RPHA editor —

syntheticum

65 Aki akar üdvözülni – Credo-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Istenünkhöz fohászkodván (0618), Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (0074), Ave fuit prima salus (5013).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A mi kemény rabságunkban (24), Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (74), Az Úristent magasztalom (154), Ha Úr velünk nem lett volna (466), Istenünkhöz fohászkodván (618), Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartani (1407).

A szöveg teljes terjedelme 12, 13, 14 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Credo magyarázat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 67v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 393, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 316, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 302, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 65v »MEK, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 170, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 222, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 117r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 240.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. H4v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 36, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 171, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 180, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 102r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 149, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 37r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 217, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 154, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 108v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 155 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 124r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 119r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 190, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 119r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 236, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 276, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 272, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 47r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 229, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 251, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 251, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 196, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 238, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 251, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 322, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 439, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 251, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 278, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 539, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 251, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 227, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 444, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 444, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 498, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 498, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 189, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 170, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 293, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 83, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 256.

A dallam kiadásai: RMDT1 #59, RMDT2 #83, RMDT2 #88, MZ-1981-195.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 67v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 393
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 316
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 302
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 65v
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 170
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 222
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 117r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 240
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 36
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 171
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 180
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 102r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 149
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 37r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 217
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 154
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 108v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 155
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 124r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 119r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 190
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 119r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 236
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 276
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 272
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 47r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 229
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 251
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 251
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 196
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 238
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 251
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 322
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 439
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 251
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 278
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 539
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 251
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 227
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 444
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 444
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 498
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 498
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 189
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 170
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 293
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 83
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 256

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Mihál Farkas-kódex terjedelem: 13 versszak
Csonka antifonálé terjedelem: 12 versszak
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0171
cím: Szentegyházbeli dicséretek; A keresztyén igaz hitnek formája
terjedelem: 14 versszak
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo-ének
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0036
cím: A keresztyén igaz hitnek és életnek formája
terjedelem: 14 versszak
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo-ének
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00H4-B
cím: A keresztyén igaz hitnek és életnek formája
terjedelem: 14 versszak
nótajelzés: 5013(kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo-ének
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0149
cím: Szentegyházban való énekek; Az igaz hitnek formája
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo-ének
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0102-A
cím: Reggeli éneklések; Ezen hitnek vallása
terjedelem: 14 versszak
nótajelzés: 5013(kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo-ének
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0236
terjedelem: 13 versszak
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0170
terjedelem: 13 versszak
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0083
terjedelem: 13 versszak
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0037-A
cím: A hit ágazatiról; Ezen hitnek vallása
terjedelem: 14 versszak
megjegyzések: RMNy 541: katekizmuskor; Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap;S 57: Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap
dogmatika: Credo-ének
alkalom: katekizmuskor
Szoszna Demeter-énekeskönyv műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0108-B
cím: Más azonról [A Credo]
terjedelem: 14 versszak
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo-ének
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0539
cím: Különb-különbféle énekek; Más
terjedelem: 13 versszak
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0154
főcím: A Szentháromságról
élőfej: A Szentháromságról való dicséretek
cím: A keresztyén hitnek formája
terjedelem: 14 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Credo-ének

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A Szentháromságról Az kereztieni gievlekezetben
élőfej A Szentháromságról való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Szentegyházbeli dicséretek; A keresztyén igaz hitnek formája Enekes könyv
A keresztyén igaz hitnek és életnek formája A keresztyeni gyülekezetben
A keresztyén igaz hitnek és életnek formája A Keresztyéni Gyülekezetben
Szentegyházban való énekek; Az igaz hitnek formája Enekes keoniv
Reggeli éneklések; Ezen hitnek vallása A keresztyeni gywlekezetben
A hit ágazatiról; Ezen hitnek vallása Enekec harom rendbe
Más azonról [A Credo] Keresztyeni enekek
Különb-különbféle énekek; Más Cantionale catholicum
A keresztyén hitnek formája Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések RMNy 541: katekizmuskor; Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap;S 57: Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap Enekec harom rendbe
terjedelem 13 versszak Mihál Farkas-kódex
12 versszak Csonka antifonálé
14 versszak Enekes könyv
14 versszak A keresztyeni gyülekezetben
14 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
14 versszak A keresztyeni gywlekezetben
13 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
13 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
13 versszak Imadsagos es enekes
14 versszak Enekec harom rendbe
14 versszak Keresztyeni enekek
13 versszak Cantionale catholicum
14 versszak Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
dogmatika: Credo-ének
Enekes könyv
vallásos
dogmatika: Credo-ének
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
dogmatika: Credo-ének
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
dogmatika: Credo-ének
Enekes keoniv
vallásos
dogmatika: Credo-ének
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap; Szentháromság-nap után 4. vasárnap; Szentháromság-nap után 5. vasárnap
dogmatika: Credo-ének
alkalom: katekizmuskor
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
dogmatika: Credo-ének
Keresztyeni enekek
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
dogmatika: Credo-ének
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés 5013(kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben
5013(kotta) A keresztyeni gywlekezetben