RPHA editor —

syntheticum

61 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli – Ps 135=136

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Nach dem Tisch ein Gracias: Johann Horn. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1545-1569.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Minden hív keresztyének, meghalljátok (0960), Vitam quae faciunt beatiorem (5206).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Mely igen jó legyen az egyenesség (879), Mikoron a szent Dávid megismeré (943), Minden hív keresztyének, meghalljátok (960), Minden népek örülvén tapsoljanak (963).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8 strófa.

Metrumképlete:

a11, a11

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > asztali áldás
vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 77v, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 308, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 394, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 331, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 174, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 184.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 202, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 108r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 144v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 242, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 165, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 148v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 500 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 137, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 174v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 163r, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 13, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 465, Eperjessi magyar ecclesia Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1439) p. 66, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 163r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 254, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 192, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 394, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 729, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 340v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 639, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 98, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 345, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 179, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 345, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 267, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 330, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 345, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 445, Kisded gyermekeknek való Kassa, 1662, református (RMK I 992) p. C4r, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 470, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 345, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 389, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 533, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 345, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 172 »MEK, Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685, protestáns (RMK I 1334) p. 228, Az keresztyen hütnek s. l., 1689, evangélikus (RMK I 1381/B) p. 0v, Kisded gyermekeknek való Debrecen, 1690, református (RMK I 1382) p. C4r, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 322, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 479, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 479, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 548, Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696, evangélikus (RMK I 1490) p. 15, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 548, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 265, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 184, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 365, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 318, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 8, Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692, evangélikus (RMK I 1589/A) p. 15, Istenes énekek s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1615/E) p. 80.

A dallam kiadásai: RMDT1 #134, RMDT2 #330.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 77v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 308
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 394
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 331
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 174
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 184
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 202
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 108r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 144v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 242
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 165
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 148v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 500
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 137
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 174v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 163r
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 13
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 465
Eperjessi magyar ecclesia Lőcse, 1629 (RMNy 1439) p. 66
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 163r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 254
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 192
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 394
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 729
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 340v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 639
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 98
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 345
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 179
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 345
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 267
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 330
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 345
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 445
Kisded gyermekeknek való Kassa, 1662 (RMK I 992) p. NaNr
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 470
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 345
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 389
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 533
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 345
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 172
Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685 (RMK I 1334) p. 228
Az keresztyen hütnek s. l., 1689 (RMK I 1381/B) p. 0v
Kisded gyermekeknek való Debrecen, 1690 (RMK I 1382) p. NaNr
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 322
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 479
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 479
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 548
Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696 (RMK I 1490) p. 15
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 548
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 265
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 184
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 365
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 318
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 8
Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692 (RMK I 1589/A) p. 15
Istenes énekek s. l., 1700 előtt (RMK I 1615/E) p. 80

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0340-B
cím: Étel után való hálaadás és könyörgés
műfaj: vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
tartalom 2: könyörgés
Zöngedöző mennyei kar nyomtatott forrás: 27:1589/A P:0015
cím: Étel s úrvacsorája után való ének
műfaj: vallásos
istentisztelet: úrvacsora után
alkalom: étel után
modern: asztali áldás
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0202
cím: Közönséges dicséretek; Étel után való dicséret
terjedelem: 8 versszak
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
alkalom: étel után
tartalom 1: dicséret
modern: asztali áldás
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0108-A
cím: A szentegyházban való isteni dicséretek; Étel után való dicséret
terjedelem: 8 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: dicséret
modern: asztali áldás
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0144-B
kezdősor: Közönséges isteni dicséretek; Étel után való dicséret
terjedelem: 8 versszak
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
alkalom: étel után
tartalom 1: dicséret
modern: asztali áldás
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0165
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromságnap után való dicséretek; Étel után való dicséret
terjedelem: 8 versszak
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromságnap után Adventig
közönséges időben: közönséges
alkalom: étel után
tartalom 1: dicséret
modern: asztali áldás
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0148-B
cím: Étel után való hálaadás
terjedelem: 8 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
modern: asztali áldás
Kisded gyermekeknek való nyomtatott forrás: 27:0992 P:00C4-A
cím: Étel után való hálaadás
műfaj: vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
modern: asztali áldás
Kisded gyermekeknek való nyomtatott forrás: 27:1382 P:00C4-A
cím: Étel után való hálaadás
műfaj: vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
modern: asztali áldás
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0533
cím: Más
terjedelem: 8 versszak
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0242
műfaj: vallásos
modern: asztali áldás
Vasady-kódex cím: Étel után való hálaadás
terjedelem: 7 versszak
műfaj: vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
modern: asztali áldás
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0254
terjedelem: 8 versszak
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Kecskeméti graduál műfaj: vallásos
modern: asztali áldás
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0500
műfaj: vallásos
modern: asztali áldás
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0729
műfaj: vallásos
modern: asztali áldás
Keresztyeni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0726 P:0639
műfaj: vallásos
modern: asztali áldás
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0394
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
modern: asztali áldás
Az Sz. David Prophetanak nyomtatott forrás: 27:1244/2 P:0345
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
modern: asztali áldás
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0267
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
modern: asztali áldás
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:1183/2 P:0389
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
modern: asztali áldás
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0184
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Buzgo imadsagok nyomtatott forrás: 27:1334 P:0228
műfaj: vallásos
tartalom 1: hálaadás
tartalom 2: szép
nyomtatott forrás: 27:1615/E P:0080
műfaj: vallásos
modern: asztali áldás
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0137
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Étel után való dicséret
műfaj: vallásos
alkalom: étel után
modern: asztali áldás

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Közönséges isteni dicséretek; Étel után való dicséret Enekec harom rendbe
cím Étel után való hálaadás és könyörgés Keresztyen imadsagok egy-nehany
Étel s úrvacsorája után való ének Zöngedöző mennyei kar
Közönséges dicséretek; Étel után való dicséret Enekes könyv
A szentegyházban való isteni dicséretek; Étel után való dicséret A keresztyeni gywlekezetben
Következnek közönséges dicséretek Szentháromság napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromságnap után való dicséretek; Étel után való dicséret Az kereztieni gievlekezetben
Étel után való hálaadás Keresztyeni enekek
Étel után való hálaadás Kisded gyermekeknek való
Étel után való hálaadás Kisded gyermekeknek való
Más Cantionale catholicum
Étel után való hálaadás Vasady-kódex
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Étel után való dicséret Szent Biblia
terjedelem 8 versszak Enekes könyv
8 versszak A keresztyeni gywlekezetben
8 versszak Enekec harom rendbe
8 versszak Az kereztieni gievlekezetben
8 versszak Keresztyeni enekek
8 versszak Cantionale catholicum
7 versszak Vasady-kódex
8 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
műfaj vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
tartalom 2: könyörgés
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
istentisztelet: úrvacsora után
alkalom: étel után
modern: asztali áldás
Zöngedöző mennyei kar
vallásos
közönséges időben: közönséges
alkalom: étel után
tartalom 1: dicséret
modern: asztali áldás
Enekes könyv
vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: dicséret
modern: asztali áldás
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
alkalom: étel után
tartalom 1: dicséret
modern: asztali áldás
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromságnap után Adventig
közönséges időben: közönséges
alkalom: étel után
tartalom 1: dicséret
modern: asztali áldás
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
modern: asztali áldás
Keresztyeni enekek
vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
modern: asztali áldás
Kisded gyermekeknek való
vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
modern: asztali áldás
Kisded gyermekeknek való
vallásos
modern: asztali áldás
vallásos
alkalom: étel után
tartalom 1: hálaadás
modern: asztali áldás
Vasady-kódex
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: zsoltár
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
modern: asztali áldás
Kecskeméti graduál
vallásos
modern: asztali áldás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
modern: asztali áldás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
modern: asztali áldás
Keresztyeni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
modern: asztali áldás
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
modern: asztali áldás
Az Sz. David Prophetanak
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
modern: asztali áldás
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
modern: asztali áldás
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
tartalom 1: hálaadás
tartalom 2: szép
Buzgo imadsagok
vallásos
modern: asztali áldás
vallásos
alkalom: étel után
modern: asztali áldás
Szent Biblia