RPHA editor —

syntheticum

83 Áldott az Úristen örökké mennyekben – Dicséret és hálaadás prédikáció után

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Hálaadásunkban rólad emlékezünk (0478), Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pál (1390), Hálát adok, Isten, irgalmasságodért (5073).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A jó hitű ember szelíd e világon (14), Hálaadásunkban rólad emlékezünk (478), Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok (558), Pápának sok hamis találmányi között (1173).

A szöveg teljes terjedelme 4 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > hálaadó ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Palatics-kódex, 1588-1589, muzulmán (S 3) p. 62r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 66r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 423, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 740, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 671, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 1, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 425, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 442, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 483, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 81r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 263.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 1r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 53r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 28, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 146v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 322 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 430, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 172v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 161v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 334, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 161v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 611, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 389, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 504, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 427, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 342, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 342, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 264, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 327, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 342, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 441, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 570, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 342, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 385, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 530, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 342, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 309, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 585, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 585, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 675, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 675, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 255, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 442, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 413.

Modern kiadása: Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit-1927-124.

A dallam kiadásai: RMDT1 #15, RMDT1 #102.

analyticum

Palatics-kódex, 1588-1589 (S 3) p. 62r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 66r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 423
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 740
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 671
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 1
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 425
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 442
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 483
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 81r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 263
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 1r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 53r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 28
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 146v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 322
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 430
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 172v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 161v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 334
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 161v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 611
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 389
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 504
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 427
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 342
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 342
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 264
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 327
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 342
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 441
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 570
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 342
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 385
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 530
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 342
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 309
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 585
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 585
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 675
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 675
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 255
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 442
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 413

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Thordai-kódex cím: Invocatio pia
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Komjátszegi graduál kezdősor: Áldott az Úristen örökké mennyégben
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0001-A
cím: A prédikáció után való isteni dicséretek
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0028
cím: Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Prédikáció után való
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
istentisztelet: prédikáció után
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0146-B
cím: Különb-különbféle énekek; Dicséret és könyörgés
műfaj: vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: különb-különbféle
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0530
cím: Prédikáció után
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0504
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
Szoszna Demeter-énekeskönyv műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0611
kezdősor: Áldott az Úristen örökké mennyégben
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0322
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0430
cím: Szép különb-különbféle ájtatos dicséretek következnek
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0389
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: Különb-különbféle
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0053-A
cím: Prédikáció után való isteni dicséretek; Isteni dicséret és hálaadás
megjegyzések: S 57: Szentháromság-nap után 15. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 15. vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0442
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Áldott az Úristen örökké mennyégben Komjátszegi graduál
Áldott az Úristen örökké mennyégben Isteni ditsiretek, imadságos
cím Invocatio pia Thordai-kódex
A prédikáció után való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Prédikáció után való Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek; Dicséret és könyörgés Keresztyeni enekek
Prédikáció után Cantionale catholicum
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Hálaadó dicséretek Ditseretekel s egyéb
Szép különb-különbféle ájtatos dicséretek következnek
Prédikáció után való isteni dicséretek; Isteni dicséret és hálaadás Enekec harom rendbe
megjegyzések S 57: Szentháromság-nap után 15. vasárnap Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: invocatio
Thordai-kódex
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Advent
istentisztelet: prédikáció után
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: könyörgés
tartalom 2: különb-különbféle
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után 15. vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
Enekec harom rendbe
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Isteni dicsiretek, imadsagok