RPHA editor —

syntheticum

85 Áldott keresztyének Ura – Zakariás éneke

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Luc 1,68-79. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (0145), Üdvözítőnknek Szent Anyja (6003), Conditor alme siderum (5037), Verbum supernum prodiens (5198).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10, 12, 13, 14 strófa.

Metrumképlete:

a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 3, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 1, Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 3, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 4, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 5, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 5, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 28r »MEK, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 1v, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 2, Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 35r, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 32, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 34, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 53, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 145r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 16, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 48, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 8, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 2 »MEK, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 11, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 10, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 2, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 2, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 3, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 2, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 2, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 2, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 4, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 2, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 2, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 3, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 548, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 2, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 2, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 2, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 2, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 3, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 3, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 1, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 34, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 2, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 2.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-126.

A dallam kiadásai: RMDT2 #83, NZ-3-147.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 3
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 1
Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 3
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 4
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 5
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 5
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 28r
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 1v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 2
Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 35r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 32
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 34
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 53
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 145r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 16
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 48
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 8
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 2
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 11
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 10
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 2
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 2
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 3
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 2
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 2
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 2
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 4
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 2
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 2
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 3
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 548
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 2
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 2
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 2
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 2
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 3
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 3
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 1
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 34
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 2
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 2

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kálmáncsai graduál cím: Hymnus ad nocturnum ecclesiae. Canticum Zachariae Luc. 1.
Eperjesi graduál kezdősor: Áldott Izraelnek Ura
cím: Concentus pii de incarnatione Domini nostri Jesu Christi; Ex cantico Zachariae Luc. 1.
terjedelem: 14 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: Zakariás éneke
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0145-A
cím: A mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztusnak ünnepire való reggeli és délesti dicséretek; Hymnus ad nocturnum ecclesiae. A Zachariásnak éneke Lucae 1.
terjedelem: 13 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
tartalom 1: Zakariás éneke
Unitárius graduál terjedelem: 9 versszak
Rádai graduál kezdősor: Áldott Izraelnek Ura
cím: Incipiunt hymni de adventu Domini nostri Jesu Christi; Alius
terjedelem: 13 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: Zakariás éneke
Batthyány-kódex kezdősor: Áldott Izraelnek Ura
cím: Incipiunt hymni de adventu Domini; Alius
terjedelem: 13 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: Zakariás éneke
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0548
kezdősor: Áldott Izraelnek Ura
cím: Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más
terjedelem: 13 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: Zakariás éneke
tartalom 2: különb-különbféle
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0002
kezdősor: Áldott Izraelnek Ura
terjedelem: 12 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: Zakariás éneke
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/1 P:0003
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: Zakariás éneke
Pozsonyi toldalék kezdősor: Áldott Izraelnek Ura
cím: Következnek ékes ritmusú hymnusok az ünnepeknek rendi szerint, úgymint Adventre; Canticum Zachariae Luc. 1.
terjedelem: 12 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus; Zakariás éneke

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Áldott Izraelnek Ura Eperjesi graduál
Áldott Izraelnek Ura Rádai graduál
Áldott Izraelnek Ura Batthyány-kódex
Áldott Izraelnek Ura Cantionale catholicum
Áldott Izraelnek Ura Az keresztyeni üdvözitö
Áldott Izraelnek Ura Pozsonyi toldalék
cím Hymnus ad nocturnum ecclesiae. Canticum Zachariae Luc. 1. Kálmáncsai graduál
Concentus pii de incarnatione Domini nostri Jesu Christi; Ex cantico Zachariae Luc. 1. Eperjesi graduál
A mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztusnak ünnepire való reggeli és délesti dicséretek; Hymnus ad nocturnum ecclesiae. A Zachariásnak éneke Lucae 1. A keresztyeni gywlekezetben
Incipiunt hymni de adventu Domini nostri Jesu Christi; Alius Rádai graduál
Incipiunt hymni de adventu Domini; Alius Batthyány-kódex
Cantus de tempore. Különb-különbféle énekek. Más Cantionale catholicum
Következnek ékes ritmusú hymnusok az ünnepeknek rendi szerint, úgymint Adventre; Canticum Zachariae Luc. 1. Pozsonyi toldalék
terjedelem 14 versszak Eperjesi graduál
13 versszak A keresztyeni gywlekezetben
9 versszak Unitárius graduál
13 versszak Rádai graduál
13 versszak Batthyány-kódex
13 versszak Cantionale catholicum
12 versszak Az keresztyeni üdvözitö
12 versszak Pozsonyi toldalék
műfaj vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: Zakariás éneke
Eperjesi graduál
vallásos
ünnep: Karácsony
napszakok: éjjel
tartalom 1: Zakariás éneke
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: Zakariás éneke
Rádai graduál
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: Zakariás éneke
Batthyány-kódex
vallásos
tartalom 1: Zakariás éneke
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: Zakariás éneke
Az keresztyeni üdvözitö
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: Zakariás éneke
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
ünnep: Advent
tartalom 1: hymnus; Zakariás éneke
Pozsonyi toldalék