RPHA editor —

syntheticum

75 Akik bíznak az Istenben – Ps 124=125

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 124=125. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Hatalmas Isten, könyörgünk (0524), Ó, mennyei nagy boldogság (1123), O aurora lucidissima (7010).

A szöveg teljes terjedelme 9 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), A6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 41v, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 185, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 534.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Y5r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 96, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 64, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 73, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 82r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 62, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 122v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 72, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 161, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 64v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 252 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 73r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 68r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 68r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 145, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 453, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 382, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 137, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 137, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 104, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 128, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 137, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 174, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 267, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 137, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 141, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 137, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 122, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 268, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 268, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 271, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 271, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 98, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 154, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 135.

A dallam kiadása: RMDT1 #119.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 41v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 185
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 534
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 96
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 64
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 73
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 82r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 62
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 122v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 72
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 161
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 64v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 252
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 73r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 68r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 68r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 145
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 453
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 382
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 137
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 137
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 104
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 128
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 137
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 174
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 267
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 137
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 141
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 137
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 122
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 268
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 268
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 271
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 271
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 98
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 154
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 135

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0082-A
nótajelzés: 0664
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0096
nótajelzés: 0664
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0122-B
nótajelzés: 0664
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0161
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 124
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 1: zsoltár
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0062
megjegyzések: A 7. és 9. versszak refrénje előtt van egy plusz 6 szótagos sor.
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0064
metrum: a8(4,4), a8(4,4), X6
v46: a, a, X
v47: 8(4,4), 8(4,4), 6
megjegyzések: A református gyűjtemények refrénje a ragváltozás miatt nem rímel: Üdvözülnek hitből szerepel az Üdvözülnek hitben-helyett.
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Y5-A
metrum: a8(4,4), a8(4,4), A6
v46: a, a, A
v47: 8(4,4), 8(4,4), 6
v163: ----R0
megjegyzések: Refrén: az utolsó versszak kivételével (írta dicséretben) minden versszakban a refrén: Üdvözülnek hitben.
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0453
főcím: Istenes igaz hitbéli bizodalomról
műfaj: vallásos
tartalom 2: hit-bizalom

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Istenes igaz hitbéli bizodalomról Kereszteni isteni dicsiretek
cím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 124 Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések A 7. és 9. versszak refrénje előtt van egy plusz 6 szótagos sor. Enekes keoniv
A református gyűjtemények refrénje a ragváltozás miatt nem rímel: Üdvözülnek hitből szerepel az Üdvözülnek hitben-helyett. Enekes könyv
Refrén: az utolsó versszak kivételével (írta dicséretben) minden versszakban a refrén: Üdvözülnek hitben. A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum a8(4,4), a8(4,4), X6 Enekes könyv
a8(4,4), a8(4,4), A6 A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 2: hit-bizalom
Kereszteni isteni dicsiretek
nótajelzés 0664 A keresztyeni gywlekezetben
0664 A keresztyeni gyülekezetben
0664 Enekec harom rendbe