RPHA editor —

syntheticum

62 Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek – Hálaadás Úrnapi prédikáció után

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte ? Huszár Gál, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (0142).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (142).

A szöveg teljes terjedelme 9 strófa.

Metrumképlete:

a14(7,7), a15(7,8), b15(8,7), b8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > hálaadó ének
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 91v »MEK, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 378, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 79r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 436, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 370, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 611, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 157, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 164, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 215, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 26r, Écsi-énekeskönyv, 1700-1725, katolikus (S 159) p. 259.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. B6v, Énekeskönyv Debrecen, 1562-1563, protestáns (RMNy 178) p. 5r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 6, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 141, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 150, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 11r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 131, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 61v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 188, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 26, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 128v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 319 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 428, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 155r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 142v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 475, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 142v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 228, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 328, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 683, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 175r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 594, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 296, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 296, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 157 »MEK, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 227, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 283, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 296, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 382, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 515, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 296, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 327, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 140, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 528, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 296, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 269, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 528, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 528, Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692, katolikus (RMK I 1433) p. 352, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 603, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 603, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 222, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 164, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 346, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 301.

Modern kiadása: RMKT-7-103.

A dallam kiadásai: RMDT1 #85, RMDT2 #173, MZ-1981-190.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 91v
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 378
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 79r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 436
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 370
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 611
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 157
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 164
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 215
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 26r
Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (S 159) p. 259
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
Énekeskönyv Debrecen, 1562-1563 (RMNy 178) p. 5r
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 6
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 141
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 150
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 11r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 131
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 61v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 188
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 26
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 128v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 319
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 428
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 155r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 142v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 475
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 142v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 228
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 328
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 683
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 175r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 594
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 296
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 296
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 157
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 227
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 283
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 296
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 382
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 515
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 296
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 327
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 140
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 528
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 296
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 269
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 528
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 528
Evangeliomok es epistolak Nagyszombat, 1692 (RMK I 1433) p. 352
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 603
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 603
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 222
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 164
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 346
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 301

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: Cantiones ante concionem canendae; Szép ének
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: szép
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Invocatio
terjedelem: 2 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Kecskeméti graduál műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0141
cím: Prédikáció után való énekek; Vasárnapi prédikáció után való hálaadás
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0131
cím: Szentegyházban való énekek; Hálaadás
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0011-A
cím: A szentegyházban való isteni dicséretek; Más hálaadás és könyörgés a prédikációnak előtte vagy utána az Úrnak napján
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: hálaadás
tartalom 2: könyörgés
Petri András-énekeskönyv cím: Invocatio
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0026
cím: Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Prédikáció után avagy először
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: dicséret
tartalom 2: szép
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0128-B
cím: Különb-különbféle énekek; Imádság, azaz hálaadás és könyörgés
műfaj: vallásos
hét napjai: k
tartalom 1: Különb-különbféle
tartalom 2: imádság, hálaadás és könyörgés
Keresztyeni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0726 P:0594
cím: Közönséges szép isteni dicséret
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: dicséret
tartalom 2: szép
Cantus catholici nyomtatott forrás: 27:1183/A P:0140
cím: Közönséges időkre és vasárnapokra
műfaj: vallásos
hét napjai: közönséges; vasárnap
Evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 27:1433 P:0352
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0061-B
cím: Közönséges isteni dicséretek; Más hálaadás és könyörgés a prédikációnak előtte avagy utána az Úrnak napján
megjegyzések: RMNy 541-ben: Advent 4. vasárnap, két Karácsony között vasárnap; Vízkereszt; Vízkereszt utáni 1. és 5. vasárnap; Iudica; Pünkösd; Pünkösd hétfő; Szentháromságnap utáni 2, 5, 8, 13, 14, 17. vasárnap
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: hálaadás
tartalom 2: könyörgés
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0188
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0528
cím: Más régi ének
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:0856 P:0157
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0228
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0683
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: dicséret
tartalom 2: szép
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0319
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0328
műfaj: vallásos
hét napjai: k
tartalom 1: Különb-különbféle
Az Sz. David Prophetanak nyomtatott forrás: 27:1244/2 P:0296
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0227
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
nyomtatott forrás: 28:0276 P:0150
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:1183/2 P:0327
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0164
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
Balogi cancionale megjegyzések: Eperjesi graduálban: Vízkereszt után 1, 5. vasárnap; Cantate
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00B6-B
cím: Prédikáció után való könyörgések; Más hálaadás a vasárnapi prédikáció után
metrum: a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), a8, b8(3,5), b7(4,3), b8
v46: a, a, a, a, b, b, b
v47: 7(4,3), 7(4,3), 7(4,3), 8, 8(3,5), 7(4,3), 8
megjegyzések: A vers végén monogram: G. H. [Gallus Huszar]
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0006
cím: A prédikáció után való könyörgések; Más hálaadás a vasárnapi prédikáció után
metrum: a14(7,7), a15(7,8), b7, b8, b7
v46: a, a, b, b, b
v47: 14(7,7), 15(7,8), 7, 8, 7
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0175-A
főcím: Isten igéje hallgatóinak imádsága mind magukért, s mind pedig keresztyén tanítójukért
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
egykorú műfaj: imádság
tartalom 1: önmagukért és lelkipásztorukért

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Isten igéje hallgatóinak imádsága mind magukért, s mind pedig keresztyén tanítójukért Keresztyen imadsagok egy-nehany
cím Cantiones ante concionem canendae; Szép ének Bölöni-kódex
Invocatio Péchi Simon-énekeskönyv
Prédikáció után való énekek; Vasárnapi prédikáció után való hálaadás Enekes könyv
Szentegyházban való énekek; Hálaadás Enekes keoniv
A szentegyházban való isteni dicséretek; Más hálaadás és könyörgés a prédikációnak előtte vagy utána az Úrnak napján A keresztyeni gywlekezetben
Invocatio Petri András-énekeskönyv
Adventustól fogván Krisztus születése napjáig; Krisztus eljövéséről való szép dicséretek; Prédikáció után avagy először Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek; Imádság, azaz hálaadás és könyörgés Keresztyeni enekek
Közönséges szép isteni dicséret Keresztyeni isteni dicsiretek
Közönséges időkre és vasárnapokra Cantus catholici
Közönséges isteni dicséretek; Más hálaadás és könyörgés a prédikációnak előtte avagy utána az Úrnak napján Enekec harom rendbe
Más régi ének Cantionale catholicum
Prédikáció után való könyörgések; Más hálaadás a vasárnapi prédikáció után A Keresztyéni Gyülekezetben
A prédikáció után való könyörgések; Más hálaadás a vasárnapi prédikáció után A keresztyeni gyülekezetben
megjegyzések RMNy 541-ben: Advent 4. vasárnap, két Karácsony között vasárnap; Vízkereszt; Vízkereszt utáni 1. és 5. vasárnap; Iudica; Pünkösd; Pünkösd hétfő; Szentháromságnap utáni 2, 5, 8, 13, 14, 17. vasárnap Enekec harom rendbe
Eperjesi graduálban: Vízkereszt után 1, 5. vasárnap; Cantate Balogi cancionale
A vers végén monogram: G. H. [Gallus Huszar] A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Péchi Simon-énekeskönyv
terjedelem 2 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
metrum a7(4,3), a7(4,3), a7(4,3), a8, b8(3,5), b7(4,3), b8 A Keresztyéni Gyülekezetben
a14(7,7), a15(7,8), b7, b8, b7 A keresztyeni gyülekezetben
műfaj vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 2: szép
Bölöni-kódex
vallásos
tartalom 1: invocatio
Péchi Simon-énekeskönyv
vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Kecskeméti graduál
vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
Enekes könyv
vallásos
tartalom 1: hálaadás
Enekes keoniv
vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: hálaadás
tartalom 2: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 1: invocatio
Petri András-énekeskönyv
vallásos
ünnep: Advent
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: dicséret
tartalom 2: szép
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
hét napjai: k
tartalom 1: Különb-különbféle
tartalom 2: imádság, hálaadás és könyörgés
Keresztyeni enekek
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: dicséret
tartalom 2: szép
Keresztyeni isteni dicsiretek
vallásos
hét napjai: közönséges; vasárnap
Cantus catholici
vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
Evangeliomok es epistolak
vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció előtt és után
tartalom 1: hálaadás
tartalom 2: könyörgés
Enekec harom rendbe
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantionale catholicum
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Cantvs catholici
vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: dicséret
tartalom 2: szép
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
hét napjai: k
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Az Sz. David Prophetanak
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
közönséges időben: közönséges
istentisztelet: prédikáció előtt
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
hét napjai: vasárnap
istentisztelet: prédikáció után
tartalom 1: hálaadás
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt és után
egykorú műfaj: imádság
tartalom 1: önmagukért és lelkipásztorukért
Keresztyen imadsagok egy-nehany