RPHA editor —

syntheticum

74 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába – Ps 90=91

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 90=91. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Az Úristent magasztalom (0154), Aki akar üdvözülni (0065), Ave fuit prima salus (5013).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Aki akar üdvözülni (65), Az Úristent magasztalom (154), Hegyen szép városát rakta (531), Hevült lelkem, szívem búsult (535), Istenünkhöz fohászkodván (618), Ország népe így örüle (1157), Várnék erőt mindenünnét (1467).

A szöveg teljes terjedelme 18 strófa.

Metrumképlete:

a16(8,8), a16(8,8)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 173v »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 64v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 569, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 162, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 500, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 164, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 172, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 224, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 30r, Cantionale catholicum toldaléka, 1725-1738 körül, katolikus (S 185) p. 2v, Keszthelyi-kódex, 1522, katolikus (H 15) p. 437 »MEK, Keszthelyi-kódex, 1522, katolikus (H 15) p. 451 »MEK, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. X1r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 85, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 52, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 54, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 73r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 51, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 115v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 53, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 60, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 91, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 51r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 249 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 345, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 59r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 55r, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 4, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 272, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 55r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 239, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 248, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1635, protestáns (RMNy 1615), Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 119, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 444, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 304v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 376, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 190, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 112, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 112, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 85, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 103, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 112, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 140, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 232, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 112, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 117, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 112, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 192 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 99, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 234, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 234, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 237, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 237, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 80, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 172, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 124, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 2, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 109.

Modern kiadása: RMKT-1-15.

A dallam kiadásai: RMDT1 #59, RMDT1 #239, MZ-1981-202.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 173v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 64v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 569
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 162
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 500
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 164
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 172
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 224
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 30r
Cantionale catholicum toldaléka, 1725-1738 körül (S 185) p. 2v
Keszthelyi-kódex, 1522 (H 15) p. 437
Keszthelyi-kódex, 1522 (H 15) p. 451
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 85
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 52
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 54
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 73r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 51
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 115v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 53
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 60
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 91
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 51r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 249
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 345
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 59r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 55r
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 4
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 272
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 55r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 239
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 248
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1635 (RMNy 1615)
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 119
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 444
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 304v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 376
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 190
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 112
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 112
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 85
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 103
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 112
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 140
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 232
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 112
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 117
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 112
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 192
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 99
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 234
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 234
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 237
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 237
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 80
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 172
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 124
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 2
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 109

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex terjedelem: 7 versszak
megjegyzések: A 8. versszak őrszava is megvan
Kecskeméti graduál cím: Szép isteni dicséret
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál kezdősor: Aki veti segedelmét az Istennek jóvoltába
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00X1-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; XC. psalmus. Qui habitat in adiutorio altissimi etc.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0085
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; XC. psalmus. Qui habitat in adiutorio altissimi
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0052
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek;Psalmus XC.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0073-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; XC. psalmus. Qui habitat in adiutorio altissimi etc.
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0051-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; XCI. psalmus
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0304-B
cím: Kétség ellen
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hit-bizalom
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0091
cím: Vízkereszt után való dicséretek; Psalmus 90.
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0115-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; XC. psalmus. Qui habitat in adiutorio altissimi etc.
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak; Vízkereszt után 3. vasárnap; Quadragesima; Laetare; Iubilate;S 57: Invocavit, Iubilate; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap; Metrumhoz: a 3. sor 7xA rímű; a 4 sor 10xa8 és 8xa9(5,4)
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után 3. vasárnap; Quadragesima; Laetare; Invocavit; Iubilate; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0444
főcím: Istenes igaz hitbeli bizodalomról
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hit-bizalom

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Aki veti segedelmét az Istennek jóvoltába Komjátszegi graduál
főcím Istenes igaz hitbeli bizodalomról Kereszteni isteni dicsiretek
cím Szép isteni dicséret Kecskeméti graduál
A psalmusokból való isteni dicséretek; XC. psalmus. Qui habitat in adiutorio altissimi etc. A Keresztyéni Gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; XC. psalmus. Qui habitat in adiutorio altissimi A keresztyeni gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek;Psalmus XC. Enekes könyv
A psalmusokból való isteni dicséretek; XC. psalmus. Qui habitat in adiutorio altissimi etc. A keresztyeni gywlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; XCI. psalmus Keresztyeni enekek
Kétség ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
Vízkereszt után való dicséretek; Psalmus 90. Az kereztieni gievlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; XC. psalmus. Qui habitat in adiutorio altissimi etc. Enekec harom rendbe
megjegyzések A 8. versszak őrszava is megvan Bölöni-kódex
Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak; Vízkereszt után 3. vasárnap; Quadragesima; Laetare; Iubilate;S 57: Invocavit, Iubilate; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap; Metrumhoz: a 3. sor 7xA rímű; a 4 sor 10xa8 és 8xa9(5,4) Enekec harom rendbe
terjedelem 7 versszak Bölöni-kódex
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hit-bizalom
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Vízkereszt után 3. vasárnap; Quadragesima; Laetare; Invocavit; Iubilate; Szentháromság-nap után 22. vasárnap; Szentháromság-nap után 24. vasárnap
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hit-bizalom
Kereszteni isteni dicsiretek