RPHA editor —

syntheticum

59 Adj üdvösséges kimúlást – Temetési dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Dézsi András, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: ANDREAS DESI. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jer, temessük el a testet (0659), Az nap nagy haragnak napja (6002), Conditor alme siderum (5037).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Az örök élet mi legyen (143), Jer, temessük el a testet (659), Krisztusnak hű keresztyéni (815).

A szöveg teljes terjedelme 11, 13 strófa.

Metrumképlete:

a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 63r »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 680, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 93r »MEK, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 2r »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 507.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. I3r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 108, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 185, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 125r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 160, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 161r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 284, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 400, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 7v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 527 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 141, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 6v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 7r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 513, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 7r, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 338, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 14, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 759, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 373r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 668, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 279, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 361, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 361, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 296, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 11, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 361, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 1, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 465, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 596, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 371, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 435, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 670, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 371, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 27, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 271 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 337, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 615, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A), Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 615, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 31, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 56, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 719, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 719, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 278, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 1, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 31.

Modern kiadása: RMKT-5-71.

A dallam kiadásai: RMDT1 #78, RMDT2 #85, RMDT2 #90.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 63r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 680
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 93r
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 2r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 507
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 108
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 185
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 125r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 160
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 161r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 284
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 400
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 7v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 527
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 141
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 6v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 7r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 513
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 7r
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 338
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 14
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 759
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 373r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 668
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 279
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 361
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 361
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 296
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 11
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 361
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 1
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 465
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 596
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 371
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 435
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 670
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 371
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 27
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 271
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 337
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 615
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A)
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 615
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 31
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 56
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 719
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 719
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 278
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 1
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 31

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0125-A
nótajelzés: 5037
Bölöni-kódex cím: Az úton mondd
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANDREAS DESI ID
Thordai-kódex cím: Halott temetésre való énekek. In deductione canenda
Kőrispataki István-énekeskönyv cím: Halott-énekek
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANDREAS DESI ID
Halotti énekek cím: Temetésre való énekek. Halotti énekek
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ANEREESOJJD
Szoszna Demeter-énekeskönyv metrum: a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)
v46: a, a, a, a
v47: 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4)
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00I3-A
cím: Szentegyházi könyörgések. Halott temetéskor való éneklés. Azonról a Conditor alme nótájára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANDREAS DESI ID
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0108
cím: Cantio funebris
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANDREAS DESI ID
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0161-A
cím: Közönséges isteni dicséretek. Halott temetéskor való isteni dicséret. Ugyanazonról. Az Conditor alme nótájára
metrum: a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), a8(4,4)
v46: a, a, a, a
v47: 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3), 8(4,4)
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANDREAS DESI ID
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0400
cím: Temetési dicséret
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANDREAS DESI ID
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0185
cím: Szentegyházbeli dicséretek. Halott temetésről való énekek. Ugyanazonról a Conditor alme nótájára
metrum: a8, a8(5,3), a8(5,3), a8
v46: a, a, a, a,
v47: 8, 8(5,3), 8(5,3), 8
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ANDREAS DESI ID
nótajelzés: 5037
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0160
cím: Szentegyházban való énekek. Halott temetésről. Ugyanazonról. Cond. a.
nótajelzés: 5037
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0141
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Halotti énekek. Ugyanazonról
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0373-A
cím: Következnek rend szerint a halott énekek
műfaj: vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0007-B
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Második rész, melyben vannak azok, melyeket szoktanak mondani halott kivitelkor
cím: Más. Könyörgés, hogy Isten, mivel hogy bizonnyal meghalunk, jó meghalást adjon. Nóta: Jer, temessük el a testet
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Halott temetéskorra való énekek; Második rész, melyben vannak azok, melyeket szoktanak mondani halott kivitelkor Keresztyeni enekek
cím Az úton mondd Bölöni-kódex
Halott temetésre való énekek. In deductione canenda Thordai-kódex
Halott-énekek Kőrispataki István-énekeskönyv
Temetésre való énekek. Halotti énekek Halotti énekek
Szentegyházi könyörgések. Halott temetéskor való éneklés. Azonról a Conditor alme nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
Cantio funebris A keresztyeni gyülekezetben
Közönséges isteni dicséretek. Halott temetéskor való isteni dicséret. Ugyanazonról. Az Conditor alme nótájára Enekec harom rendbe
Temetési dicséret Az kereztieni gievlekezetben
Szentegyházbeli dicséretek. Halott temetésről való énekek. Ugyanazonról a Conditor alme nótájára Enekes könyv
Szentegyházban való énekek. Halott temetésről. Ugyanazonról. Cond. a. Enekes keoniv
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Halotti énekek. Ugyanazonról Szent Biblia
Következnek rend szerint a halott énekek Keresztyen imadsagok egy-nehany
Más. Könyörgés, hogy Isten, mivel hogy bizonnyal meghalunk, jó meghalást adjon. Nóta: Jer, temessük el a testet Keresztyeni enekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Bölöni-kódex
A versnek van akrosztichonja Kőrispataki István-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja A Keresztyéni Gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
akrosztikon ANDREAS DESI ID Bölöni-kódex
ANDREAS DESI ID Kőrispataki István-énekeskönyv
ANEREESOJJD Halotti énekek
ANDREAS DESI ID A Keresztyéni Gyülekezetben
ANDREAS DESI ID A keresztyeni gyülekezetben
ANDREAS DESI ID Enekec harom rendbe
ANDREAS DESI ID Az kereztieni gievlekezetben
ANDREAS DESI ID Enekes könyv
teljes-e? A vers szövege teljes Halotti énekek
terjedelem 11 versszak Halotti énekek
metrum a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4) Szoszna Demeter-énekeskönyv
a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), a8(4,4) Enekec harom rendbe
a8, a8(5,3), a8(5,3), a8 Enekes könyv
műfaj vallásos
alkalom: temetés
Szent Biblia
vallásos
tartalom 2: halotti
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
alkalom: temetés: a halott kivitelekor
Keresztyeni enekek
nótajelzés 5037 A keresztyeni gywlekezetben
5037 Enekes könyv
5037 Enekes keoniv