RPHA editor —

syntheticum

60 Adj, Úristen, Szentlelket – Invocatio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (0654), Hallgass meg minket (7004).

A szöveg teljes terjedelme 4 strófa.

Metrumképlete:

a7, a9, a11, a14, a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > Szentlélek invokáció
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > hálaadó ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 313, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 294, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 88, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 121, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 22r, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 19v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. A5v, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 317r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 30v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 175, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 168, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 103r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 122 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 114, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 121r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 116r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 176, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 116r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 127, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 216, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 180, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 245, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 245, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 191, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 232, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 245, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 314, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 431, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 245, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 271, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 245, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 221, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 437, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 437, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 490, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 490, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 184, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 86, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 286, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 250.

A dallam kiadása: RMDT1 #127.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 313
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 294
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 88
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 121
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 22r
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 19v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 317r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 30v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 175
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 168
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 103r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 122
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 114
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 121r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 116r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 176
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 116r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 127
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 216
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 180
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 245
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 245
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 191
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 232
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 245
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 314
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 431
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 245
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 271
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 245
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 221
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 437
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 437
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 490
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 490
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 184
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 86
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 286
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 250

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Komjátszegi graduál kezdősor: Adj, Úristen, nekünk Szentlelket
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0175
terjedelem: 3
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: Az utolsó 3 versszak van meg
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0168
cím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromságnap után való dicséretek; Az Úristenhez való hálaadó könyörgés
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromságnap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: könyörgés
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0127
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Csonka antifonálé cím: Invocationes Dei pii
megjegyzések: Az 1. sor szótagszáma ingadozik: 7 vagy 8;a 3. sor szótagszáma ingadozik: 11 vagy 12
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0191
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:1183/2 P:0271
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0086
műfaj: vallásos
tartalom 1: invocatio
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00A5-B
cím: A Szentlélekért ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt; A Szentlélekért való könyörgések; 3. Azon nótára
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: könyörgés
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0317-A
cím: A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; Azon nótára
metrum: a7(4,3), a9(4,5), a11(6,5), a14(7,7), a5
v46: a, a, a, a, a
v47: 7(4,3), 9(4,5), 11(6,5), 14(7,7), 5
megjegyzések: Az 1. sor kétszer 4+3 osztású, kétszer 4+4 osztású.
műfaj: vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0030-B
cím: Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére; 3. Azon nótájára
metrum: a7(4,3), a9(4,5), a11(6,5), a14(7,7), a5
v46: a, a, a, a, a
v47: 7(4,3), 9(4,5), 11(6,5), 14(7,7), 5
megjegyzések: Az előszó szerint prédikáció előtti ének
műfaj: vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0103-A
cím: Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae. Nóta: Jer, mi kérjünk Szentlelket
metrum: a7(4,3), a9(4,5), a11(6,5), a14(9,5), a5
v46: a, a, a, a, a
v47: 7(4,3), 9(4,5), 11(6,5), 14(9,5), 5
megjegyzések: Az 1. sor metruma lehet: a 8(4,4); a 3. soré lehet: a 12(6,6).
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Adj, Úristen, nekünk Szentlelket Komjátszegi graduál
cím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig; A Szentháromságnap után való dicséretek; Az Úristenhez való hálaadó könyörgés Az kereztieni gievlekezetben
Invocationes Dei pii Csonka antifonálé
A Szentlélekért ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt; A Szentlélekért való könyörgések; 3. Azon nótára A Keresztyéni Gyülekezetben
A Szentléleknek segítségül hívásáról való dicséretek a prédikáció előtt; Reggeli és délesti éneklések; Azon nótára A keresztyeni gywlekezetben
Pünkösd ünnepére; A Szentlélek ünnepére; 3. Azon nótájára Enekec harom rendbe
Invocationis formae, post alia cantica ante contionem dicendae. Nóta: Jer, mi kérjünk Szentlelket Keresztyeni enekek
megjegyzések Az utolsó 3 versszak van meg
Az 1. sor szótagszáma ingadozik: 7 vagy 8;a 3. sor szótagszáma ingadozik: 11 vagy 12 Csonka antifonálé
Az 1. sor kétszer 4+3 osztású, kétszer 4+4 osztású. A keresztyeni gywlekezetben
Az előszó szerint prédikáció előtti ének Enekec harom rendbe
Az 1. sor metruma lehet: a 8(4,4); a 3. soré lehet: a 12(6,6). Keresztyeni enekek
teljes-e? töredék - töredék terjedelme
terjedelem 3
metrum a7(4,3), a9(4,5), a11(6,5), a14(7,7), a5 A keresztyeni gywlekezetben
a7(4,3), a9(4,5), a11(6,5), a14(7,7), a5 Enekec harom rendbe
a7(4,3), a9(4,5), a11(6,5), a14(9,5), a5 Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
vallásos
ünnep: Szentháromságnap után Adventig
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
tartalom 1: invocatio
Csonka antifonálé
vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni isteni ditsiretek
vallásos
tartalom 1: invocatio
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: könyörgés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
napszakok: reggel; délest
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Pünkösd
istentisztelet: prédikáció előtt
Enekec harom rendbe
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
tartalom 1: invocatio
Keresztyeni enekek