RPHA editor —

syntheticum

68 Aki az Istent megismerheti – Ps 102=103

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 102=103. Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Ezerötszáznegyvennyolcban. Keletkezési idő 1548.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (0645), Gyakorta való buzgó könyörgést (7008).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Isten oltalmunk, erős kővárunk (600), Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (645), Pohárbaráti királynak mondják (1178).

A szöveg teljes terjedelme 19, 26, 27, 28 strófa.

Metrumképlete:

a10(5,5), a11(5,6), a10(5,5), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 20r, Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621, világi (S 29) p. 52r »MEK, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 132r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 574, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 170, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 510, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 166, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 175, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 227, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 27v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 786, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. X3r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 87, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 54, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 56, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 75r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 52, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 116v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 54, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 62, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 158, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 56v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 290 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 359, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 64v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 60r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 296, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 60r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 242, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 129, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 473, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 399, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 122, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 122, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 92, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 113, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 122, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 153, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 246, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 122, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 125, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 122, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 108, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 247, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 247, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 121, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 250, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 250, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 87, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 175, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 135, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 119.

Modern kiadása: RMKT-4-71.

A dallam kiadásai: RMDT1 #76, MZ-1981-202.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 20r
Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614-1621 (S 29) p. 52r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 132r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 574
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 170
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 510
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 166
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 175
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 227
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 27v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 786
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 87
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 54
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 56
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 75r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 52
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 116v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 54
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 62
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 158
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 56v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 290
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 359
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 64v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 60r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 296
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 60r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 242
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 129
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 473
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 399
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 122
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 122
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 92
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 113
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 122
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 153
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 246
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 122
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 125
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 122
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 108
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 247
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 247
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 121
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 250
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 250
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 87
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 175
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 135
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 119

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kecskeméti graduál cím: Szép isteni dicséret
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Komjátszegi graduál terjedelem: 2 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Csonka antifonálé terjedelem: 27 versszak
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Az Isten jótéteményéről és irgalmasságáról emlékezvén hálaadásra ébreszti magát és másokat is
terjedelem: 19 versszak
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00X3-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; CIII. psalmus. Benedic anima mea Domino. Szép hálaadás mind testi s mind lelki ajándékokról
terjedelem: 28 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0087
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; CIII. psalmus. Benedic anima mea. Szép hálaadás mind testi és mind lelki ajándékokról
terjedelem: 28 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0054
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Psalmus CIII.
terjedelem: 28 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0052
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; 103. psalmus
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0075-A
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; CIII. psalmus. Benedic anima mea Domino. Szép hálaadás az Istennek mind testi s mind lelki ajándékiról
terjedelem: 28 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Keresztyeni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0726 P:0399
cím: Hálaadó dicséret
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0121
cím: Az Isten jótéteményéről és irgalmasságáról emlékezvén hálaadásra ébreszti magát és másokat is
terjedelem: 19 versszak
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:1205/1 P:0060-A
terjedelem: 27 versszak
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0116-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; CII. psalmus. Benedic anima mea Domino. Szép hálaadás az Istennek mind testi, mind lelki ajándékiról
terjedelem: 28 versszak
megjegyzések: RMNy 541: Szentháromság nap után 9. vasárnap; Szentháromság nap után 14. vasárnap; Szentháromság nap után 20. vasárnap;S 57: Szentháromság nap után 9. vasárnap; Szentháromság nap után 11. vasárnap; Szentháromság nap után 14. vasárnap; Szentháromság nap után 19. vasárnap; Szentháromság nap után 20. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság nap után 9, 11, 14, 19, 20. vasárnap
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0158
cím: Következnek közönséges dicséretek, Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 103.
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0056-B
cím: A psalmusokból való isteni dicséretek;CIII. psalmus
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0473
cím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Szép isteni dicséret Kecskeméti graduál
Az Isten jótéteményéről és irgalmasságáról emlékezvén hálaadásra ébreszti magát és másokat is Szoszna Demeter-énekeskönyv
A psalmusokból való isteni dicséretek; CIII. psalmus. Benedic anima mea Domino. Szép hálaadás mind testi s mind lelki ajándékokról A Keresztyéni Gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; CIII. psalmus. Benedic anima mea. Szép hálaadás mind testi és mind lelki ajándékokról A keresztyeni gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek; Psalmus CIII. Enekes könyv
A psalmusokból való isteni dicséretek; 103. psalmus Enekes keoniv
A psalmusokból való isteni dicséretek; CIII. psalmus. Benedic anima mea Domino. Szép hálaadás az Istennek mind testi s mind lelki ajándékiról A keresztyeni gywlekezetben
Hálaadó dicséret Keresztyeni isteni dicsiretek
Az Isten jótéteményéről és irgalmasságáról emlékezvén hálaadásra ébreszti magát és másokat is Soltari énekek
A psalmusokból való isteni dicséretek; Közönséges isteni dicséretek; CII. psalmus. Benedic anima mea Domino. Szép hálaadás az Istennek mind testi, mind lelki ajándékiról Enekec harom rendbe
Következnek közönséges dicséretek, Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromság-nap után való dicséretek; Psalmus 103. Az kereztieni gievlekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek;CIII. psalmus Keresztyeni enekek
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
megjegyzések RMNy 541: Szentháromság nap után 9. vasárnap; Szentháromság nap után 14. vasárnap; Szentháromság nap után 20. vasárnap;S 57: Szentháromság nap után 9. vasárnap; Szentháromság nap után 11. vasárnap; Szentháromság nap után 14. vasárnap; Szentháromság nap után 19. vasárnap; Szentháromság nap után 20. vasárnap Enekec harom rendbe
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Komjátszegi graduál
terjedelem 2 versszak Komjátszegi graduál
27 versszak Csonka antifonálé
19 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
28 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
28 versszak A keresztyeni gyülekezetben
28 versszak Enekes könyv
28 versszak A keresztyeni gywlekezetben
19 versszak Soltari énekek
27 versszak Keresztyeni enekek
28 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Enekes keoniv
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Keresztyeni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Szentháromság nap után 9, 11, 14, 19, 20. vasárnap
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
tartalom 2: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek