bik Márton Enekes könyv
megjegyzések RMNy 541: Exaudi; Szentháromság-nap után 1. vasárnapS 57: Szentháromság-nap után 1. és 11. vasárnap Enekec harom rendbe
terjedelem 8 versszak Tholnay Ferenc-énekeskönyv
10 versszak Az kereztieni gievlekezetben
9 versszak Keresztyeni enekek
9 versszak A keresztyeni gywlekezetben
10 versszak Enekes könyv
9 versszak Cantionale catholicum
9 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
dogmatika: hit-bizalom
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: hit-bizalom
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
dogmatika: megigazulás
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
dogmatika: hit-bizalom
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Exaudi; Szentháromság-nap után 1. vasárnap; Szentháromság-nap után 11. vasárnap
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
dogmatika: megigazulás
Enekec harom rendbe
vallásos
dogmatika: megigazulás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
dogmatika: hit-bizalom
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek